Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Novak Boris – Presuda – 14.06.2007.

Novak Boris – Presuda – 14.06.2007.

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2014

pdf

text

original

 
 
VIJEĆE EUROPE
 EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVAPRVI ODJEL
PREDMET NOVAK PROTIV HRVATSKE
(Zahtjev br. 8883/04)
PRESUDASTRASBOURG14. lipnja 2007.
Ova će presuda postati konačnom pod okolnostima utvrđenim u članku 44.
stavku
2. Konvencije. Može biti podvrgnuta uredničkim izmjenama.
 
 
PRESUDA NOVAK 
PROTIV
HRVATSKE
1
U predmetu Novak protiv Hrvatske,
Europski sud za ljudska prava (Prvi odjel), zasjedajući u vijeću u sastavu:
 g. C.L. R
OZAKIS
,
predsjednik
,g. L. L
OUCAIDES
,
gđa
N. V
AJIĆ
,g. K. H
AJIYEV
,g. D. S
PIELMANN
,g. S.E. J
EBENS
,g. G. M
ALINVERNI
,
suci
,i g. S. N
IELSEN
1.
 
Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 8883/04) protivRepublike Hrvatske kojeg je 1. ožujka 2004. godine hrvatski državljanin, g. Boris Novak(„podnositelj zahtjeva“) podnio Sudu na temelj
u članka 34.
Konvencije za zaštitu ljudskihprava i temeljnih sloboda („Konvencija“) .,
tajnik Odjela
,
nakon vijećanja zatvorenog za javnost
24. svibnja 2007. godine
donosi sljedeću presu
du koja je usvojena tog datuma:
POSTUPAK 
2.
 
Hrvatsku Vladu („Vlada“) je zastupala njena zastupnica,
gđa Š. Stažnik 
.3.
 
Dana 14. rujna 2006. godine Sud je
odlučio
obavijestiti Vladu o prigovorima podnositeljazahtjeva koji se odnose na uvjete u Zatvoru u Varaždinu i na njegovo pravo na poštivanjenjegovog dopisivanja. Na temelju odredbi
člank 
a 29. stavka 3. Konvencije Sud je
odlučioistovremeno odlučiti o osnovanosti i dopuštenosti zahtjeva
.
ČINJENICE
 
I. OKOLNOSTI PREDMETA
4.
 
Podnositelj zahtjeva je
rođen
1968. godine i živi u Ludbregu.
A. Kazneni postupak protiv podnositelja zahtjeva
5.
 
Nakon osude za opasnu aktivnost, podnositelj zahtjeva je bio lišen slobode u Kaznenomzavodu Lepoglava
tijekom točno neodređenoga
razdoblja 1999. i 2000. godine.6.
 
U presudi od 4. srpnja 2002. godine Općinski sud u Zagrebu osudio je podnositelja
zahtjeva za prijevaru te mu izrekao uvjetnu osudu od deset mjeseci zatvora. Uz to mu jenaložio da se podvrgne prisilnom psihijatrijskom lij
ečenju budući da mu je bilo
dijagnosticiran posttraumatski str
esni poremećaj (PTSP). Izgleda
da je
odluka preinačena
u odluku o kazni jer je podnositelj zahtjeva ponovno poslan u Kazneni zavod Lepoglavaod 17. svibnja 2002. do 17. travnja 2003. godine.7.
 
U p
resudi od 17. veljače 2003. godine Općinski sud u Varaždinu osudio je podnositeljazahtjeva za prijevaru i izrekao mu uvjetnu osudu od deset mjeseci zatvora. Međutim,
Županijski sud u Varaždinu je po žalbi državnog odvjetništva 24. rujna 2003. godinepromijenio kaznu u šest mjeseci bezuvjetnoga zatvora.8.
 
Dana 18. prosinca 2003. godine sudac izvršenja Županijskog suda u Varaždinu naložio je
 podnositelju zahtjeva da započne izdržavati kaznu
zatvora u Zatvoru u Varaždinu 28.
siječnja 2004. godine. Podnositelj
zahtjeva je zatražio odgodu naloga radi svog PTSP-a.
 
