Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Market Outlook, 18.02.13

Market Outlook, 18.02.13

Ratings: (0)|Views: 195|Likes:
Published by Angel Broking

18th February, 2013

18th February, 2013

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Angel Broking on Feb 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
 
Oarght Kutckkg 
 
Nhlruary 16# <210
 
 www*ajehclrkgije*`ko
 
Oarght Kutckkg 
 
Nhlruary 16# <210
Dhachr’s Diary 
Tfh Ijdiaj oarght is hxph`thd tk kphj ncat tk pksitivh oirrkrije PEV Jinty wfi`f istradije ncat* Tfh oamkr Asiaj oarghts arh fkwhvhr# tradije oixhd anthr tfh E<2jatikjs rhnraijhd nrko `hjsurije Mapaj’s pkci`ihs tfat favh whaghjhd tfh yhj*Tfh XP oarghts hjdhd kj a oixhd jkth anthr a vkcatich shssikj kj Nriday* A oixhdlat`f kn h`kjkoi` data `kjtriluthd tk tfh ca`gcusthr phrnkroaj`h# witf tradhrswhiefije uplhat rhpkrts kj Jhw Ykrg oajuna`turije a`tivity ajd `kjsuohrshjtiohjts aeaijst a disappkijtije rhpkrt kj ijdustriac prkdu`tikj* A``krdije tktfh rhpkrt# tfh Jhw Ykrg oajuna`turije ijdhx rksh tk a pksitivh 12*2 ij Nhlruary nrko a jheativh 5*6 ij Majuary* Tfh `kjsuohr shjtiohjt rhadije tkk was pksitivhwitf tfh ijdhx `ciolije tk 5>*0 ij Nhlruary nrko 50*6 ij Majuary* Ohajwfich# tfhijdustriac prkdu`tikj ijdhx nkr Majuary `aoh ij ckwhr/tfaj/hxph`thd at 2*1(*Tfh Ijdiaj oarghts `ckshd Nriday’s shssikj kj a whag jkth as ijvhstkrs `kjtijuh tkrhoaij `autikus afhad kn tfh Xjikj Ludeht* Ekije afhad# tfh dkohsti` ijvhstkrswkucd lh wat`fnuc kn tfh dhvhckpohjts kj tfh Xjikj Ludeht* Tfh oarghtparti`ipajts wkucd acsk ghhp aj hyh kj XP h`kjkoi` data tfat is s`fhduchd tk lhrhchashd ij tfh whhg# ij`cudije rhpkrts kj fkusije starts# hxistije fkoh sachs# ajd`kjsuohr ajd prkdu`hr pri`h ijncatikj*
Oarghts Tkday 
 Tfh trhjd dh`idije chvhc nkr tfh day is 19#484 + 8#662 chvhcs* In JINTY tradhs alkvhtfis chvhc durije tfh nirst facn/aj/fkur kn tradh tfhj wh oay witjhss a nurtfhr raccy up tk 19#8<5 ‐ 19#868 + 8#925 ‐ 8#9<> chvhcs* Fkwhvhr# in JINTY tradhs lhckw19#484 + 8#662 chvhcs nkr tfh nirst facn/aj/fkur kn tradh tfhj it oay `krrh`t up tk19#09> ‐ 19#0<0 + 8#6>1 ‐ 8#604 chvhcs*
Ijdi`hs
 
P<
 
P1
 
RI^KT
 
\1
 
\<
 
PHJPHV 
 
19#0<0 19#09> 19#484 19#8<5 19#868JINTY
 
8#604 8#6>1 8#662 8#925 8#9<>
Jhws Ajacysis
 
Rhtrkc pri`hs fighd ly 
 ` 
1*82+citrh# dihshc
 ` 
2*48+citrh
 
@airj Ijdia ehts apprkvac tk dricc whcc ij \amastfaj lck`g
 
Oafijdra Patyao luys 81( stagh ij Lraziciaj niro @kopchx IT
 
GH@ wijs krdhrs wkrtf
 ` 
>4>`r
 
NOC cauj`fhs jhw vhrsikj kn Eurgfa PX^ 
 
0QNY<210 \hsuct \hvihw= EPG @kjsuohr # T^P Pri`fagra
 
0QNY<210 \hsuct Rrhvihw= EPG Rfaroa`huti`acs
\hnhr dhtaichd jhws ajacysis kj tfh nkcckwije paeh
 
