Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tajne Komplety 2

Tajne Komplety 2

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by nimphaea
Czasopismo studenckie wydawane przez Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego wydawane w latach 2009 - 2010.
Czasopismo studenckie wydawane przez Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego wydawane w latach 2009 - 2010.

More info:

Published by: nimphaea on Feb 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/30/2014

 
 TAJNE KOMPLETY  TAJNE KOMPLETY  TAJNE KOMPLETY  TAJNE KOMPLETY 
CZAS PRZEŁOMUCZAS PRZEŁOMUCZAS PRZEŁOMUCZAS PRZEŁOMU
 
CZASOPISMO STUDENCKIE 2/09
KOŁO NAUKOWE HISTORYKÓW STUDENTÓWORAZKOŁO NAUKOWE FILOLOGÓW KLASYCZNYCH
Redakcja:Krzysztof OlszakKarolina KurzawaKrzysztof MichałowiczPaweł ŁuczakKorekta i opieka naukowa:dr Marceli TureczekWydawnictwo:Koło Naukowe Historyków Studentów UZKoło Naukowe Filologów Klasycznych UG
 
Wszelkie prawa autorskie s
ą 
zastrze
Ŝ
one. Kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób, powielanie,wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów dozwolona jest wył
ą 
cznie za zgod
ą 
redakcji. Korzystanie z informacji dost
ę 
pnych w
Tajnych Kompletach
mo
Ŝ
e si
ę 
odbywa
ć
wył
ą 
cznie w sposób zgodny z prawem.
 
WST
Ę
P
Ubiegły rok akademicki upłyn
ą 
ł dla Koła Naukowego Historyków Studentów podznakiem wielu nowo
ś
ci i zmian. Struktura Koła uległa diametralnej zmianie. Przedewszystkim powstały sekcje, w których studenci naszej
 Alma Mater 
mog
ą 
dyskutowa
ć
na
Ŝ
ne, interesuj
ą 
ce ich zagadnienia oraz zreaktywowano nasze czasopismo studenckie
TajneKomplety
. Zainicjowali
ś
my tak
Ŝ
e cykl konferencji studenckich, po
ś
wi
ę 
conych historii EuropyWschodniej i
Ś
rodkowej, której pierwsza sesja dotyczyła historii Rosji. Materiałypokonferencyjne opublikowali
ś
my w naszym pierwszym numerze wraz z rozszerzaj
ą 
cym jewywiadem prof. Marii B. Piechowiak-Topolskiej.Na
Festiwalu Nauk
członkowie Koła zaprezentowali wiele unikatowych przedmiotówz najnowszej historii powszechnej i regionalnej. Studenci rozmawiali na, cz
ę 
stokontrowersyjne, problemy historyczne. Zainicjowali
ś
my tym samym now
ą 
tradycj
ę 
spotka
ń
zmieszka
ń
cami miasta, w którym studiujemy.Wypada zada
ć
jednak kłam plotkom, roznoszonym przez niektóre
ś
rodowiska, natemat kryzysu w Kole. Wygl
ą 
da na to,
Ŝ
e kryzysowanie jest ostatnio bardzo popularne. Słowo„kryzys” wciska si
ę 
w nasze
Ŝ
ycie na ka
Ŝ
dym, naszym kroku, wychodz
ą 
c poza ramygospodarcze. Nasze Koło nigdy nie czuło si
ę 
tak silne i zjednoczone pod kierunkiemwspólnoty wszystkich członków.W aktualnym numerze
Tajnych Kompletów
prezentujemy znane postaciezielonogórskie wraz z krótkimi o nich notkami informacyjnymi. Na
Festiwalu Nauk 
 mieszka
ń
cy miasta ch
ę 
tnie uczestniczyli w zorganizowanym przez nas konkursie znagrodami, w którym odgadywali ze zdj
ęć
to
Ŝ
samo
ść
sławnych Zielonogórzan, a tym samympoznaj
ą 
c nieco swojej historii.Umieszczamy równie
Ŝ
sprawozdanie z naszej obecno
ś
ci na OgólnopolskiejKonferencji Studentów Historii w Olsztynie.Warto zapozna
ć
si
ę 
tak
Ŝ
e z krótkim artykułem dlaczego warto pisa
ć
u nas esejehistoryczne oraz jak
ą 
stanowi to łatwo
ść
i przyjemno
ść
. W dobie minimalizacji czasu studiówhistorycznych
Tajne Komplety
wychodz
ą 
naprzeciw studentom, umo
Ŝ
liwaj
ą 
c
ć
wiczeniepisania tekstów naukowych. Artykuł ten słu
Ŝ
y pomoc
ą 
, jak napisa
ć
esej historyczny, któryrozgrzałby dyskusj
ę 
w
ś
rodowisku studenckim.Jednak
Ŝ
e pami
ę 
tamy równie
Ŝ
o okr
ą 
głych rocznicach niezwykle wa
Ŝ
nych i, jakmieli
ś
my okazj
ę 
si
ę 
przekona
ć
, tak
Ŝ
e kontrowersyjnych wydarzeniach XX wieku: wybuchu IIwojny
ś
wiatowej 1 wrze
ś
nia ’39 oraz upadku Polski Rzeczpospolitej Ludowej ’89 roku. W

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->