P. 1
Suport de Curs as Delincv. Intr. in Probatiune1(1)

Suport de Curs as Delincv. Intr. in Probatiune1(1)

Ratings: (0)|Views: 28 |Likes:
Published by Buta Andreea Marina
delicventa
delicventa

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Buta Andreea Marina on Feb 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
CAPITOLUL IDELIMITĂRI TEORETICE ALE FENOMENULUI INFRACŢIONAL1. Raportul dintre normal şi patologic în societatea umană
Dinamica socială şi contextul istoric a creat de-a lungul timpului un specific aparte pentru fiecare dintre societăţile existente. Constatăm că între societăţile lumii există o seriede diferenţe în ceea ce priveşte structura socială, organizarea internă, sistemele legislative şi juridice etc. Toate acestea au fost create în funcţie de anumite condiţii specifice fiecărui stat.Conexiunile externe tipul de relaţii economice dezvoltate între naţiuni şi state au influenţat,de asemenea, modul de constituire a sistemelor sociale interne.Particularităţile culturale şi locale au contribuit în mare măsură la cristalizarea unor sisteme de valori locale, regionale şi naţionale care definesc în bună măsură atitudinea faţăde infracţiune, devianţă şi criminalitate. De asemenea, în plan istoric au existat o serie deevenimente care au participat la crearea unor norme de conduită unanim acceptate.Oamenii, indiferent de poziţia geografică, vecinătate, context social sau istoric aufost preocupaţi permanent de modul optim de distribuire a avutului comun, a dreptăţii şi amodului în care relaţionarea între membrii comunităţilor se bazeape principii universaleunanim acceptate. De la comunităţile primitive şi până în zilele noastre observăm că au fostînfiinţate şi acceptate de oameni diferite sisteme de distribuire a recompenselor şisancţiunilor în plan social. Putem vorbi de vechile
obşti, sfatul bătrânilor, curţile nobiliareetc.
ca forme primitive, vechi de distribuire a sancţiunilor şi pedepselor, bazate pe tradiţii,cutume, carisma conducătorilor etc. Ulterior, odată cu dezvoltarea sistemelor sociale şicrterea demografică, au apărut sisteme formale şi instituţionale care au aplicatrecompensele şi saniunile în baza unor legi unice cu aplicare uniformă în întreagasocietate. În prezent există o serie de dezbateri privitoare la modalităţile de impunere a
domniei legii
şi de aplicare uniformă a efectelor acestora indiferent de poziţia socială acetăţenilor.O analiză a mai multor sisteme juridice din mai multe societăţi contemporane indicăo limitare a efectelor acestora la graniţele teritoriale. Astfel, aceleaşi fapte sunt pedepsite înmod diferit în societăţi diferite, iar, în multe cazuri, fapte pedepsite prin legislaţia unor ţări
 
nu sunt pedepsite şi în alte ţări.Dinamica societăţilor moderne şi procesele care au o arie de acoperire globală pun îndificultate sistemele particulare ale statelor. Fenomenele infraionale au tat oamplitudine ridicată în lumea contemporană, datorită slăbiciunilor manifestate în corelaţiadintre sistemele juridice particulare. Astfel, că se poate vorbi de un concept nou precum celde
export de infracţionalitate.
Prin acesta se înţeleg infracţiunile planificate pe teritoriulunor state şi săvârşite pe teritoriul altor state de către aceeaşi indivizi sau prin interpuşi.Aceste persoane pot proveni dintr-o singură ţară sau pot exista cazuri de asociere acetăţenilor mai multor ţări
 
