Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Review Jurnal

Review Jurnal

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 1,356|Likes:
Published by zurich

More info:

Published by: zurich on Feb 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2012

 
Sumber: Ding, C & Parks, S. (2007). Fast food and body weight among adolescents.
International Electronic Journal of Health Education
, 10, 65-77
Pengenalan
 Jurnal kajian ini mengupas tentang makanan ringan dan berat badan dikalanganremaja. Pengkaji menjalankan kajian ini atas justifikasi bahawa ramai remaja dinegara Amerika Syarikat (AS) mengalami masalah kegemukkan (obesiti) keranamereka mengamalkan cara pemakanan yang tidak sihat banyak memakanmakanan ringan dan kurang memakan buah-buahan serta sayur-sayuran. Walaupunsudah banyak kajian telah dijalankan di seluruh negara dengan menggunakanpelbagai kaedah dan sampel yang berbeza, pengkaji mendapati hanya ada satumesej yang jelas di sini iaitu corak pengambilan makanan ringan dan manisansangat berkait rapat dengan masalah kegemukkan dikalangan remaja. Objektif kajian adalah untuk mengkaji perkaitan antara pengambilan makanan ringan danmanisan ke atas masalah kegemukan dikalangan remaja dan bagaimanapengambilan pelbagai jenis makanan (makanan ringan serta makanan berkhasiat)dan latihan fizikal dihubungkaitkan dengan tahap pendidikan ibubapa sertabeberapa pembolehubah yang lain. Pengkaji mendapati walaupun kebimbanganterhadap masalah kegemukkan dikalangan remaja meningkat, tetapi mereka kurangsedar akan kesan-kesan negatif yang lahir dari masalah ini.
Metodologi
Kajian ini menggunakan rekabentuk pensampelan berkelompok yang manamempunyai tiga tahap iaitu kawasan atau mukim sekolah (
school county 
) sebagaitahap pertama, institusi sekolah itu sendiri sebagai tahap kedua manakala bilikdarjah sebagai tahap ketiga. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan sampeldikalangan remaja (gred 6 hingga gred 10) di seluruh AS dengan bilangan sampelseramai 15,686 orang pelajar. Sampel kajian telah dikategorikan kepadabangsa/etnik, lokasi tempat tinggal, gred, tahap pendidikan ibubapa dan statusberat badan sama ada mereka mengalami obesiti atau tidak. Instrumen yangdigunakan untuk mendapatkan data ialah menerusi set soal selidik yang dijalankandi dalam kelas. Masa yang diperuntukkan adalah selama 45 minit sahaja untukmelengkapkan soal selidik tersebut. Antara perkara yang diukur adalah kadarpengambilan makanan ringan, manisan, kadar pengambilan makanan berkhasiat,kadar kekerapan senaman, status berat badan, lokasi tempat tinggal dan tahapakademik ibubapa. Kesemua perkara tersebut telah diukur mengikut skala
Likert 
.
Dapatan
Dapatan kajian menunjukkan bahawa kalangan remaja yang mempunyai tahappendidikan ibubapa “tidak mempunyai pendidikan dari sekolah tinggi (
no highschool
)” dan “pendidikan sekolah (
school education
)” mempunyai berat mintertinggi (SD=260.72). Jika dibandingkan remaja dengan bangsa/etnik, remajaberketurunan Afrika-Amerika (
 African-American
) dilihat mempunyai berat mintertinggi (SD=130.67). Seterusnya, keputusan menunjukkan perkaitan yang tidaksignifikan antara lokasi tempat tinggal dengan jenis makanan yang diambil. Apayang menarik ialah keputusan kajian mendedahkan purata sebanyak 2 kali gandamemakan makanan ringan dan manisan serta hanya 1.12 kali ganda memakanmakanan berkhasiat dikalangan remaja lelaki jika dibandingkan dengan remajaperempuan. Selain itu, kadar senaman didapati lebih tinggi apabila tahappendidikan ibubapa semakin tinggi. Manakala remaja lelaki berkulit putih dilaporkan
 
mempunyai kadar senaman yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan remaja darilain-lain keturunan bangsa/etnik.
 
