Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
The Practical Aspects of Gun Control Part 3

The Practical Aspects of Gun Control Part 3

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Edward D Duvall

This is the third in a series on the practical aspects of gun control. This continues the historical aspect, and examines the meaning and intent of the Second Amendment.

This is the third in a series on the practical aspects of gun control. This continues the historical aspect, and examines the meaning and intent of the Second Amendment.

More info:

Published by: Edward D Duvall on Feb 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
Srmotlomi Msphots j` Bua Ojatrji) Smrt ?=2 @he 53=?
 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
 
Ojpyrlbgt 53=?) Hnwmrn N! Nuvmiigttp;**hnnuvmii!ojd hnwmrn!n!nuvmiiCbdmli!ojd Hnwmrn N! Nuvmii ls tgh mutgjr j` ^gh @hnhrmilst Ojdpmalja; M Bulnh tj Xanhrstmanlab
^gh @hnhrmilst Smphrs
man
Oma \ju M``jrn^gmt _tunhat Ijma
!
=
Srmotlomi Msphots j` Bua Ojatrji) Smrt ?
Hnwmrn N! Nuvmii=2 @he 53=?La tgls hnltlja) tgh stuny j` tgh glstjrlomi msphot j` bua ojatrji ls ojatlauhn wltg m sphol`lo hxmdlamtlja j` tgh _hojan Mdhandhat tj tgh X! _! Ojastltutlja!
5 ^gh Glstjrlomi Msphot 'ojatlauhn,
 ^grhh vhry ldpjrtmat tglabs dust eh fhpt la dlan la tgh ojursh j` mamiyzlab tgh _hojan Mdhandhat!@lrst) tgh jrlblami Ojastltutlja ms rmtl`lhn nln ajt ojatmla m Elii j` Ulbgts) ajr nln lt prjvlnh may pjwhrs tjnlsmrd tgh phjpih! _hojan) tgh `lrst hlbgt Mdhandhats tj tgh Ojastltutlja mppiy tj lanlvlnumis) eut) oja$trmry tj tgh oimlds j` sjdh) nj ajt
brmat
may rlbgts; tghy
rhojbalzh
rlbgts tgmt mirhmny hxlsthn man olthtghsh ms hxprhss ildltmtljas j` tgh pjwhrs j` tgh ahw `hnhrmi bjvhradhat! ^glrn) tgh pgrmsh %whii$rhbuimthn% la tgh _hojan Mdhandhat gms twj nl``hrhat dhmalabs) ahltghr j` wglog gms maytglab tj njwltg tgh ihbltldmoy j` prlvmth mrds!
5!= ^gh Sjwhrs j` tgh Shjpih Mslnh `rjd tgh Ojastltutlja
 ^j bmla m truh uanhrstmanlab j` wghtghr tgh phjpih mrh tj eh mrdhn) wh ahhn ijjf aj `urtghr tgma tghojddhats dmnh ey Gmdlitja) Dmnlsja) man Kmy la
^gh @hnhrmilst Smphrs
V=T! Fhhp la dlan tgmt
^gh@hnhrmilst
wms wrlttha nurlab tgh rmtl`lomtlja phrljn ms m dhmas tj hxpimla tgh Ojastltutlja tj tgh vjthrs j` Ahw \jrf6 oihmriy tgh mdhandhats whrh ajt la hxlsthaoh! Iht us hxmdlah tgha tgh shatldhats j` tgh`juanlab bhahrmtlja ja tgh suekhot j` ma mrdhn pjpuimtlja) rh`hrhaolab tgh Ojastltutlja prljr tj tgh mnjp$tlja j` tgh _hojan Mdhandhat!Gmdlitja mnvjomths m %shihot% dliltlm la
^gh @hnhrmilst /5<
) man tgha sgjws lt omaajt eh m nmabhr tj ile$hrty blvha tgmt tgh phjpih la bhahrmi mrh `uiiy mrdhn; ^gh mtthatlja j` tgh bjvhradhat jubgt pmrtlouimriy tj eh nlrhothn tj tgh `jrdmtlja j` m shihot ojrpsj` djnhrmth hxthat) upja suog prlaolpihs ms wlii rhmiiy `lt tghd `jr shrvloh la omsh j` ahhn! Ey tgusolroudsorlelab tgh pima) lt wlii eh pjssleih tj gmvh ma hxohiihat ejny j` whii$trmlahn dliltlm rhmny tjtmfh tgh `lhin wghahvhr tgh nh`hash j` tgh _tmth sgmii rhqulrh lt! ^gls wlii ajt jaiy ihssha tgh omii `jrdliltmry hstmeilsgdhats) eut l` olroudstmaohs sgjuin mt may tldh jeilbh tgh bjvhradhat tj `jrd mamrdy j` may dmbaltunh) tgmt mrdy oma ahvhr eh `jrdlnmeih wglih tghrh ls m imrbh ejny j` oltlzhas)ilttih) l` mt mii) la`hrljr tj tghd la tgh nlsolpilah man ush j` mrds) wgj stman rhmny tj nh`han tghlr jwarlbgts man tgjsh j` tghlr `hiijw$oltlzhas! ^gus Gmdlitja rhojbalzhs tgh rlbgt j` tgh phjpih tj nh`han mbmlast tgh bjvhradhat man lts shihot dliltlmsgjuin tgh ahhn mrlsh6 oihmriy tgh phjpih dust eh mrdhn la jrnhr tj gmvh tgmt pjwhr!Dmnlsja imys jut la tgh @hnhrmilst />0 m sohamrlj la wglog tgh `hnhrmi bjvhradhat ehomdh tyrmaalomi)man gjw tgh phjpih wjuin eh hxphothn tj rhspjan; ^j tghsh Vtgh mrdy j` tgh `hnhrmi bjvhradhatT wjuin eh jppjshn m dliltlm mdjuatlab tj ahmr gmi` mdliilja j` oltlzhas wltg mrds la tghlr gmans) j``lohrhn ey dha ogjsha `rjd mdjab tghdshivhs) `lbgt$lab `jr tghlr ojddja ilehrtlhs) man ualthn man ojanuothn ey bjvhradhat VstmthsT pjsshsslab tghlrm``hotljas man oja`lnhaoh! Lt dmy whii eh njuethn wghtghr m dliltlm tgus olroudstmaohn ojuin hvhreh ojaquhrhn ey suog m prjpjrtlja j` rhbuimr trjjps! ^gjsh wgj mrh ehst moqumlathn wltg tgh imstsuoohss`ui rhslstmaoh j` tgls ojuatry mbmlast tgh Erltlsg wlii eh djst laoilahn tj nhay tgh pjsslelilty
 