în vederea săvârşirii de infracţiuni pe teritoriul unuia dintre statesau pe teritoriul altuia. Acest tip de infracţionalitate este relativ nou şi rezultă din creştereagradului de interactivitate dintre cetăţenii statelor lumii. Un caz special poate fi consideratcel al
Uniunii Europene
, în care libertatea de circulaţie permite traversarea frontierelor destat relativ uşor, iar intenţiile de a comite ilegalităţi sunt mai greu de sesizat şi controlat.Acutizarea acestor tipuri de a organiza infracţionalitatea ridică dificultăţi în controlulinfracţionalităţii datorită limitelor sistemelor legislative la nivelul fiecărei societăţi.Eforturile de omogenizare a sistemelor legislative se află la un stadiu incipient şi în mare parte sunt reglementate prin acorduri bilaterale între state, fără a se realiza totuşi un consenscare permită acţiunea unitaîn ceea ce priveşte acţiunea de combatere ainfracţionalităţii. Diferenţele dintre pedepsele aplicate şi a sistemelor eficiente de reintegraresocială reduc efectul acţiunilor de combatere a infracţionalităţii. De asemenea, nu există unsistem unitar european de prevenire a infracţionalităţii.Fundamentul acestor disparităţi continentale se regăseşte în atitudinea diferită faţă delege în ţările europene, a delimitării modului în care sunt tratate diferite infracţiuni şi asistemelor legislative care corespund unor deziderate naţionale şi nu internaţionale. Astfel,că o analiză de ansamblu a limitei legale dintre normal şi patologic este definită diferit înţările europene şi nu numai. Această limită devine şi mai ambiguă în condiţiile în care suntincluse în analiză şi comportamentele care se abat de la normal dar nu fac obiectul prevederilor legale. Menţionăm abaterile de la regulile de convieţuire sau de la anumitereguli de comportament în societate şi de respectare a unor ritualuri sociale care graviteazăîn jurul unui ansamblu de valori sociale rezultate din tradiţii îndelungate.Fapta deviantă, deci sancţionabilă, se defineşte prin plasarea ei în zona patologicului,însă distincţia dintre cele dozone este deosebit de ambigşi neclar delimitată,
 
încercările de clarificare a zonelor limită fiind diverse sau chiar contradictorii.„J.H. Fichter a identificat modul normal de viaţă în societate cu procesele decooperare între oameni, cu solidaritatea între persoane şi între grupurile sociale. El aconsiderat procesele de opoziţie şi conflictuale ca anormale, deoarece afectează menţinereaşi continuitatea grupurilor şi a societăţilor.”
1
Un alt punct de vedere este cel al sociologului francez E. Durkheim.„În concepţia lui E. Durkheim, factorul hotărâtor al apărării unei colectivităţi umaneeste
conştiinţa publică
, apărare care se face prin supravegherea ce o exercită asupraconduitei cetăţenilor şi prin pedepsele speciale de care dispune. Constrângerea e prezentă şiîn alte împrejurării sociale, chiar dacă mai atenuat: de exemplu, nesupunerea faţă de uneleconvenţii vestimentare şi obiceiuri, naţionale ori sociale, trezeşte ilaritate sau respingere,efecte asemănătoare cu o pedeapsă în respectivul context social. În unele situaţii -precizeazăsociologul francez- constrângerea este indirectă, dar la fel de eficace: de pildă, nimeni nueste obligat să vorbească limba compatrioţilor săi ori să folosească aceleaşi valori monetare,însă, procedând astfel, riscă un eşec. Industriaşul care ar lucra cu mijloacele de muncă aletrecutului, deşi nimeni nu-l împiedică în acţiunea sa, va ajunge, sigur, să se ruineze datorităutilizării unor metode sau tehnologii din alt veac.”
2
 Într-un efort de generalizare a unei astfel de problematici, gânditorul american J.Morgan consideră că distincţia dintre normal şi patologic, precum şi evaluarea acestui raportîn diverse societăţi s-a făcut în funcţie de trei criterii:1)cultural (folosit, mai ales, de antropologi)2)statistic (utilizat, îndeosebi, de sociologi)
3)
 psihiatric (întrebuinţat de medicii psihiatri)
3
„Concepţia statistică este caracteristică pentru tradiţia sociologică, ea încercând oabordare a problemei raportului dintre normal şi patologic într-o manieră care include atâtsocietatea, cât şi individul.”
4
„[…]. El (Durkheim) are meritul de a fi evidenţiat că explicaţia sociologică a oricăruifenomen social impune depistarea cauzei care l-a produs şi a funcţiei pe care o îndeplineşte.În consecinţă, explicarea bolii (patologicului) ne obligă să căutăm cauzele ei (pentru aobţine însănătoşirea), iar explicarea sănătăţii (normalităţii) ne obliprocedăm la
1
Dumitru Otovescu,
 Probleme fundamentale ale sociologiei
, Ed. Scrisul Românesc, 1997, pg.280
2
 
 Ibidem
, pg. 282
3
 
 Ibidem
, pg. 285
4
 
 Ibidem
, pg. 286

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->