Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΌΛΟΙ ΣΤΗΝ Απεργία 20-2-13. 10.30πμ Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων

ΌΛΟΙ ΣΤΗΝ Απεργία 20-2-13. 10.30πμ Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by Argyri Erotokritou
κείμενο-κάλεσμα από ΕΑΑΚ σε ΑΕΙ ΤΕΙ Ιωαννίνων για τη γενική απεργία, την παρέλαση και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοικησης
κείμενο-κάλεσμα από ΕΑΑΚ σε ΑΕΙ ΤΕΙ Ιωαννίνων για τη γενική απεργία, την παρέλαση και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοικησης

More info:

Published by: Argyri Erotokritou on Feb 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2014

pdf

text

original

 
 
ΟΚΟΣΜΟΣΠΟΥΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕΔΕ
 
ΧΤΙΖΕΤΑΙΣΕΜΙΑΠΑΛΑΜΗΠΟΥ
 ,
ΖΗΤΙΑΝΕΥΕΙΑΛΛΑΣΑΥΤΗΝΠΟΥ
 
ΣΦΙΓΓΕΤΑΙΣΕΜΙΑΓΡΟΘΙΑ
π π
Μερικούς μόνο μήνες έχουν εράσει α ό την εκλογή της τρικομματικής κυβέρνησης
 --, π π π π π
ΝΔ ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ η ο οία αρά τις υ οσχέσεις για μέτρα ανά τυξης ου θα
  π , π -,
βγάλουν τη χώρα α ό το αδιέξοδο της κρίσης ιστή στις κατευθύνσεις ΕΕ ΔΝΤ
  π
συνεχίζει την ολιτική της κατάργησης κάθε εργατικού και δημοκρατικού
 . , π,
κεκτημένου Προωθεί νέες μειώσεις μισθών συντάξεων και ε ιδομάτων νέες
  π, π π π
ιδιωτικο οιήσεις α ολύσεις χιλιάδων δημοσίων υ αλλήλων και την ε ίθεση σε
  π
κάθε αγωνιζόμενο κομμάτι της κοινωνίας ου αναγνωρίζει ότι τα μέτρα αυτά
  π
οδηγούν ολοένα και βαθύτερα στην κρίση ου έχουν αυτοί δημιουργήσει και ότι
  π , π π .
λέον οι συλλογικοί ανυ οχώρητοι αγώνες α οτελούν μονόδρομο Σε αυτή τη
  π,
συγκυρία διάφοροι κλάδοι εργαζομένων ξεκίνησαν κινητο οιήσεις με τους
  π
εργαζομένους του μετρό και τους ναυτεργάτες να κηρύσσουν α εργίες διαρκείας
  π . π
και τους αγρότες να δημιουργούν μ λόκα στους δρόμους Μην έχοντας λέον
  π , , π π
τρό ο να κερδίσει τη λαϊκή συναίνεση η συγκυβέρνηση ε ιλέγει να ε ιστρατεύσει
  π,
το τελευταίο της ό λο τη βίαιη καταστολή των κοινωνικών αγώνων και
  π π π
αντιστάσεων και την ιδεολογική τρομοκρατία ου ανα αράγεται α ό τα
 . π π
καθεστωτικά ΜΜΕ Με α αρχή τις ε ιθέσεις σε καταλήψεις και στέκια του
 , π π
αναρχικού χώρου συνεχίζοντας με ε ιστρατεύσεις των α εργών και τις
  π π ππ
ροσαγωγές διαδηλωτών και καταλήγοντας να αραβιάζουν κάθε ροσω ικό
 , ππ π
δεδομένο και να βασανίζουν συλληφθέντες ροσ αθούν να ε ιβάλουν ένα κλίμα
 , π π π
νόμου και τάξης την ίδια στιγμή ου αραβιάζουν ακόμα και τους νόμους ου οι
  π. ππ, π π
ίδιοι έχουν θεσ ίσει Σε όλα τα αρα άνω έρχεται να ροστεθεί και η αρακρατική
 , π π , π
βία ου εκφράζεται κυρίαρχα α ό τη Χρυσή Αυγή η ο οία εισβάλλει σε
 ,
εργασιακούς χώρους τρομοκρατώντας εργαζόμενους συνεχίζει να δολοφονεί
  ππ , π
α ροκάλυ τα μετανάστες την ίδια στιγμή ου στη βουλή ψηφίζει νόμους για την
  π , π π -
εκ οίηση των ελληνικών νησιών ενώ α ολαμβάνει την λήρη κάλυψη κράτους
- π π
αστυνομίας ΜΜΕ όταν μέλη της κατηγορούνται για αράνομη ο λοκατοχή και
  π, π
δολοφονικές ε ιθέσεις χωρίς να δημοσιο οιούνται τα στοιχεία τους και να
 .
συλλαμβάνονται
π π π π π
Σε μια ερίοδο ου ο κα ιταλισμός αναζητά νέα εδία κερδοφορίας και ε ενδύσεων
  π , π
για να υ ερβεί την κρίση του η αναδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκ αίδευσης
  π π . π
α οτελεί στρατηγική ε ιλογή του Ήδη ο νόμος Διαμαντο ούλου έχει αλλάξει ριζικά
  π, π .
τη δομή των Πανε ιστημίων ό ως μέχρι τώρα τα ξέραμε Χαρακτηριστικό
  π π - ( ),
αράδειγμα α οτελούν τα νέα όργανα διοίκησης σε ΑΕΙ ΤΕΙ συμβούλια διοίκησης
  π π π ππ π
ου α αρτίζονται α ό εξω ανε ιστημιακούς αράγοντες και φερέφωνα της
  π π, ππ
ολιτικής του υ ουργείου ενώ δεν ε ιτρέ ουν τη συμμετοχή των άμεσα
  π ππ,
εμ λεκόμενων κομματιών του ανε ιστημίου δηλαδή των φοιτητών και των
 . , π
εργαζομένων Ταυτόχρονα τα ερισσότερα ιδρύματα αδυνατούν να λειτουργήσουν
  π π
σωστά λόγω της υ οχρηματοδότησης και του κουρέματος των α οθεματικών τους
 