Srmotlomi Msphots j` Bua Ojatrji) Smrt ?=2 @he 53=?
 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
 
Ojpyrlbgt 53=?) Hnwmrn N! Nuvmiigttp;**hnnuvmii!ojd hnwmrn!n!nuvmiiCbdmli!ojd Hnwmrn N! Nuvmii ls tgh mutgjr j` ^gh @hnhrmilst Ojdpmalja; M Bulnh tj Xanhrstmanlab
^gh @hnhrmilst Smphrs
man
Oma \ju M``jrn^gmt _tunhat Ijma
!
5
j` lt! Ehslnhs tgh mnvmatmbh j` ehlab mrdhn) wglog tgh Mdhrlomas pjsshss jvhr tgh phjpih j` mi$djst hvhry jtghr amtlja) tgh hxlsthaoh j` suejrnlamth bjvhradhats) tj wglog tgh phjpih mrh mt$tmoghn) man ey wglog tgh dliltlm j``lohrs mrh ogjsha) `jrds m emrrlhr mbmlast tgh hathrprlshs j` mdel$tlja) djrh lasurdjuatmeih tgma may wglog m sldpih bjvhradhat j` may `jrd oma mndlt j`! Ajtwltg$stmanlab tgh dliltmry hstmeilsgdhats la tgh shvhrmi flabnjds j` Hurjph) wglog mrh omrrlhn ms `mr mstgh pueilo rhsjurohs wlii ehmr) tgh bjvhradhats mrh m`rmln tj trust tgh phjpih wltg mrds! !!! Iht usajt lasuit tgh `rhh man bmiimat oltlzhas j` Mdhrlom wltg tgh susplolja) tgmt tghy wjuin eh ihss meih tjnh`han tgh rlbgts j` wglog tghy wjuin eh la motumi pjsshsslja) tgma tgh nhemshn suekhots j` mrel$trmry pjwhr wjuin eh tj rhsouh tghlrs `rjd tgh gmans j` tghlr jpprhssjrs!Lt ls ldpjrtmat tj ajth tgmt tgh pjpuimtlja j` tgh tglrthha stmths mt tgh tldh j` wrltlab wms mejut ? dliilja jrsj6 tgh gmi`$dliilja rh`hrhaohn ey Dmnlsja wjuin ojastltuth mejut =8 tj 53( j` tgh tjtmi pjpuimtlja) m `mrglbghr rmtlj tgma tgh audehrs j` may stmanlab mrdy! ^gh hxlstlab rlbgt tj pjsshss mrds ey tgh phjpih ls)ms Dmnlsja ojathans) tgh rhdhny `jr m tyrmaalomi bjvhradhat!Lt ls laojaohlvmeih tgmt tgh jrlblami Ojastltutlja wjuin rhojbalzh tgh ihbltldmth rlbgt j` tgh phjpih ajt jaiytj eh mrdhn) eut tj tmfh up mrds mbmlast m njdhstlo tyrmaay) eut tgha eh mdhanhn nurlab tgh `lrst yhmrsj` jphrmtlja tj rhdjvh tgmt rlbgt! Lt ls qulth tgh ojatrmry; tgh Elii j` Ulbgts hxlsts ehomush tgh matl$@hnhrmilst `motlja) hvhr wmry j` haorjmogdhat ey bjvhradhats) nhdmanhn m Elii j` Ulbgts sj ms tj oimrl`ytgh ildlts j` bjvhradhatmi pjwhr! Dmnlsja wms laltlmiiy jppjshn tj m elii j` rlbgts) mbrhhlab wltg Gmdlitjatgmt lt wjuin omush oja`uslja! Ms Gmdlitja put lt la
^gh @hnhrmilst /7>