Jht Ijnckws &Nhlruary 14# <210)
`
`r Rur`f Pachs Jht OTD YTD
NII 0#>12 0#292 8<2 <2#21> 4<#<4>ONs 46> 499 &1<) &1#005) &>#282)
NII Dhrivativhs &Nhlruary 18# <210)
`
`r Rur`f Pachs Jht Kphj Ijthrhst
Ijdhx Nuturhs 1#<>6 <#21< &544) 9#641Ptk`g Nuturhs 1#814 1#069 1<8 02#228
Eaijhrs + Ckshrs
Eaijhrs Ckshrs@kopajy Rri`h &
`
)
`fe &()
@kopajy Rri`h &
`
)
`fe &()
Puzckj Hjhrey <4
0*5
Kptk @ir`uits ><
&12*0)
Xjith`f 02
0*2
MR Rkwhr <9
&5*4)
Hi`fhr Oktkrs <#>90
 <*6
Rajtackkj \htaic <18
&>*1)
Rhtrkjht CJE 181
 <*5
CI@ Fkusije Nij <8<
&8*9)
Fijdustaj Xjichvhr 4>4
 <*<
Xjithd Rfks 116
&8*5)
Dkohsti` Ijdi`hs @fe &() &Rts) &@cksh)
LPH Phjshx
&2*1)
&<9*2) 19#4>6Jinty 
&2*<)
&9*8) 8#665OID @AR
2*0
16*8 >#><5POACC @AR
&2*>)
&4<*<) >#841LPH F@
&2*0)
&<0*6) 5#699LPH RPX
&2*1)
&4*>) 5#<65LAJGHV 
2*<
<9*> 14#14> AXTK
2*4
4>*8 12#60>OHTAC
&2*1)
&1<*8) 9#924KIC . EAP
&2*6)
&54*8) 6#9<6LPH IT
&2*>)
&05*5) >#456
Ecklac Ijdi`hs
@fe &()
&Rts) &@cksh)
Dkw Mkjhs
2*1
6*4 10#96<JAPDAQ
&2*<)
&>*>) 0#19<NTPH
2*2
2*9 >#0<6Jigghi
&1*<)
&100*4) 11#154Faje Phje
2*1
01*0 <0#448Ptraits Tiohs
&2*<)
&5*4) 0#<60Pfajefai @ko
2*>
10*9 <#40<
Ijdiaj AD
\
 
@fe &()
&Rts) &@cksh)
IJNY
&2*4)
&2*<) $81*4 UIT
2*1
2*2 $9*<ILJ
&1*6)
&2*6) $40*<FDL
&2*0)
&2*1) $09*6
Advaj`hs + Dh`cijhs LPH JPH
 Advaj`hs 69> 898Dh`cijhs 1#<04 918Xj`fajehd 604 56
^kcuohs &
`
`r)
LPH 1#6<8JPH 12#202
 
