Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Neven Budak Etnogeneza Hrvata

Neven Budak Etnogeneza Hrvata

Ratings: (0)|Views: 65|Likes:
Published by Lilux9
etnogeneza hrvata
etnogeneza hrvata

More info:

Published by: Lilux9 on Feb 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

 
NAKLADNI ZAVOD
ΜΑΉΟΕ HRVATSKE
ZAVOD ZA HRVATSKU POVIJESTFILOZOFSKOG FAKULTETA 
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
BIBLIOTEKA 
HRVATSKE POVJESNICE
UREDNIK 
BRANIMIR DONAT
C1P - Katalogizacija u publikacijiNacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb
ÜD
936.7 (=862)
ETNOGENEZA Hrvata/ urednik Neven Budak. - Zagreb:Nakladni zavod Matice hrvatske: Zavod za hrvatsku povijestFilozofskog fakulteta, 1996. - 292 str.: ilustr; 24 cm. - (Hrvatske
povjesnice)
Bibliografija uz pojedine radove. - Summarv
ISBN 953-6014--45-9 (Nakladni zavod MH)
1. Budak, Neven
951129131
Tiskanje ove knjige omogućilo je Ministarstvo znanostii tehnologije RH.
NEVEN
BUDAK 
(UR)
ETNOGENEZA 
HRVATA 
ETHNOGENY OF THE CROATS
NAKLADNI ZAVOD MATICE HRVATSKEZAVOD ZA HRVATSKU POVIJEST
FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
ZAGREB 1995.
 
Sadržaj 
Popis kratica
ETNOGENEZA HRVATA 
ETNOGENEZA VJEČNO TRAŽENJE KORIJENA (Neven Budak) 11M
Suić:
PRISTUPNA RAZMATRANJA UZ PROBLEM ETNOGENEZEHRVATA 13S.
Čirković:
SREDNJOVJEKOVNO RAZDOBLJE U TZV. ETNOGENEZIBALKANSKIH NARODA 28
H. Wolfram:
RAZMATRANJA O
ORIGO GENTIS 
40
M. Švab:
DANAŠNJE STANJE HISTORIOGRAFIJE O POJAVI HRVATA NA ISTOČNOJ OBALI JADRANA 54
B. Kuntić-Makvić:
PODRIJETLO HRVATA PREMA MATIJI PETRUKATANČIĆU U NJEGOVU OPISU PODUNAVLJA 61
N. Budak:
TUMAČENJE PODRIJETLA HRVATA I NAJSTARIJE POVIJESTIHRVATA U DJELIMA SREDNJOVJEKOVNIH PISACA 73l J.
Lučić:
l PODACI O DOSELJENJU SLAVENA U STARIJOJ DUBROVAČKOJHISTORIOGRAFIJI 79
W. Pohl:
OSNOVE HRVATSKE ETNOGENEZE: AVARI I SLAVENI 86
 A. Milosevic:
KOMANSKI ELEMENTI I PITANJE KASNOANTIČKOGKONTINUITETA U MATERIJALNOJ KULTURIRANOSREDNJOVJEKOVNE DALMACIJE 97
I. Goldstern:
ULOGA BIZANTA U PROCESU ETNOGENEZE HRVATA UIX. STOLJEĆU 105
V. Košćak:
IRANSKA TEORIJA O PODRIJETLU HRVATA 110
M. Jurkomć:
FRANAČKI UTJECAJ NA KONSTITUIRANJE CRKVENEUMJETNOSTI U HRVATSKOJ 117P.
Štih:
NOVI POKUŠAJI RJEŠAVANJA PROBLEMATIKE HRVATA UKARANTANIJI 122
R. Katičić:
POČECI HRVATSKE POVIJESTI KAO FILOLOŠKI PROBLEM 140
L. Margetić:
BILJEŠKE U VEZI S NASTANKOM HRVATSKE DRŽAVE U9. STOLJEĆU 144
L. Steindorff:
TUMAČENJA RIJEČI
DALMATIA
U SREDNJOVJEKOVNOJHISTORIOGRAFIJI. ISTOVREMENO O SABORU NA 
PLANITIES DALMAE 
148
\Z. Gunjaca:] 
GROBLJE U DUBRAVICAMA KOD SKRADINA I DRUGA GROBLJA 8-9. STOLJEĆA U DALMACIJI 159
 