;L bj `urtghr man m``lrd tgmt eliis j` rlbgts) la tgh shash man tj tgh hxthat la wglog tghy mrh ojathanhn`jr) mrh ajt jaiy uaahohssmry la tgh prjpjshn Ojastltutlja) eut wjuin hvha eh nmabhrjus! ^ghywjuin ojatmla vmrljus hxohptljas tj pjwhrs ajt brmathn6 man) ja tgls vhry moojuat) wjuin m``jrn mojijrmeih prhthxt tj oimld djrh tgma whrh brmathn! @jr wgy nhoimrh tgmt tglabs sgmii ajt eh njahwglog tghrh ls aj pjwhr tj nj:
5!5 ^gh Elii j` Ulbgts Ildlts Sjwhrs
 ^gh dmla ojathatlja ehtwhha tgh @hnhrmilsts man matl$@hnhrmilsts wms tgmt tgh matl$@hnhrmilsts nh$dmanhn m elii j` rlbgts tj hasurh tgmt tgjsh emslo bumrmathhs whrh oihmr ms m ildltmtlja ja tgh pjwhr j` tgh bjvhradhat! Dmnlsja ogmabhn gls dlan mejut m Elii j` Ulbgts jaoh tgh alatg ahohssmry stmth rmtl`lhnlt) man dmay stmth rmtl`lomtlja njoudhats omdh tj Ojabrhss wltg rhojddhanmtljas tgmt m Elii j` Ulbgts ehmnnhn tj lt! Gh wms jah j` tgh phjpih la tgh @lrst Ojabrhss wgj motlvhiy prjdjthn mdhandhats tj tghOjastltutlja! La gls sphhog eh`jrh Ojabrhss ja 7 Kua =27<) Dmnlsja imln jut tgh omsh `jr m elii j` rlbgts)man tgha lanlomthn gls dhmas j` prjvlab tghy whrh ildltmtljas ja tgh pjwhr j` tgh bjvhradhat V5T; ^ghrh gmvh ehha jekhotljas j` vmrljus flans dmnh mbmlast tgh ojastltutlja; _jdh whrh ihvhiihnmbmlast lts struoturh) ehomush tgh prhslnhat wms wltgjut m ojuaoli6 ehomush tgh shamth) wglog ls mihblsimtlvh ejny) gmn kunlolmi pjwhrs la trlmis j` ldphmogdhats6 man ehomush tgh pjwhrs j` tgmtejny whrh ojdpjuanhn la jtghr rhsphots) la m dmaahr tgmt nln ajt ojrrhspjan wltg m pmrtlouimrtghjry6 ehomush lt brmats djrh pjwhr tgma ls suppjshn tj eh ahohssmry `jr hvhry bjjn purpjsh6man ojatrjis tgh jrnlamry pjwhrs j` tgh stmth bjvhradhats! L fajw sjdh rhsphotmeih ogmrmothrswgj jppjshn tgls bjvhradhat ja tghsh brjuans6 eut L ehilhvh tgmt tgh brhmt dmss j` tgh phjpihwgj jppjshn lt nlsilfhn lt ehomush lt nln ajt ojatmla h``hotumi prjvlslja mbmlast tgjsh haorjmog$dhats ja pmrtlouimr rlbgts) man tgjsh sm`hbumrns wglog tghy gmvh ehha ijab mooustjdhn tj gmvhlathrpjshn ehtwhha tghd man tgh dmblstrmth wgj hxhrolshn tgh sjvhrhlba pjwhr; ajr jubgt wh tjojaslnhr tghd sm`h) wglih m brhmt audehr j` jur `hiijw oltlzhas tglaf tghsh shourltlhs ahohssmry!
 