 
 www*ajehclrkgije*`ko
Oarght Kutckkg 
Nhlruary 16# <210
Rhtrkc pri`hs fighd ly 
 ` 
1*82+citrh# dihshc
 ` 
2*48+citrh
Tfh Kic Oarghtije @kopajihs &KO@s) favh ajjkuj`hd tk figh nuhc pri`hs* Tfhphtrkc pri`h fas lhhj ij`rhashd ly 
 ` 
1*82+citrh# wfich dihshc pri`h fas lhhj fighdly 
 ` 
2*48+citrh* Tfh figh ij dihshc pri`h was ij cijh witf kur hxph`tatikjs as &harcihr)ekvhrjohjt fad phroitthd KO@s tk oagh soacc pri`h fighs ij pri`hs kn dihshc*Ekije nkrward# wh hxph`t tfh ekvhrjohjt tk prkerhssivhcy raish dihshc pri`hsdurije @Y<210 ajd @Y<214# wfi`f is hxph`thd tk rhsuct ij ckwhr sulsidy lurdhjnkr KO@s ajd upstrhao kic `kopajihs* Tfh phtrkc pri`h figh is jkt hxph`thd tkfavh ajy iopa`t kj ujdhr/rh`kvhrihs*
Uh oaijtaij kur A``uoucath ratije kjKJE@ witf a tareht pri`h kn
`
085*
@airj Ijdia ehts apprkvac tk dricc whcc ij \amastfaj lck`g 
 A `kooitthh kn Dirh`tkrath kn Fydrk`arlkj fas eivhj @airj Ijdia aj apprkvac tkdricc lck`g ij its \amastfaj lck`g tk raish prkdu`tikj tk <14#222lkpd* Tfh apprkvacfas lhhj dhcayhd ly kvhr a yhar* @urrhjtcy tfh `kopajy prkdu`hs 152#222lkpdnrko its \amastfaj lck`g &Oajeaca)* Tfh apprkvac is ij cijh witf kur hxph`tatikjs*
Uh oaijtaij kut Luy ratije kj tfh stk`g witf a tareht pri`h in
`
060*
Oafijdra Patyao luys 81( stagh ij Lraziciaj niro @kopchx IT
Oafijdra Patyao fas a`quirhd oamkrity stagh ij a Lraziciaj niro / @kopchx IT# aprkvidhr kn `kjsuctaj`y shrvi`hs kj tfh ush kn PAR%s lusijhss oajaehohjtskntwarh* Tfh `kopajy fas a`quirhd 81( stagh nkr a oaxiouo `kjsidhratikj knXP$<0o kut kn wfi`f XP$>*8o wicc lh paid up nrkjt wfich tfh rhoaijije aokujtwicc lh paid kvhr a phrikd kn 16 okjtfs* Oafijdra Patyao fas a prkvisikj tk taghtfh stagh tk 122( anthr 16 okjtfs* Tfh a`quisitikj is hxph`thd tk `cksh ly Oar`f<210 hjd* Rrikr tk tfh a`quisitikj# Oafijdra Patyao fad a rhvhjuh ruj/rath kn~XP$12oj nrko Lrazic*@kopchx IT fas aj ajjuac rhvhjuh ruj/rath kn ~XP$48o ajd fas erkwj ij tfhpast `kupch kn yhars at >/6( @AE\* HLITDA oareij kn @kopchx IT arh ij tfhrajeh kn 6/12( ajd RAT oareij is 8/>(* It fas ~822 PAR `kjsuctajts shrvi`ije1<2 a`tivh `ustkohrs &nhw oarquhh `cihjts ij`cudh Xjichvhr# Jhstch ajd LAPN)#oaijcy ij Lrazic* ~82( kn @kopchx IT rhvhjuhs `koh nrko oajuna`turije ijdustry vhrti`ac*Tfis a`quisitikj na`icitaths Oafijdra Patyao tk hjtry tfh Lraziciaj oarght wfhrh it`aj `rkss shcc its `urrhjt shrvi`hs tk hxistije `ustkohrs kn @kopchx IT* Acsk# tfhoareijs ajd erkwtf raths at @kopchx IT favh lhhj ckwhr lh`aush ca`g kn knnsfkrhdhcivhry `apalicity* Oajaehohjt ijdi`thd tfat ~<8( kn @kopchx IT wkrgnkr`h `ajlh sfinthd knnsfkrh dirh`tcy witfkut faophrije ajy lusijhss kj tfh `cihjt sith ajdwicc ckkg nkrward nkr eraduac ioprkvhohjt ij knnsfkrije tfh hnnkrt* Oajaehohjt`ithd tfat tfh oarght nkr PAR ij Lrazic is `urrhjtcy hstioathd at ~XP$1lj#nkrh`asthd tk lh erkwije at <2( yky* Lrazic is tfh sh`kjd nasthst erkwijeehkerapfy ecklaccy nkr PAR AE* Tfh `urrhjt sphjd kj IT ly `kopajihs ij Lrazic isapprkxioathcy XP452lj# witf XPD0>lj lhije sphjt kj shrvi`hs ajd skntwarh* AsLrazic ehars up tk fkst NINA <214 ajd tfh Kcyopi`s ij <21># it wkucd kjcy prkvidhaj ij`rhashd iophtus tk aj acrhady rapidcy erkwije IT shrvi`hs oarght* Tfis
 
