Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tomislav Marasović: Kronologija proučavanja, očuvanja i uređenja Dioklecijanove palače

Tomislav Marasović: Kronologija proučavanja, očuvanja i uređenja Dioklecijanove palače

Ratings: (0)|Views: 355|Likes:
Published by Petra Koranić
literatura- povijest i teorija konzervacije u hrvatskoj u 19. i 20. st
literatura- povijest i teorija konzervacije u hrvatskoj u 19. i 20. st

More info:

Published by: Petra Koranić on Feb 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOCX, TXT or read online from Scribd
See More
See less

02/17/2013

pdf

text

original

 
Tomislav Marasović:
Kronologija proučavanja, očuvanja i uređenjaDioklecijanove palače
 
-
 
Osebujan primjer višeslojnog gradskog tkiva
 
-
 
1979.god uvršteno u popis svjetske kulturne baštine
 
-
 
Od 1987.god nalazi se na popisu „sto mediteranskih povijesnih cjelina zajedničkoginteresa“
 
-
 
Znanstvena literatura o DP postaje bogatija razvojem arheologije i povijesti umjetnosti
-
 
Toma Arhiđakon, kroničar iz 13.st.: djelo Historia Salonitana
- podaci o dvama
najvažnijim pitanjima vezanim uz postupak preobraženja DP u ranosred
njovjekovni
grad: useljenje građana porušenog grada Salone predvođenih Severom Velikim i početak splitske crkvene organizacije kao nasljednice salonitanske metropolije
- pripisuje se djelovanju prvog splitskog nadbiskupa Ivana Ravenjanina
-
 
Povijesna vrela o
životu ranosrednjovjekovnog Splita vezana uz odnos splitske crkve i
hrvatskih knezova
-
 
 Na poč. 9.st. Split pod franačkom vlašću
 
-
 
812.god Aachenskim mirom Split se vraća pod vlast Bizanta
 
-
 
10.st.: crkveni sabori u doba nadbiskupa Ivana II. i u prisutnosti kralja Tomislava
-
 
Sredinom 10.st. DP spominje Konstantin Porfirogenet-
 prvi kratki opis palače:zaključci: palača u to doba znatno porušena,u njoj su već bile poznate substrukcije,stvarala snažan dojam zidovima
 
-
 
Sredina 11.st.-
 podatak Adama Parižanina
- stolna
crkva nekoć hram posvećen
Jupiteru- prvi podatak o nazivu Dioklecijanova mauzoleja
-
 
1105.god-
status autonomne komune pod vrhovnom vlašću ugarsko
-hrvatskih kraljeva
-
 
U 13.st. gradom se još uvijek smatrala samo najstarija jezgra Splita
 
-
 
Historia Salonitana: po
datak o hramovima palače: u to vrijeme vidljiva 3 hrama
-Jupiterov, Eskulapov, Marsov
-
 
Statut grada iz 1312.god-
 podjela na 4 četvrti od kojih su 2 unutar DP
 
-
 
 Najstarija likovna vrela o DP-s kraja razdoblja autonomne komune
-
 
Hrvojev misal iz 15.st.-3 ilustracije: najstarije vedute DP
-
 
4stoljetna mletačka uprava
- brojniji podaci o DP nego u prethodnim razdobljima (do1797.)
 
-
 
Stoljeće nakon toga
- turska prisutnost-
utječe na život grada, izgled i izgradnju;
gospodarski zamah- otvaranjem pomorskih i kopnenih prometnica i razvojem trgovine
-
 
Ciriacus Anconitanus- kratki opis DP-spominje Jupiterov hram
-
 
Marko Marulić isto spominje Jupiterov hram, spominje i Vestibul (da je kupola bilaobložena mozaikom
-
tada već porušena)
 
-
 
Andrea Palladio- prvi pravi arhitektonski snimci iz
vornog stanja i istraživanja DP u pravom smislu riječi; 1540.god 3 snimka palače
- tlocrt mauzoleja i nacrt vrata
-
 
Girolamo de Santacroce-
1549.god dokumentira stanje palače na poliptihu franjevačke
crkve na Poljudu
-
 
Giambattista Giustinian- 1553.god opisuje
 pojedine dijelove palače, najviše pozornosti
katedrali
-
 
Antonio Proculiano-
1558.god održao govor u kojem opisuje DP; važan jer donosi
neke podatke kojih nema kod drugih autora (o hramovima i zgradama prema moru):
 poznate su mu građevine koje mu nisu mogle
 biti vidljive
-
 
Pri kraju 16.st., prije gradnje lučkih skladišta neki podrumski prostori mogli bitidjelomično očišćeni da bi se uskladištila roba (pretpostavka)
 