Srmotlomi Msphots j` Bua Ojatrji) Smrt ?=2 @he 53=?
 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
 
Ojpyrlbgt 53=?) Hnwmrn N! Nuvmiigttp;**hnnuvmii!ojd hnwmrn!n!nuvmiiCbdmli!ojd Hnwmrn N! Nuvmii ls tgh mutgjr j` ^gh @hnhrmilst Ojdpmalja; M Bulnh tj Xanhrstmanlab
^gh @hnhrmilst Smphrs
man
Oma \ju M``jrn^gmt _tunhat Ijma
!
?
Lt gms ehha m `jrtuamth tglab tgmt tgh jekhotlja tj tgh bjvhradhat gms ehha dmnh ja tgh brjuan Lstmthn6 ehomush lt wlii eh prmotlomeih ja tgmt brjuan tj jevlmth tgh jekhotlja) sj `mr ms tj smtls`y tghpueilo dlan tgmt tghlr ilehrtlhs wlii eh phrphtumi) man tgls wltgjut hanmabhrlab may pmrt j` tgh ojastl$tutlja) wglog ls ojaslnhrhn ms hsshatlmi tj tgh hxlsthaoh j` tgh bjvhradhat ey tgjsh wgj prjdjthnlts mnjptlja! ^gh mdhandhats wglog gmvh joourrhn tj dh) prjphr tj eh rhojddhanhn ey ojabrhss tj tgh stmthihblsimturhs) mrh tghsh;Dmnlsja tgha pjlathn jut sphol`lo pimohs la tgh thxt j` tgh hxlstlab Ojastltutlja wghrh sphol`lo ogmabhs tjtgh imabumbh whrh tj eh dmnh! M`thr nlsousslab tgh prhmdeih) djnh j` hihotlja man mppjrtljadhat) manojdphasmtlja tj rhprhshatmtlvhs) gh tgha ehbma ja tgh rlbgts j` tgh phjpih;@jurtgiy! ^gmt la mrtloih =st) shotlja <) ehtwhha oimushs ? man >) eh lashrthn tghsh oimushs) tj wlt) ^gh olvli rlbgts j` ajah sgmii eh merlnbhn ja moojuat j` rhilbljus ehilh` jr wjrsglp) ajr sgmii may am$tljami rhilblja eh hstmeilsghn) ajr sgmii tgh `uii man hqumi rlbgts j` ojasolhaoh eh la may dmaahr) jrja may prhthxt la`rlabhn! ^gh phjpih sgmii ajt eh rhstrmlahn `rjd phmohmeiy msshdeilab man ojasuitlab `jr tghlr ojddjabjjn6 ajr `rjd mppiylab tj tgh ihblsimturh ey phtltljas) jr rhdjastrmaohs `jr rhnrhss j` tghlr brlhv$maohs! ^gh rlbgt j` tgh phjpih tj fhhp man ehmr mrds sgmii ajt eh la`rlabhn6 m whii mrdhn) man whii rhbu$imthn dliltlm ehlab tgh ehst shourlty j` m `rhh ojuatry; eut aj phrsja rhilbljusiy sorupuijus j` ehmrlabmrds) sgmii eh ojdphiihn tj rhanhr dliltmry shrvloh la phrsja!Ajth tgmt tgh lashrtlja j` tgh bumrmathhs j` `rhhnjd j` tgh prhss) rhilblja) msshdeiy) man fhhplab manehmrlab mrds mrh mii tj eh ijomthn la tgh smdh pimoh la tgh Ojastltutlja ja hqumi thrds! Ajth misj tgmt tghprlaolpih j` ehlab mrdhn prhohnhs tgh stmthdhat mejut dliltlms! ^gh lathat j` wgmt wh ajw fajw ms tghelii j` rlbgts wms tj lashrt tghsh prjvlsljas latj Mrtloih =) _hotlja < j` tgh Ojastltutlja) eut wms prjemeiyput latj tgh `mdlilmr `jrd ms m dmtthr j` rhmnmelilty! Lt ls tgls _hotlja < wglog ilsts mii tgh pjwhrs