ταμείων μέσω του
PSI. π
Αυτό έχει σαν α οτέλεσμα την κατάργηση των φοιτητικών
  π (, , ), π
αροχών σίτιση στέγαση συγγράμματα και την ολοένα μεγαλύτερη υ οβάθμιση
  π π.
της οιότητας των σ ουδών
 
 
 π π ππ π
Σε αυτό το λαίσιο η ε ίθεση στην δημόσια δωρεάν ανε ιστημιακή εκ αίδευση
 
εντείνεται
« ».
με την ανακοίνωση και έναρξη εφαρμογής του σχεδίου Αθηνά
 
 
,
Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό
40 π (26 14 )
τα υ άρχοντα ιδρύματα ΑΕΙ και ΤΕΙ
 32 (20 12 ) π π 85 533
γίνονται ΑΕΙ και ΤΕΙ ενώ α ό τις υ άρχουσες σχολές και τμήματα
 386 ! π
μένουν τμήματα Το μεγαλύτερο χτύ ημα το δέχονται οι σχολές τον
  π π( 10% ). π’ , ,
ανθρω ιστικών ε ιστημών μειώνονται κατά οι θέσεις Α ό τι φαίνεται για το
  π «π», π
Υ ουργείο αιδείας οι κοινωνικές ε ιστήμες είναι άχρηστες μιας και δεν
  π π π «π»
ροσφέρουν κά οιο άμεσο κέρδος στις ε ιχειρήσεις και στην ανά τυξη της
 
οικονομίας
π
Χέρι χέρι με τις θεωρητικές σχολές άνε τα
 
ΤΕΙ
.
Αντίθετα με τις
  π π « »,
εξαγγελίες του υ ουργείου για α λώς χωροταξικές αλλαγές η ουσία του σχεδίου
  π π
έγκειται στη ε ιβολή ολοένα και ερισσότερων ταξικών διαστάσεων στην
  π: π,
τριτοβάθμια εκ αίδευση χαρακτηριστικό αράδειγμα το γεγονός ότι χιλιάδες
  ππ , π
φοιτητές θα ρέ ει λόγω των συγχωνεύσεων να μετακομίσουν την ώρα ου
  π π .
δυσκολεύονται να σ ουδάσουν ακόμη και στον τό ο διαμονής τους
 