1. Mimik 
NUMIZMATIČKI NALAZI U DUBROVNIKU 169F.
Smiljanić:
PRILOG PROUČAVANJU ŽUPANIJSKOG SUSTAVA SKLAVINIJE HRVATSKE 178
ETHNOGENY OF THE CROATS
ETHNOGENY OF THE CROATS — THE PERMANENT SEARCH FOR
ROOTS 
(Neven Budak) 193
M. Sui&
SOME REFLECTIONS ON THE QUESTION OF THE ETHNOGENY OF THE CROATS 195
S. Ćirković:
MITTELALTERLICHE PHASE IN DER SOGENANNTENETHNOGENESE DER BALKANVÖLKER 199
M. Svab:
THE PRESENT SITUATION OF fflSTORIOGRAPHY ABOUTTHE APPEARANCE OF CROATS ON THE EASTERN COAST OF THE ADRIATIC 200 Ä 
Kuntic-Makvi&
THE ORIGIN OF THE CROATS ACCORDING TOMATLIA PETAR KATANČIĆ IN fflS DESCRDPTION OF THEDANUBIAN REGION 202
N. Budak 
THE ORIGIN AND OLDEST CROATIAN fflSTORY IN THE WORKS OF MEDffiVAL WRITERS 206
l</. Lufic.-lFACTS ABOUT THE SETTLING OF THE SLAVS FOUND IN THE
OLD mSTORIOGRAPHY OF DUBROVNIK 209 W!
Pohl:
GRUNDLAGEN DER KROATISCHEN ETHNOGENESE: AWARENUND SLAWEN 211
 A. Milosevic:
ELEMENTI KOMANI E QUESTIONE DELLA CONTINUITA TARDO-ANTICA NELLA CULTURA MATERIALS IN DALMAZIA  ALTOMEDIOEVALE 224/.
Goldstein:
THE ROLE OF BYZANTIUM IN THE PROCESS OF THEETHNOGENESIS OF THE CROATS 232 V.
Kosook:
IRANIAN THEORY OF THE CROATIANS' ORIGIN 233
M. Jurkovü:
FRANKISH INFLUENCE ON THE CONSTTTUTION OFRELIGIOUS ART IN CROATIA 235P.
Štih:
NEUE VERSUCHE, DIE PROBLEMATIK DER KROATEN INKARANTANIEN ZU LÖSEN 239
R.
Καίκκ:
DIE
ANFÄNGE DER KROATISCHEN GESCHICHTE ALSPHILOLOGISCHES PROBLEM 242
L. Margetic:
NOTES ON THE EMERGENCE OF THE CROATIAN STATE INTHE 9TH CENTURY 246
L· Standorff:
DEUTUNGEN DES WORTES
DALMATIA W 
DER MITTELALTERLICHEN HISTORIOGRAPHIE. ZUGLEICH ÜBER DIESYNODE AUF DER 
PLANITIES DALMAE 
250l Z. Gttn/ooaJlEARLY MEDIEVAL CEMETERIES 262/.
Mimik:
NUMISMATIC FINDS IN DUBROVNIK 265
F. Smüjanic:
A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL SYSTEM OF
ŽUPANIJE 
(DISTRICTS) IN SCLAVINIA CROATIA 267
Popis kratica
 ANUBIH
 AV 
GANU
CBCČZN
DAI
DsöAW 
EJ
HA 
HADHZ
IÖG
JAZU
J
JLZ
LEJ
LJPD
MGH
MH
MHAS
MIÖG
MSHSM
NSB
RGA 
SAD
J
SANUSAZU
SHP
 Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Arhivski vjesnik Crnogorska akademija nauka i umjetnostiConversio Bagoariorum et CarantanorumČasopis za zgodovino in narodopisjeKonstantin Porfirogenet, De administrando imperioDenkschriften der österreichischen Akademie der WissenschaftenEnciklopedija JugoslavijeHistria archaeologicaHrvatsko arheološko društvoHistorijski zbornik Institut für österreichische GeschichtsforschungJugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (Hrvatska akade-mija znanosti i umjetnosti)
Jugoslavenski istoriski časopis
Jugoslavenski leksikografski zavod (Hrvatski leksikografski zavod)Likovna enciklopedija JugoslavijeLjetopis Popa DukljaninaMonumenta Germaniae historicaMatica HrvatskaMuzej hrvatskih arheoloških spomenika u SplituMitteilungen des Instituts für österreichische GeschichtsforschungMonumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium— Nacionalna i sveučilišna biblioteka u Zagrebu— Reallexicon der germanischen Altertumkunde— Savez arheoloških društava Jugoslavije— Srpska akademija nauka i umetnosti— Slovenska akademija znanosti in umetnosti— Starohrvatska prosvjeta
Rrnclrfl Irrfllimjclra
aVariomiia

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->