nhalhn
tjtgh `hnhrmi bjvhradhat! Lt ls oihmr tgha) tgmt `mr `rjd brmatlab may rlbgts) tgh _hojan Mdhandhat) kust mswltg tgh jtghr pjrtljas j` tgh Elii j` Ulbgts) rhojbalzhs prh$hxlstlab rlbgts man hxprhssiy nhalhs tgh bjv$hradhat may pjwhr tj ahbmth may j` tghd!Eut tgmt ls ajt mii! ^gh hxphrt kurlst _t! Bhjrbh ^uofhr) wgj wrjth lathrprhtmtlja j` tgh Ojastltutlja msushn la djst imw sogjjis `jr mt ihmst jah guanrhn yhmrs) mppilhn tgls smdh ijblo hvha la ilbgt j` tgh _ho$jan Mdhandhat ms motumiiy mnjpthn V?T;%M whii rhbuimthn dliltlm ehlab ahohssmry tj tgh shourlty j` m `rhh stmth) tgh rlbgt j` tgh phjpih tjfhhp) man ehmr mrds) sgmii ajt eh la`rlabhn!% ^gls dmy eh ojaslnhrhn ms tgh truh pmiimnlud j` ilehrty! !!! ^gh rlbgt j` shi` nh`hash ls tgh `lrst imwj` amturh; la djst bjvhradhats lt gms ehha tgh stuny j` ruihrs tj oja`lah tgls rlbgt wltgla tgh amr$rjwhst ildlts pjssleih! Rghrhvhr stmanlab mrdlhs mrh fhpt up) man tgh rlbgt j` tgh phjpih tj fhhpman ehmr mrds ls) uanhr may ojijr jr prhthxt wgmtsjhvhr) prjglelthn) ilehrty) l` ajt mirhmny maalgl$imthn) ls ja tgh erlaf j` nhstruotlja! La Habiman) tgh phjpih gmvh ehha nlsmrdhn) bhahrmiiy) uanhrtgh spholjus prhthxt j` prhshrvlab bmdh; m ahvhr `mlilab iurh tj erlab jvhr tgh imanhn mrlstjormoy tjsuppjrt may dhmsurh) uanhr tgmt dmsf) tgjubg omiouimthn `jr vhry nl``hrhat purpjshs! ^ruh lt ls)tghlr elii j` rlbgts shhds mt `lrst vlhw tj ojuathrmot tgls pjiloy; eut tgh rlbgt j` ehmrlab mrds ls oja$`lahn tj prjthstmats) man tgh wjrns sultmeih tj tghlr ojanltlja man nhbrhh) gmvh ehha lathrprhthn tjmutgjrlzh tgh prjgleltlja j` fhhplab m bua jr jtghr hablah j` nhstruotlja j` bmdh tj may `mrdhr jrla`hrljr trmnhsdma) jr jtghr phrsja ajt qumil`lhn tj flii bmdh! _j tgmt ajt jah dma la `lvh guanrhnoma fhhp m bua la gls gjush wltgjut ehlab suekhothn tj m phamity!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->