Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Koranens fortællinger (Qisas Al2anbeyaa ) Af Ibn Kathir

Koranens fortællinger (Qisas Al2anbeyaa ) Af Ibn Kathir

Ratings: (0)|Views: 152 |Likes:
Published by Adam Noor
Oversat på Dansk.
indeholder b.la.
KORT OM IBN KATHIR
HABIL OG QABIL (ABEL OG KAIN)
DEN FØRSTE FORBRYDELSE PÅ JORDEN
DHUL-QARNAIN (HAM MED DE TO HORN) VAR HAN EN PROFET?
HVORFOR HAN BLEV KALDT DHUL-QARNAIN (DEN MED DE TO HORN)
DHUL-QARNAIN SØGER LIVETS ØJE
YÂJÛJ WA MÂJÛJ (GOG OG MAGOG) DÆMNINGEN
HISTORIEN OM LUQMÂN
BILQIS (DRONNINGEN AF SABA’)
HISTORIEN OM SABA’
HISTORIEN OM KOEN
HISTORIEN OM QÂRÛN (KORAH) HISTORIEN OM MUSA
Oversat på Dansk.
indeholder b.la.
KORT OM IBN KATHIR
HABIL OG QABIL (ABEL OG KAIN)
DEN FØRSTE FORBRYDELSE PÅ JORDEN
DHUL-QARNAIN (HAM MED DE TO HORN) VAR HAN EN PROFET?
HVORFOR HAN BLEV KALDT DHUL-QARNAIN (DEN MED DE TO HORN)
DHUL-QARNAIN SØGER LIVETS ØJE
YÂJÛJ WA MÂJÛJ (GOG OG MAGOG) DÆMNINGEN
HISTORIEN OM LUQMÂN
BILQIS (DRONNINGEN AF SABA’)
HISTORIEN OM SABA’
HISTORIEN OM KOEN
HISTORIEN OM QÂRÛN (KORAH) HISTORIEN OM MUSA

More info:

Published by: Adam Noor on Feb 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2013

pdf

text

original

 
 
KKoorraanneennssFFoorrttæælllliinneerr 
Af Ibn Kathir
ISBN 978-87-92370-14-3
Zeytuna Publication1. Udgave, 1. OplagPrinted in Copenhagen 2008Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af dennebog eller dele deraf er kun tilladt med nøjagtig gengi-velse af titel og forfatternavn.
 
 
Oversættelse af Koranen
Det skal stå fuldstændig klart, at Koranen kun er autentiskpå dens originale sprog, arabisk. Eftersom en perfekt over-sættelse af Koranen er umulig, har vi gennem hele bogenanvendt en meningsmæssig oversættelse af Koranen.
- Subhanahu wa ta’ala:
Han er ophøjet og fri for mangler.
- Salla Allahu ’aleihi wa sallam:
Må Allahs fred og velsignelse være med ham.
e.H
– efter Hijri (Islamisk kalender)
Zeytuna Publicationinfo@zeytuna.dk www.Zeytuna.dk
 
 
 
Indholdsfortegnelse
 
FORORD ......................................................................................... 5
 
KORT OM IBN KATHIR ..................................................................... 9
 
HABIL OG QABIL (ABEL OG KAIN) ................................................... 11
 D
EN FØRSTE FORBRYDELSE PÅ JORDEN
..................................................... 11
DHUL-QARNAIN (HAM MED DE TO HORN) ..................................... 20
 V
AR HAN EN PROFET
? ........................................................................... 22H
VORFOR HAN BLEV KALDT
D
HUL
-Q 
ARNAIN
(D
EN MED
D
E
T
O
H
ORN
) ......... 23H
VAD ER HANS NAVN
? .......................................................................... 24D
HUL
-Q 
ARNAIN
S
ØGER
L
IVETS
Ø
JE
......................................................... 28
YÂJÛJ WA MÂJÛJ (GOG OG MAGOG) ............................................. 33
 E
T
M
EGET
V
IGTIGT
S
PØRGSMÅL
............................................................. 37D
 ÆMNINGEN
...................................................................................... 38
HISTORIEN OM LUQMÂN .............................................................. 42
 
BILQIS (DRONNINGEN AF SABA’) ................................................... 56
 
HISTORIEN OM SABA’ ................................................................... 65
 
HISTORIEN OM KOEN .................................................................... 71
 
HISTORIEN OM QÂRÛN (KORAH) ................................................... 75
 
HISTORIEN OM MUSA
                     
OG KHIDR ............................................. 83
 
ASHÂB UL-QARYAH (BYENS FOLK) ................................................. 91
 
SABBAT-BRYDERNE ....................................................................... 95
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->