-
 
Početak 17.st.
-
znatna rušenja
 
-
 
Sredina 17.st.-
nacrti gradskih utvrđenja; zbog opasnosti od Turaka sagrađena još 2
obrambena sustava oko grada
-
 
1675.god.- najstariji katastarski plan Splita i okolice
-
 
17.st.-
najznačajniji zahvati: na katedralnom sklopu
- Markantun de Dominis 1615.godnadogradio kor katedrale, nadbiskup Sforza Ponzoni 1616. i 1641.god sagradio
sakristiju, nadbiskup Bonifacio Albani obnovio nadbiskupsku palaču
 
-
 
Kraj 17.st.-
niz crteža: Napoleone Francesco Eraut, Francesco Maria Coronelli
 
-
 
1710.god prihvaćen prijedlog za širenje katedrale (nadbiskup Cupillio)
- propalo
-
 
18.st.- znanstvena obrada DP izradom prve idejne rekonstrukcije izvornog izgleda-
Fischer von Erlach
-
djelomično oslon na stvarne podatke, a djelomično novi elementikoji su proizvod mašte (npr dva stupa s kipovima na vrhu u središtu palače); najvažniji
 podatak iz opisa: temeljni
kamenovi stupova po sredini palače (znači da se stupoviipak temelje na postojećim ostacima); sve podatke von Erlach je dobio od Ivana Petra
Marchija
-
 
Daniel Farlati-
objavljuje von Erlachove crteže, opis zasniva na različitim izvorima
(Konstantin Porfirogenet, Petar Nicolini)
 
-
 
1757.god.-
 počinje prvo sustavno istraživanje i dokumetiranje DP:
Robert Adam
,
angažirao C.L. Clerisseaua, Zucchia i druge za crteže; 1764.god objavio monografiju;
vrijednost: dokumentacija stanja iz sredine 18.st., prva arhitektonska obrada koja
uključuje i studiju izvornog stanja, uvođenje Splita u svjetsku znanstvenu literaturu;vrijednost Clerisseauovih crteža
-
13 grafika pojedinih dijelova palače i vodovoda blizu
Solina-
 pokazuju tadašnje stanje, ali na nekim vedutama ispušteni svi
kasniji dodaci (u
skladu s klasicističkim vrednovanjem); kod arhitektonskih snimaka Clerisseau prikazuje samo sigurna (vidljive) dijelove palače, i ostavlja prazne prostore tamo gdje
nema podataka
; Adam objavljuje vlastiti tlocrt zatečenog stanja (razlikuj
e vidljive od pretpostavljenih dijelova, ali ispunjava cijeli prostor pretpostavljenom strukturom- ne
razlikuje se bitno od idejne rekonstrukcije; potpuna simetričnost istočne i zapadne polovice palače
- koncept simetrije, dostojanstva i jedinstva-
najveći
nedostatak 
Adamovog tumačenja); u arhitektonskoj obradi prvi put izrađeni i najvažniji presjeciglavnih prostora; Adam temeljito proučavao pitanje izvornog izgleda; predložio prvucjelovitu nomenklaturu pojedinih građevina i prostora; supstrukcije nije dov
eo ukonstrukcijsku vezu sa stambenim kompleksom; tvrdi da su bila samo 2 hrama:
Jupiterov (katedrala) i Eskulapov (krstionica), za treći hram smatra da je to Vestibul;kule nije pobliže istraživao
- smatra da su imale dekorativnu, a ne obrambenu funkciju
-
 
U toku cijelog 19.st. Adamova knjiga je temeljna literatura za DP, do monografija Niemanna, Hébrarda i Zeillera
-
 
Crteži Louis
-Francoisa Cassasa 1782.godine-
vrijedne snimke tadašnjeg stanja DP, i bez klasicističkih predrasuda
 
-
 
Joseph Lavallée- na osnovi Cassa
sovih crteža objavio knjigu 1802.god;
izrazito
klasicističko vrednovanje samo antičkog izvornog sloja (negativna ocjena predromaničkog zvonika)
 
-
 
Kratko razdoblje francuske uprave: značajni komunalni radovi, zahvaćaju DP; August
Marmont-
daje porušiti neka gradska utvrđenja, plan iz 1908.god: uklanjanje kasnijihgrađevina radi isticanja antičkih ostataka
-
u skladu s klasicističkim poimanjem, vratitiantičkoj arhitekturi što je moguće više prvobitni oblik, naredba da se snime svi vidljivi
ostaci DP, imenovao
i Komisiju za poljepšanje Splita
 
-
 
1813.god.-austrijska vojska ulazi u Split; znatno brojniji podaci o zahvatima u DP
-
 
Posjet cara Franje I.-
 predlagao da se s Peristila uklone svi postantički slojevi;
 posljedice posjeta: imenovanje konzervatora od kojeg je o
 pćinska uprava trebala

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->