Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
8Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1000

1000

Ratings: (0)|Views: 1,957|Likes:
Published by Silviu

More info:

Published by: Silviu on Feb 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

11/15/2013

Internetul \u2013 istorie deja?
de George Alin Popescu
UN CADOU OFERIT DEwww.wall-street.ro
George Alin Popescu
Internetul, istorie deja?
Internetul \u2013 istorie deja?
Cuprins:
CAPITOLUL I \u2013 PRIMII PA\u015eI........................................................................................................................3

UN FERMOAR DE MODA NOUA................................................................................................................................. 3 POVESTEA INTERNETULUI, CAPITOL NERECOMANDAT SPECIALI\u015eTILOR............................................................................ 4 IAR AST\u0102ZI\u2026.......................................................................................................................................................9

CAPITOLUL II \u2013 ULTIMUL CONTINENT DESCOPERIT.....................................................................12
TEAMA DINAINTE DE CUNOA\u015eTERE......................................................................................................................... 12
EPOCA NAIVIT\u0102\u0162II............................................................................................................................................... 14

EPOCA EXPERIMENTULUI \u015eI A EXPLOR\u0102RII...............................................................................................................17 O LUME A CUVINTELOR........................................................................................................................................ 19 DE CE SCRIEM?.................................................................................................................................................. 21 BIBLIOTECA DIN ALEXANDRIA.............................................................................................................................. 24 SPA\u0162IUL SPERAN\u0162ELOR VIRTUALE...........................................................................................................................27 TERORI\u015eTII VIRTUALI........................................................................................................................................... 30 CIUMA MODERN\u0102................................................................................................................................................ 32 ATRAC\u0162IA LUMII NOI........................................................................................................................................... 35 M\u0102RIRE \u015eI DEC\u0102DERE.......................................................................................................................................... 41

CAPITOLUL III - COLONIZAREA............................................................................................................. 46

P\u00c2INE \u015eI CIRC..................................................................................................................................................... 46 SENTIMENTE......................................................................................................................................................50 JUC\u0102RII MODERNE............................................................................................................................................... 53 NOUA MORAL\u0102................................................................................................................................................... 55 IUBIREA............................................................................................................................................................. 57

CAPITOLUL IV - DESPRE VIITOR............................................................................................................ 60

LIMITELE SPATIULUI INFINIT..................................................................................................................................60 CU PICIOARELE PE P\u0102M\u00c2NT...................................................................................................................................61 LUMEA DE M\u00c2INE................................................................................................................................................63 INCHEIERE..........................................................................................................................................................67

-2-
oferit de
www.wall-street.ro
George Alin Popescu
Internetul, istorie deja?
Capitolul I \u2013 Primii pa\u015fi
Un fermoar de moda noua

\u015eti\u0163i care a fost co\u015fmarul cel mai impresionant al antichit\u0103\u0163ii? Z\u00e2mbi\u0163i, desigur, pentru c\u0103 \u00eemi pute\u0163i da at\u00e2tea r\u0103spunsuri ...: r\u0103zboiul, foametea, barbaria, fanatismul religios, politeismul, ...banala r\u0103ceala chiar, toate au m\u0103car c\u0103derea de a fi r\u0103spunsul corect. \u015ei a\u0163i avea dreptate.

Toate aceste lucruri se leaga \u00eensa, printre altele, de unul \u015fi acela\u015fi element: distan\u0163a. Fie c\u0103 vorbim de comoditate, ca m\u0103sur\u0103 a distan\u0163ei psihice, de rapiditate, ca m\u0103sur\u0103 a dis\u0163antei orare sau de o distan\u0163\u0103 fizic\u0103, un singur lucru este cert: oamenii s-au reg\u0103sit de cele mai multe ori c\u0103ut\u00e2nd un leac pentru distan\u0163ele din via\u0163a lor.

A\u015fa se face c\u0103, uneori, leacurile au c\u0103p\u0103tat forme din cele mai diverse, a\u015fa dupa cum problemele pe care i\u015fi doreau s\u0103 le rezolve priveau natura uman\u0103 sau mediul \u00eenconjur\u0103tor. \u00cen fond, pentru aceia dintre noi care sunt chinui\u0163i zilnic de o insuportabil\u0103 durere de spate, distan\u0163a de la degetele m\u00e2inilor \u015fi p\u00e2n\u0103 la \u015firetul pantofului se poate asem\u0103na foarte bine cu distan\u0163a de la P\u0103m\u00e2nt la Lun\u0103.

Inventatorul de care o s\u0103 v\u0103 povestesc mai jos, a fost m\u0103cinat toat\u0103 via\u0163a sa de exemplul unui prieten care avea nevoie de cel pu\u0163in 30 de minute pentru a-\u015fi \u00eencheia \u015fireturile de la pantofi. Pe prieten, istoria nu l-a pastrat cu numele, fiindu-i de ajuns s\u0103 re\u0163in\u0103 problema sa. De Whitcomb L. Judson \u00eens\u0103, c\u0103r\u0163ile vorbesc \u015fi acum ca despre inventatorul \u201c\u00cenchiz\u0103torului de g\u0101ici\u201d. A c\u0103utat, \u00een primii ani ai vie\u0163ii sale, o solu\u0163ie pentru a ameliora problema acelor oameni care g\u0103seau greu de parcurs distan\u0163a de la v\u00e2rful m\u00e2inii la \u015fireturile pantofilor. Judson le-a oferit acestora solu\u0163ia care p\u0103rea s\u0103 r\u0103spund\u0103 tuturor a\u015ftept\u0103rilor: o modalitate de a te \u00eencheia la pantofi folosind o singur\u0103 m\u00e2n\u0103.

Au urmat ani \u00een care fermoarul a provocat r\u00e2sul multora, \u00een primul r\u00e2nd datorit\u0103 faptului c\u0103 \u201cdin\u0163ii\u201d s\u0103i, din fier, rugineau \u00een fa\u0163a intemperiilor vremii. Fermoarul era de-a dreptul ur\u00e2t a\u015fa..., plin de rugin\u0103.

Mai t\u00e2rziu, la mul\u0163i ani dup\u0103 moartea lui Judson, fermoarul \u015fi-a v\u0103zut nestingherit de drumul afirm\u0103rii sale. \u00cenceput precum povestea cu \u201cr\u0103\u0163usca cea ur\u00e2t\u0103\u201d, drumul fermoarului modern spre glorie l-a dus de la calitatea de moft, inven\u0163ie excentric\u0103, la pozi\u0163ia de element indispensabil vie\u0163ii moderne.

Ironic \u00eens\u0103, acum, \u00een culmea aventurii sale, acest produs \u015fi-a g\u0103sit lini\u015ftea datorit\u0103 aceleia\u015fi ignoran\u0163e care \u00eel inso\u0163ea la na\u015fterea sa. Este, dac\u0103 vre\u0163i, liantul tuturor marilor inven\u0163ii, care dup\u0103 ce ajung s\u0103 fie folosite la o scar\u0103

-3-
oferit de
www.wall-street.ro

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
lantofi liked this
lenedi liked this
Cristina Popescu liked this
livia liked this
valeanucarmen31 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->