Το σχέδιο
 «» π « π»,
Αθηνά μιλάει για ενο οίηση γνωστικών αντικειμένων και ισχυρά τυχία όταν
  π,
λίγο καιρό ριν η ίδια κυβέρνηση έχει διαλύσει τις συλλογικές συμβάσεις και κάθε
  π π
ε αγγελματικό και εργασιακό δικαίωμα και έχει δεδηλωμένο στόχο να διασ άσει τα
  π.
τυχία
ππ π π
Η υ εράσ ιση του δικαιώματος της λειοψηφίας να έχει ρόσβαση στην
  π π
μόρφωση και συλλογικά ε αγγελματικά δικαιώματα μέσα α ό δημόσια και δωρεάν
  ππ π
ενιαία και ανε ιστημιακή εκ αίδευση οφείλει να είναι στόχος της νεολαίας και των
  π .
φοιτητών το ε όμενο διάστημα ΌΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΟΥ
 « » Ω
ΠΑΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝ ΝΙΚΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ
 Ω Ω
ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δ ΡΕΑΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝ ΝΙΑΣ
 .
ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
, π
Ήρθε η ώρα η νεολαία να βγει ξανά στο δρόμο να διεκδικήσει όλα αυτά ου της
 ,
στερούνται
 
να συμμετέχει μαζικά στη
π 
Γενικήαεργία
 
την
20
ΤετάρτηΦλεβάρη
 
 π .
με τις συλλογικές α οφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συλλόγων
π
Όχι α ό
  π, π . π
υ οχρέωση ούτε α ό συνήθεια Να αντα οκριθούμε γιατί η μάχη ενάντια στα
 ,
μνημόνια την ανεργία και τη διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων μας αφορά
 . π π π 21
άμεσα Κόμβο ε ίσης στην όλη μας α οτελεί η
η
, π
Φλεβάρη ου θα
  ππ π π .
ραγματο οιηθεί η αρέλαση των μαθητών για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων
  π π π,
Στις εριφρουρημένες α ό στρατό και αστυνομία αρελάσεις με μόνους θεατές
  π , π π π
τους ολιτικούς και την εκκλησία αραδειγματιζόμαστε α ό τους μαθητές ου τους
  π π . ,
γυρνούν την λάτη και καλούμε σε μαζική αράσταση διαμαρτυρίας Παράλληλα
  π
δίνουμε ηχηρό αντιφασιστικό μήνυμα ενάντια στη Χρυσή Αυγή ου ενδέχεται να
  π π π. π π ,
αρευρεθεί μετά α ό κάλεσμα της Περιφέρειας Η είρου Στην ερίοδο ου ζούμε οι
  π π
διεκδικήσεις φοιτητών και εργαζομένων δεν μ ορούν να ενσωματωθούν α ό τον
  π π . π
κα ιταλισμό στη φάση ου βρίσκεται σήμερα Ενο οιούνται στους αγώνες για την
  π π ,
ανατρο ή των αντεκ αιδευτικών και αντεργατικών μεταρρυθμίσεων της
 , π
συγκυβέρνησης και των μνημονίων για τη διαγραφή του χρέους και την έξοδο α ό
 -, π π, π
ΕΕ ΔΝΤ για μια ραγματικά δημόσια και δωρεάν αιδεία για ένα μέλλον ου θα
  π .
ορίζεται α ό τις ανάγκες της κοινωνίας
Καλούμε :* Τους φοιτητικούς συλλόγους στην Γενική Απεργία Τετάρτη 20/2με τον συντονισμό πρωτοβάθμιων σωματείων στις 10:30 π.μ. αποεργατικό κέντρο* Στην παράσταση διαμαρτυρίας 21/2 10:00 π.μ. από ακαδημία* Στο σπάσιμο του συμβουλίου διοίκησης την Παρασκευή 22/2 στοκυλικείο εταατικού 1:30 ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->