Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Leska

Leska

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by sveovinu

More info:

Published by: sveovinu on Feb 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2013

pdf

text

original

 
PROGRAMPLANTAŽNI UZGOJ LESKE U SRBIJI
 
Znaaj gajenj
č
a leske
U dosadašnjem razvoju poljoprivrede Jugoslavije, a posebno voarstva, može
ć
 se rei da je najmanje pažnje posveeno jezgrovitim vonim vrstama, gde spada i
ć ć ć
 leska. Svoje potrebe naša zemlja podmiruje uglavnom uvozom i svake godine seodvaja nekoliko desetina miliona dolara za uvoz plodova lešnika. Meutim, kod nas
đ
 postoje povoljni ekolki, pa i ekonomski uslovi za gajenje pitome leske. Saracionalnim korišenjem zemljišnog kapaciteta, možemo se osloboditi uvoza lešnika
ć
 sa velikom perspektivom da postanemo znaajni izvoznici.
č
Sa privredne take gledišta, u povoljnim ekolkim uslovima i sa relativno
č
 skromnim ekonomskim ulaganjima u odnosu na druge vrste voaka, leska daje dobre
ć
 prinose, a time i veliku rentabilnost. Plod leske ima široku primenu, kako uprehrambenoj industriji i domainstvu, tako i u kanditorskoj industriji, gde se jezgro
ć
 lešnika koristi kao osnovna sirovina za izradu kremova a ima i izvanrednu aromu samirisom kakaoa. Pored nabrojanih upotreba, plod leske se koristi i u preciznoj i avioindustriji, slikarstvu, parfimeriji i dr. Plod leske ima veliku hranljivu vrednost i po tojosnovi zauzima najznaajnije mesto u odnosu na ostale vrste voaka. U jezgru
č ć
 lešnika nalaze se visoki procenat kvalitetne i lako svarljive hranljive materije kao štosu belanevine, masti, šeer, vitamini (A, B i E) i mineralne materije, kao i druge
č ć
 bioaktivne materije.Kada govorimo o važnosti leske, treba istai jedan vrlo bitan momenat za
ć
 podruja sa povoljnim ekološkim uslovima za njen razvoj a to je primena kultura na
č
 erozionim terenima, jer leska ima plitak korenov sistem koji odlino vezuje zemljište i
č
 na strmim napuštenim terenima može da odigra važnu ulogu u preorijentacijipovršine zemljišta i zapošljavanje radne snage za negu i berbu plodova lešnika.Porastom životnog standarda posebno u razvijenim industrijskim zemljama,tržište troši sve više plodova lešnika. Zbog toga vei broj evropskih zemalja (Španija,
ć
 Italija, Grka, Turska, Francuska i Rusija) koje imaju povoljne ekološke uslove za
č
 gajenje leske, u poslednje vreme znatno poveavaju površine pod zasadima leske.
ć
 Ove zemlje zajedno sa SAD proizvode ukupno 90% svetske proizvodnje.Leske ima veoma širok areal uspevanja, pa zbog velike potrošnje i povoljnecene kao i deficitarnosti na svetskom tržištu, mnogo zemalja nastoje da lesku gaje naplantažnim zasadima na veim površinama. I kod nas je podignuto nekoliko
ć
 plantažnih szasada leske namenjenih za industrijsku i stonu upotrebu.U Takovu lešnik je glavna sirovina. Ova fabrika je do sada uvozila lešnik ali ipodigla svoje plantaže. Meutim zbog manjkavosti pogodnih površina u okolini
đ
 neophodno je podizati zasade leske i na teritoriji cele zemlje kako bi se oslobodiliuvoza. Da bi samo Takovo zadovoljilo svoje preradne kapacitete samo za Takovo je

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->