 
 www*ajehclrkgije*`ko
Oarght Kutckkg 
Nhlruary 16# <210
a`quisitikj acsk chjds pkthjtiac kn hxpckrije pkssilch wkrg tfat tfh `kopajy `ajdk ij `kujtrihs su`f as Arehjtija# @kckolia# @fich# Rhru ajd Ohxi`k*Oafijdra Patyao fas paid ~1x rhvhjuhs nkr tfh a`quisitikj* Assuoije 8/>( RAToareij# tfh vacuatikj `kohs kut tk 1>*8/<2x its `urrhjt RAT* Kur harjijeshstioaths nkr Oafijdra Patyao rhoaijhd carehcy uj`fajehd anthr na`tkrije ij tfhjuolhrs nkr @kopchx IT as fiefhr rhvhjuhs arh knnsht ly oareijac dh`cijh ijprknitalicity hstioaths as kphratije oareijs arh ckwhr ajd oijkrity ijthrhst wicc lhpaid* Kur rhvhjuh hstioaths nkr NY<214 at Oafijdra Patyao arh up ly ~<*9(ajd HLITDA oareij hstioaths arh dkwj ly ~02lp durije tfis phrikd*
Uhoaijtaij A``uoucath ratije kj tfh stk`g witf a tareht pri`h kn
`
1<>*
GH@ wijs krdhrs wkrtf
 ` 
>4>`r 
GH@ fas sh`urhd krdhrs wkrtf
 ` 
889`r ij its trajsoissikj lusijhss ajd
 ` 
65`r ij its`alch lusijhss* Tfh krdhrs ij trajsoissikj lusijhss ij`cudh= twk krdhrs wkrtf
 ` 
<91`r nrko RE@IC#
 ` 
169`r krdhr nrko Trajsoissikj @krpkratikj kn AjdfraRradhsf ajd
 ` 
59`r krdhr wkj ly its sulsidiary# PAH Tkwhrs* Ij @alch lusijhss# tfh@kopajy fas sh`urhd
 ` 
65`r krdhr nkr suppcy kn Rkwhr ajd Thch`ko @alchs*Eivhj tfh attra`tivh vacuatikjs ajd rklust krdhr lkkg#
wh oaijtaij Luy kj tfhstk`g witf tareht pri`h kn
`
58* 
NOC cauj`fhs jhw vhrsikj kn Eurgfa PX^
Nkr`h Oktkrs Ctd* &NOC)# a oajuna`turhr kn `koohr`iac ajd uticity vhfi`chs#cauj`fhd its cathst knnhrije# Eurgfa kj 18
tf
Nhlruary’10* Tfh jhw knn/rkadhr`kohs ij tfrhh variajts pri`h rajeije nrko
 ` 
>*0/6*8 cagfs &hx/sfkwrkko pri`h#Dhcfi)* Ij tfh ji`fh oarght kn 6222/12#222 ujits a yhar# NOC tarehts tk shcc 1222ujits kn Eurgfa ij tfh nirst yhar kn its cauj`f* Tfh `kopajy fas ij`urrhd
 ` 
82/>2`rkj tfh dhvhckpohjt kn tfh vhfi`ch* NOC’s Eurgfa `kophths witf Oafijdra Tfar&hx/sfkwrkko pri`h ~
 ` 
5*1 cagf# Dhcfi)*NOC is pcajjije tk rkcc kut its prhoiuo oucti/purpksh vhfi`ch &OX^) ci`hjshd nrkoOhr`hdhs ly tfh nirst quarthr kn NY<214* Tfh `kopajy fas pcajjhd tk ij`ur `aphxkn
 ` 
822`r nkr tfis OX^ wfi`f ij`cudhs sfintije tfh prkdu`tikj na`icity nrko Ppaij tkIjdia*
Uh oaijtaij kur Luy rh`koohjdatikj kj tfh stk`g witf a tareht pri`h kn
`
882 lashd kj tareht RH kn 11x nkr NY<214H*
 
0QNY<210 \hsuct \hvihw 
EPG @kjsuohr &@OR=
 ` 
0#581+ TR= + Xpsidh= /)
Nkr 4Q@Y<21< EPG `kjsuohr pksthd a 15*6( yky erkwtf ij tkp/cijh tk
 ` 
529`r#wfi`f was ij/cijh witf hstioaths* Tfh tkp/cijh erkwtf is kj a``kujt kn lktf fiefhrvkcuohs ajd lhtthr pri`ije* Fkwhvhr# sthhp ij`rhash ij pri`hs kn raw oathriacssu`f as wfhat ajd suear rhsucthd ij a fueh 684lp dh`cijh ij erkss oareijs tk>>(* KRO stkkd at 5*<(# dkwj 028lp kj yky lasis* Lkttko/cijh stkkd at
 ` 
52`rup 15*9( kj yky lasis# aidhd ly a <4*8( yky ij`rhash ij ktfhr ij`koh tk
 ` 
>1`r*
Uh oaijtaij a jhutrac rh`koohjdatikj kj tfh stk`g*

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->