Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sima Borlea Manual Limba Rusa

Sima Borlea Manual Limba Rusa

Ratings:
(0)
|Views: 464|Likes:
Published by anduh12
rusa
rusa

More info:

Published by: anduh12 on Feb 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2015

pdf

text

original

 
Cuvînt înainte
Oferim cititorilor ediţia a 11-a, revizuita a
Manualului de conversaţie
destinat studierii limbii ruse fără profesor. El se adresează începătorilordar, în egală măsură, şi celor care vor i re îm pros păteze cunoştinţelede limbă dobîndite anterior. Scopul acestui
Manual
este acela de a facilita comunicarea în limba rusă, în diferite situaţii cotidiene.Axat, în esenţă, pe lexicul de bază, uzual,
Manualul
include, în măsuraposibilităţilor, şi termeni din unele domenii de activitate, cum ar fi: industrie,agricultura, transporturi, medicină etc., fapt care, neîndoielnic, va interesa unpublic foarte larg.
Manualul
cuprinde cea 3000 unităţi lexicale, dintre care aproximativjumătate în partea I (reluate apoi în partea a 11-a).Ne-am străduit să oferim celor interesaţi un instrument de lucru practic,accesibil şi, pe cît se poate, atractiv.Cartea are următoarea structură:
Introducere; Partea
/; Partea
a ll-a;Scheme şi labele sinoptice de morfologie; Vocabular rus-român; Vocabularromân-rus; Cheia exerciţiilor.
în
Introducere
sînt cuprinse noţiuni generale de pronunţare şi de scriereîn limba rusa.
Îndrumarul practic de pronunţie
prezintă transcrierea cu ajutorulalfabetului românesc a pronunţiei literelor ruseşti, ilustrate prin cuvinte.
Partea I
(lecţiile 1—40) are ca scop acumularea vocabularului de primănecesitate şi însuşirea structurilor de bază ale limbii ruse. Alcătuite, înmarea lor majoritate, sub formă de dialog, avînd personaje şi situaţiiimaginare, textele de bază (primele 24 sînt traduse în limba româna) introducaceste structuri treptat. în primele 20 de lecţii, textele sînt urmate de paragraful
npou3Homénue
(pronunţare). în cadrul paragrafului
Ctoeâ u
ebipawcènux
(cuvinte
şi expresii) sînt reluate, în ordinea apariţiei lor în text, cuvinteleşi structurile noi.înţelegerea problemelor mai dificile de gramatică sau de lexic este facilitată prin scheme sugestive, folosindu-se în acest scop şi desene. Se dau,de asemenea, îndrumări practice privind folosirea structurilor cuprinse întexte. Secţiunea cea mai mare,
ynpajtcuéuun
(exerciţii), are ca scop fixareastructurilor de bază şi a expresiilor uzuale din text, conţinînd îndeosebiexerciţii cu caracter de comunicare. Exerciţiile trebuie rezolvate în ordineadată, întrucît ele sînt prezentate după gradul crescînd de dificultate. Lecţiileconţin şi glume, rebusuri simple etc. şi se încheie cu chenarul notat
3a-
nÓMHumel
(reţineţi!) in care sînt concentrate principalele structuri din lecţiarespectivă.Vă recomandăm să parcurgeţi primele 20 de lecţii în ordinea următoare:
1.
pronunţare; 2. cuvinte şi expresii; 3. textul de bază (încereînd să-1traduceţi singuri, după ce aţi învăţat cuvintele); 4. explicaţii gramaticaleşi lexicale
;
5. exerciţii. După parcurgerea acestor etape se va traduce în5
 
rusă varianta românească a textului de bază, ceea ce poate constitui unexerciţiu în plus.
Partea a Il-a
{lecţiile 41—60) reprezintă lecţii de conversaţie propriu-zisă.Majoritatea textelor cuprinse aici. adaptate conform scopului şi profilului
Manualului.^
aparţin atît umoriştilor sovietici cît şi umoriştilor din alte ţărisocialiste. în această parte a
Manualului
atît textele urmate de dialoguricît şi exerciţiile lexico-gramaticale sînt axate pe o anumită tematică. Sîntreluate diferite structuri cuprinse în
Partea I.Schemele şi tabelele morfologice,
listele verbelor aire indică regimul cazual,folosirea verbelor de mişcare etc. vă vor ajuta la rezolvarea exerciţiilor.Astfel, de exemplu, tabelul nr. 35 prezintă folosirea verbelor de mişcarecu şi fără prefixe, iar în tabelul nr. 36 sînt incluse, în ordine alfabetică,cele mai dificile verbe din
Manual
cu conjugarea la timpurile prezent,trecut şi viitor, precum şi indicarea cazului cu care se folosesc verbelerespective. sfătuim le consultaţi de flecare da, cînd întîmpinaţigreutăţi.
Vocabularul rus-român
cuprinde lexicul vehiculat în întregul
Manual.
Echivalenţele în română sînt stabilite în raport cu contextul respectiv.
Vocabularul român-rus
cuprinde cuvinte şi expresii necesare la efectuareatraducerilor şi la rezolvarea temelor de la jocurile distractive.
Cheia
de la sfîrşitul
Manualului
cuprinde rezolvarea exerciţiilor mai dificile,notate cu asterisc (*). Vă recomandăm s-o consultaţi numai după rezolvareaexerciţiului respectiv!O parte a tirajului ediţiei de faţă este prevăzută cu discuri. Texteleînregistrate sînt notate prin semnul. ^^Ilustraţiile au fost realizate de cătreeditura sovietică.Dorindu-vă succes în însuşirea acestui cod de comunicare, limba rusă,ne exprimam speranţa că prezentul
Manual
vă va ajuta în această întreprindere.Ne exprimăm sentimentul de sinceră gratitudine faţă de colegii noştride la catedra de filologie rusă de la Universitatea din Bucureşti pentrusfaturile lor competente. Mulţumim, de asemenea, editurii
Limba rusă
şi
Editurii ştiinţifice şi enciclopedice
a căror colaborare a făcut posibilăaceastă ediţie.Autorul

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
peteri73 liked this
petrica_gudac8240 liked this
amparo_u liked this
amparo_u liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->