Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kokybinė sprektrinė analizė

Kokybinė sprektrinė analizė

Ratings: (0)|Views: 150 |Likes:

More info:

Published by: Danielius Goriunovas on Feb 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2013

pdf

text

original

 
KOKYBINĖ SPEKTRINĖ ANALIZĖ
 
Danielius Goriunovas SS 1/4 gr.Data: 2013.02.18
Dėstytojas:
V.Adomonis, V.Vaidelys
Darbo užduotis
 
Sugraduoti
monochromatorių ir atlikti neţinomos medţiagos kokybinę spektrinę analizę.
 
Teorinė dalis
 
Pakankamai įkaitintos kietosios, skystosios ir dujinės medţiagos bei jų garai spinduliuoja įvairių bangųilgių šviesą. Tokia nemonochromatinė šviesa, sudaryta iš įvairių bangų ilgių, perėjusi per stiklinę prizmę (dėlšviesos dispersijos) išsiskaido į skirtingas spalvas, t.y. sudaro spektrą. Spektrai skirstomi į emisinius ir absorbcinius. Emisiniai spektrai savo ruoţtu skirstomi į ištisinius, juostinius ir linijinius.
 
 Aparara ir darbo metodas
 
Linijinį spektrą stebime monochromatoriumi УM
-
2. Pagrindinė jo dalis yra stiklinė pastovaus nuokrypio prizmė,dar vadinama Abės prizme. Ją sudaro dvi 30
0
 
lauţiamojo kampo stačiakampės prizmės D
 
ir E ir lygiašonė prizmė
C (1
 pav.). Prizmės D ir E veikia kaip viena lygiašonė prizmė, kurios lauţiamasis kampas lygus 60
0
. Jos dėlšviesos dispersijos sudaro spektrą ir vadinamos dispersijos prizmėmis. Lygiašonė prizmė C panaudota tik spindulių sklidimo krypčiai pakeisti (dėl visiško vidaus atspindţio nuo jos pagrindo AB).
 
Siauras šviesos spindulių pluoštelis skleidţia maţointensyvumo spektrą. Todėl į Abės prizmę
nukreipiamas
kolimatoriumi gautas platus lygiagrečių šviesos spindulių pluoštas. Spektras stebimas ţiūronu, kurio objektyvas surenkavienodo ilgio šviesos spindulius ţidinio plokštumoje,sudarydamas spektrą. Šį spektrą stebime ţiūrono okuliaru.
 Monochromatori
aus principinę schemą matome 2
paveiksle.
Ţiūrono okuliaro ţidinio plokštumoje yra statmenai į jo optinęašį įtvirtinta rodyklė. Sukant Abės prizmę apie paveikslo plokštumai statmeną ašį, spektrinės linijos okuliare slenkastatmenai į ţiūrono pagrindinę optinę ašį. Taigi tam tikruAbės
 
 prizmės posūkiu kiekvieną spektrinę liniją galima
sutapatinti su rodykle.
2 Pav.
Principinė schema
 
        Ţ      i      ū    r    o    n    a    s
Violetinė linija
 Objektyvas
Rodyklė
 
Plyšys
 OkuliarasKolimatorius
Ţidinio plokštuma
 
Abės
 
 prizmė
 
Šviesos šaltinis
 
 
Raudona linija
1 Pav.Principinė schema
 EV30
0
BAD
 
C90
 
 
30
0
Balta šviesa
 
 
EkranasSpektras

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->