Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs Sisteme Si Tehnologii de Fabricac89bie

Curs Sisteme Si Tehnologii de Fabricac89bie

Ratings:
(0)
|Views: 10|Likes:
Published by dbtudor
tehnic
tehnic

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: dbtudor on Feb 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2013

pdf

text

original

 
CURS SISTEME
ȘI
TEHNOLOGII DE
FABRICAȚIE
SCANAT DE UNGUREANU MARIN 1
CAPITOLUL 1.OPTIMIZAREA SISTEMELOR DE
FABRICAȚIEDIN
MEDIUL INDUSTRIAL
COMPETENŢA
Alegerea sistemului şi a tehnologiei de fabricaţie
 
1.1. 
Mediul industrial
1.2. 
Metode de integrare sistemică a
 întreprinderii
1.3. 
Criterii de evaluare a utilizării sist
emelor
de fabricaţie
 OBIECTIVE
După
parcurgerea acestui capitol.
1.
să descrieţi mediul industrial;
 
2.
să explicaţi modul de utilizare a sistemelor de fabricaţie;
 
3.
să evaluaţi utilizarea unui sistem de fabricaţie adecvat, după criterii preciza
te.
 
CURS SISTEME
ȘI
TEHNOLOGII DE
FABRICAȚIE
SCANAT DE UNGUREANU MARIN 2
1.1. MEDIUL INDUSTRIAL
1.1.1. Întreprinderea
industrială.
 
Definiţie
 
şi
clasificare
Industria
 
este o ramură a producţiei materiale şi a economiei naţionale care cuprinde
totalitatea întreprinderilor (uzine, centrale, fabrici, mine e
tc.) ocupate cu producţia uneltelor demuncă, cu extracţia materiilor prime, a materialelor şi a combustibililor şi cu prelucrareaulterioară a produselor obţinute.
 
Industria reprezintă sectorul principal de producţie al multor ţări. Este grupată pe două
ramuri:- industria grea -
care are ca scop principal obţinerea
 
mijloacelor de producţie;
-
industria uşoară
- în care se produc bunuri de larg consum.
 
Întreprinderea
 
este o unitate economică care dispune de personalitate juridică, fiindcompusă dintr 
-un g
rup organizat de persoane care desfăşoară procese de muncă utilizândmijloace materiale (maşini
-
unelte, echipamente, materii prime etc), în vederea realizării de produse şi servicii destinate vânzării pe piaţă şi obţinerii unui profit cât mai mare.
 Întrepr 
inderea, ca verigă de bază a economiei unei ţări, constituie componentafundamentală a economiei. Acest „atom economic" este indivizibil, cele trei funcţii economicefundamentale (producţia, vânzarea şi gestiunea) ale sale regăsindu
-se la toate nivelurile:
mondial, naţional, regional şi de ramură.
 O
uniune de întreprinderi constituită sub o singură conducere şi gestiune financiară senumeşte
 firmă comercială.
 
Î
ntreprinderea poate fi definită ca un sistem cibernetic (Fig. 1.1), deoarece ea reprezintă
un sist
em închis, având proprietatea de autoreglare, în care intrările (X) sunt transformate înieşiri (Y). Sistemul are cel puţin o buclă de reglaj (numită
 feed-back 
sau
conexiune inversă),
 prin intermediul căreia se aplică un semnal de la ieşirea sistemului la
intrarea acestuia.
Fig. 1.1. Întreprinderea ca sistem cibernetic
Informaţiile obţinute la ieşirea sistemului sunt utilizate pentru corectarea intrării, procescare se realizează prin intermediul mărimii de reglare (Δ
X).X - elemente de intrare, constit
uite din: materiale, energie, resurse umane, informaţii, decizii;
 Y -
elemente de ieşire: bunuri materiale, servicii, energie, informaţii, decizii;
 
Δ
X -
mărimea de reglare;
  p -
 perturbaţii.
 
Sistemul întreprindere este alcătuit din cele două subsisteme
- su
 bsistemul conducător şi
subsistemul condus -
între care există diverse tipuri de interacţiuni. La rândul lui, fiecare dintreaceste subsisteme este alcătuit din mai multe componente.
 
 
CURS SISTEME
ȘI
TEHNOLOGII DE
FABRICAȚIE
SCANAT DE UNGUREANU MARIN 3
Subsistemul condus
, numit şi
subsistem efector sausubsistem reglat, este cel în care au loc procesele de transformare a elementelor de intrare în produse finite. Subsistemul condus se
compune din: post, loc de muncă, atelier, secţie, compartimente de planificare, lansare,urmărirea producţiei, aprovizionare etc.
 Subsistemul co
nducător , numit şi
subsistem reglator 
, are rolul de a asigura reglarea şifuncţionarea optimă a subsistemului reglat, prin îndeplinirea funcţiilor conducerii: prognoză,organizare, coordonare, comandă şi control.
 
Perturbaţiile
 
sunt schimbări ale stării sis
temului generate fie de mediul ambiant al
întreprinderii, constituit din beneficiari, furnizori, pieţe, bănci, precum şi de naturaînconjurătoare, fie de interacţiunile dintre elementele aflate în interiorul întreprinderii.Perturbaţiile pot conduce la mod
ificarea anumitor indicatori, cum ar fi nivelul de stocuri,
volumul de afaceri, numărul personalului angajat.
 
Clasificarea întreprinderilor industriale se poate face după mai multe criterii, conform
tabelului 1.1.
Tabelul 1.1 - Clasificarea întreprinderilor industrialeCriteriul de clasificare Tipuri de întreprinderiforma de proprietate a capitalului social -
din sectorul privat (societăţi pe acţiuni, societăţi curăspundere limitată);
 - din sectorul public (regii autonome, companiin
aţionale).
 -
mărimea
-
mici şi mijlocii;
 - mari.- caracterulramurii-
după materiile prime folosite
- din grupa industriei extractive;-
din grupa ramurii industriei prelucrătoare.
 -
după tipul produsului fabricat şidestinaţia economică
 -
 producătoare de mijloace de producţie;
 -
 producătoare de bunuri de consum.
 - în raport cu caracteristicile procesului
de producţie
 -
în care predomină procesele de producţie
mecanice;-
în care predomină procesele chimice.
 -
după gradul de continuitate a pro
-ceselor - cu procese continue;- cu procese discontinue.- în raport cu gradul de specializare - întreprinderi specializate;- întreprinderi universale;- întreprinderi mixte.-
în raport cu volumul fabricaţiei
-
cu producţie în masă;
 -
cu producţie
în serie;-
cu producţie individuală.
 -
după modul de organizare a proce
sului
de producţie
 -
cu producţie organizată în flux;
 -
cu producţie organizată după modelele producţiei
individuale.
1.1.2. Tipuri de produse
Mediul industrial se caracterizea
ză printr 
-
un ansamblu de activităţi economice careimplică fabricarea şi producţia, având ca rezultat anumite tipuri de produse. în urma desfăşurării proceselor tehnologice rezultă bunuri materiale denumite produse.
 Produsul este rezultatul material al une
i activităţi umane, destinat satisfacerii unei nevoişi reprezintă o sumă de componente materiale şi imateriale cu caracteristici interdependente cealcătuiesc un tot unitar.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->