PRESUDA NOVAK 
PROTIV
HRVATSKE
2
Dana 12. siječnja 2004. godine sudac
izvršenja Županijskoga suda u Varaždinu odbio jezahtjev jer podnositelj zahtjeva nije dostavio medicinsku dokumentaciju koja se odnosi nanjegovo zdravstveno stanje.9.
 
Podnositelj zahtjeva se žalio protiv te odluke,
te je 22. siječnja 2004. godine Županijski
sud u Varaždinu odbio njegovu žalbu. Prvo je utvrdio da je medicinska dokumentacija
koju je podnositelj zahtjeva naknadno dostavio zastarjela, jer potiče iz 1991.
, 1998. i
2001. godine, i, drugo, da će tijekom izdržavanja kazne zatvora podnositelj zahtjeva dobitiodgovarajuću medicinsku skrb.
 
B.
Opći uvjeti u Zatvoru u Varaždinu
 
10.
 
Podnositelj zahtjeva je započeo izdržavati svoju kaznu 26. veljače 2004. godine u Zat
voru
u Varaždinu. Bio je smješten u ćeliju br. 8, veličine četiri puta pet metara, s trinaest
kreveta. Broj zatvorenika se kretao od petnaest do dvadeset, tako da su neki zatvorenici
morali spavati na podu ili na stolu. Stol u ćeliji je bio namijenjen za č
etiri osobe, tako da
su zatvorenici morali jesti na krevetima ili na podu. U ćeliji je bio jedan prozor, prekriven
žicom, tako da svjetlo i zrak gotovo nikada ne bi doprije
li do ćelije.
11.
 
Dana 11. ožujka 2004. godine podnositelj zahtjeva je premješten iz će
lije br. 8 i smješten
u ćeliju br. 5, veličine 21.87 kvadratnih metara, koju je dijelio sa četiri druga zatvorenika.
 12.
 
Prepiska podnositelja zahtjeva sa Sudom je bila otvarana.
C.
Liječenje podnositelja zahtjeva u zatvoru
 13.
 
Medicinska dokumentacija koju je dostavio podnositelj zahtjeva pokazuje da ga je 26.
veljače 2004. godine pregledao zatvorski liječnik, koji je utvrdio da podnositelj zahtjeva
boluje od PTSP-
a od 1995. godine, kao i od poremećaja osobnosti. Zatvorski mu jeliječnik prepisao terapiju, i to
lijek naziva Fluval.14.
 
Dana 15. ožujka 2004. godine podnositelj zahtjeva je prebačen u Zatvorsku bolnicu u
Zagrebu, no istoga je dana bio poslan natrag u Zatvor u Varaždinu, jer psihijatar u bolnicinije našao nikakav razlog da ga tamo zadrži. Terapija podnositelja zahtjeva jepromijenjena u lijekove pod nazivom Amyzol i Xanax. Dana 16. ožujka 2004. godinepodnositelj zahtjeva je prigovorio da su mu propisani lijekovi „preteški“. Dana 17. ožujka2004. godine terapija propisana podnositelju zahtjeva ponovno je promijenjena u Fluval.
 Nije mu bilo osigurano nikakvo psihijatrijsko liječenje.
D. Pravna sredstva koje je iskoristio podnositelj zahtjeva
15.
 
Dana 8. ožujka 2004. godine podnositelj zahtjeva je zatražio premještaj u drugi zatvor ili
trenutno okončanje
njegove kazne zatvora zbog nedostat
ka odgovarajućeg liječenja PTSP
-
a u Zatvoru u Varaždinu. Nadalje je prigovorio prenatrpanim uvjetima u ćeliji u kojoj je
bio držan. Dana 19. ožujka sudac izvršenja Županijskog suda u Varaždinu odbio je tajzahtjev, našavš
i da podnositelju zahtjeva nije bilo potrebno nikakvo dodatno liječenje.Međutim, glede uvjeta prena
trpanosti, sudac je utvrdio:
… navodi zatvorenika su djelomično točni samo u dijelu koji se odnose na broj zatvorenika koji borave u određenoj prostoriji
, a takav je smještaj zatvorenika zbog velike fluktuacije istih, jer utom zatvoru izdržavaju kaznu zatvora zatvorenici do šest mjeseci.
Zatvor u Varaždinu dužan će biti otkloniti te nedostatke kako bi u potpunosti zatvorenici imali
dovoljno prostora za izdržavanje kazne zatvora.“

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->