Perbincangan
Kajian ini telah merungkai persoalan kajian bahawa remaja lelaki lebih kerapmengambil semua jenis makanan berbanding remaja perempuan. Ianya disebabkanoleh remaja lelaki mempunyai saiz badan dan keperluan kalori yang lebih besar.Bagaimanapun, perbezaan ini juga disebabkan remaja perempuan lebih cenderunguntuk mengawal pemakanan dan berat badan berbanding dangan remaja lelaki.Selain itu, kemungkinan yang menjelaskan bahawa tahap pendidikan ibubapa bolehmenjadi faktor perkaitan antara gaya pemakanan remaja dengan masalahkegemukkan adalah dengan ibubapa boleh menjadi contoh (
role model
) danmemberikan nasihat atau panduan dalam membantu anak mengamalkan gayapemakanan secara sihat. Seterusnya, ianya satu bonus jika ibubapa merekamerupakan perunding kesihatan atau mempunyai pengetahuan yang meluas dalambidang ini kerana berkemungkinan besar mereka akan menurunkan ilmu/nilaitersebut kepada anak mereka. Sama seperti dalam kajian yang lain, limitasi kajianperlu diambil kira. Pertama sekali, isu masalah kegemukkan adalah isu yang sangatkompleks (kesan jangka panjang tidak dapat diketahui melalui kajian ini) dan yangkedua kajian ini menggunakan sebahagian kecil sampel daripada keseluruhan yangada dan ianya terbatas dalam beberapa aspek. Kajian seterusnya harusmenekankan kesan jangka panjang dan menggunakan sampel yang lebih besarsupaya dapat mewakili keseluruhan populasi.
Ulasan / Kritikan
Walaupun data yang diperolehi tidak dapat membuktikan perkaitan sebab-musababantara masalah kegemukkan dengan tabiat makan, tetapi ianya ada asas teoritikalbahawa peranan penting yang dimainkan oleh institusi pendidikan dalammendorong tingkah laku yang sihat terutama sekali terhadap tahap pendidikanibubapa. Terbukti bahawa kadar peningkatan obesiti dikalangan remaja adalahmeningkat saban tahun terutama sekali dikalangan remaja berketurunan Afrika-Amerika (
 African-American
), pendidikan yang lebih berkesan berkenaan denganpemilihan makanan seimbang sesuatu yang sangat penting untuk setapakmelangkah kehadapan dalam membimbing tabiat pemakanan remaja masa kini.Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Pepatah ini benar jika penekanan tabiatmakan secara sihat dapat diterapkan dari usia muda lagi. Atas justifikasi ini,kerjasama antara institusi sekolah dan ibubapa dilihat sebagai “duet” yang hebatdalam kempen kesedaran pemakanan secara sihat sekali gus mengawal masalahkegemukkan dikalangan remaja. Pendidikan jasmani dan kesihatan menggalastanggung jawab yang besar dalam melaksanakan program ini. Ianya harus seiringdengan arus globalisasi supaya serasi dengan pendekatan remaja masa kini dankonsisten atau berterusan melalui saluran-saluran yang sistematik sepertimesyuarat ibubapa dengan pihak sekolah, laporan berkala sekolah, aktiviti-aktivitikesihatan dan sebagainya. Maka, dalam mencapai dan mengekalkan berat badanyang sihat dikalangan remaja, pencegahan dan “campur tangansepatutnyamencakupi pelbagai perkara yang berkaitan (isu kegemukkan) secara meluastermasuklah tahap pendidikan ibubapa itu sendiri. Memandangkan kita tidakmampu untuk “menidakkankewujudan makanan ringan, ibubapa sepatutnyamempunyai pengetahuan untuk cuba menerapkan tabiat makan secara sihat danseterusnya membantu menanamkan nilai sosial yang positif serta menjadikanpendidikan jasmani dan kesihatan sebagai satu pegangan bagi remaja kerana ianyasatu bidang yang luas, tidak terbatas kepada pengalaman pembelajaran di padangsekolah sahaja. Apa saja usaha yang melibatkan usaha jasmani dan berunsurkanpendidikan serta keberkesanannya diukur melalui faedah dalam pendidikan,

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Puteh Kelabu liked this
Aidah Amir liked this
thy93dont90 liked this
Wann Faridah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->