Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Toma Kempenac: Nasljeduj Krista, prijevod: (bl.) Alojzije Stepinac

Toma Kempenac: Nasljeduj Krista, prijevod: (bl.) Alojzije Stepinac

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Preuzeto s Facebook profila Božansko milosrđe
Preuzeto s Facebook profila Božansko milosrđe

More info:

Published by: Molitvena zajednica sv. Mihaela arhanđela on Feb 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2013

pdf

text

original

 
Toma Kempenac: Nasljeduj Krista
u prijevodu kardinala Alojzija Stepinca
Knjiga 1
Knjiga 2
Knjiga 3
Knjiga 4
 
Toma Kempenac: Nasljeduj Krista
 
u prijevodu kardinala Alojzija Stepinca
 
Predgovor
Ova je knjiga, poslije Svetog Pisma, najviše tiskana i prevođena knjiga na svijetu. Postoji višeod 2000 izdanja „Nasljeduj Krista" i stotine prijevoda, pa čak i niz poetskih obrada.Najstarija izdanja ove knjige pojavila su se u prvim počecima tiskarske umjetnosti (1472.). Joši danas, posebno su vrijedna izdanja isusovca Heinricha Sommaliusa (Antwerpen, 1599. prvoizdanje). Najbolje kritičko izdanje uradio je kempenski upravitelju gimnazije M. J. Pohl(Freiburg, 1904.).Tko je, dakle, taj čovjek duha, koji je kršćanstvu poklonio ovo najraširenije i najomiljenije djelonapisano u svrhu duhovne izgradnje? Tko je imao tako dubok i bogat unutrašnji život, da jeizmeđu bezbrojnih tisuća duhovnih ljudi i laika mogao i može dati svjetlost, snagu, utjehu imir? Kada i gdje je živio pisac koji je primio toliko Božanske milosti da već stoljećima nijezastario, koji je žednim dušama, ne samo svog vremena, već svih vremena, uvijek iznova imaonešto reći i dati, ma kako se pogledi, prilike i ljudi mijenjali? Vjeran svojim riječima: „Bolje nebiti poznat" i sasvim u skladu sa savjetom kojeg daje svojim čitateljima: „Ne pitaj mnogo tko je to napisao, već obrati pažnju na ono što je rečeno", pisac djela „Nasljeduj Krista" potpunose sakriva iza svog djela i ne navodi svoje ime. Doduše, na kraju jednog kodeksa, koji sadržinajstariji rukopis „Nasljeduj Krista", nalazi se primjedba: „Završeno i dovršeno u godiniGospodnjoj 1441. rukom brata Thomasa v. Kempen u Agnetenbergu kod Zvvolle". Ovačinjenica, međutim, nije mogla spriječiti raspravu koja je trajala stoljećima, a u kojoj su trinacije i dva redovnička Reda nastojali dokazati kako pisac pripada njima. Talijani i Benediktincitvrdili su da je djelo napisao benediktinac Joh. Gessen ili Gersen, koji je navodno živio u 13.stoljeću u Verceli; nešto bolje argumente navodili su Francuzi zastupajući mišljenje da knjigapotječe od slavnog kancelara Johana Gersona (umro 1429); Nijemci i redovnici Augustincitvrdili su da je autor Thomas von Kempen. No spominjano je još i oko trideset drugih mogućihautora. Prepirka je trajala sve do u novije vrijeme. Tada je proučavatelj djela Tome Kempenca,M. J. Pohl, podnio nepobitne dokaze da samo Toma Kempenac dolazi u obzir kao pisac ovogdjela, kao i da je djelo pisano u godinama 1416. -1420. U spomenutom kodeksu nalazi se ipiščev potpis, a kodeks je predstojnik reda Augustinaca Joh. Latomus „oteo samostanskimruševinama na Agnetenbergu" i „da bi ga spasio od propasti" prepustio antvverpenskomizdavaču Joh. Belleru (Bellerusu). Isti je rukopis 1590. godine poklonio isusovcima izzahvalnosti za odgoj svojih sinova; od godine 1826., kodeks se nalazi u Kraljevskoj biblioteci uBriselu.Thomas von Kempen (a Kempis); tako nazvan prema svom rodnom gradu Kempenu na Rajni,ustvari se zvao Hemerken (polatinjeno Malleorus). Rođen je 1379./80., a umro je u 91. godiniživota, 25. srpnja 1471. kao predstojnik samostana Augustinaca u Agnetenbergu kod Zwolle.Njegov je otac bio zanatlija koji se odlikovao marljivošću, jednostavnošću i pravednošću, amajka Gertrud bila je pobožna žena, koja je svojim bogatim unutrašnjim životom izvršila velikutjecaj na svog sina. Već kao dječak Thomas je došao u slavnu školu „Braće Zajedničkogživota" koja se nalazila u gradu Deventer u Holandiji, a koju su vodili štovani, religiozni iduhovno napredni ljudi, posebno Gerhard Groote i Florentius Radevvijns. Oni su u Thomasunašli marljivog i zahvalnog učenika. On je u sebe upio njihov duh kao nitko drugi, a kasnije jenapisao i biografije o svojim učiteljima. Kao dvadesetogodišnji mladić, Thomas je 1399. godinepristupio samostanu Augustinaca u Agnetenbergu, gdje je 1406. postao redovnikom, 1414.zaređen za svećenika, a 1425. godine je postao subpriorom. Njegov je život otada u potpunostibio posvećen pobožnosti i izgradujućem spisateljstvu. Svoje upozorenje: „Ne budi nikadabesposlen, nego čitaj ili piši, moli se ili razmišljaj, ili radi nešto za opće dobro" Thomas je unajvećoj mjeri primijenio na sebi samom. On je izuzetno lijepim rukopisom četiri puta prepisaoSveto Pismo. Jedan od tih prijepisa koji se sastoji od pet knjiga nalazi se u kneževskojbiblioteci u Darmstadtu. Osim „Nasljeduj Krista", Thomas je napisao još preko trideset drugihdjela, dijelom povijesnog, a dijelom izgradujućeg sadržaja koja su prvi puta štampana kao(nepotpuna) sabrana djela 1473. godine, a u primjernom izdanju tiskao ih je godine 1904. M.J. Pohl u Freiburgu. Neka od tih djela istog su ranga kao i „Nasljeduj Krista", što posebnovrijedi za rasprave o „Životu, djelima, patnjama, uskrsnuću i uzašašću Spasitelja". Sva njegovadjela nose pečat najintimnije pobožnosti, dubokog poznavanja sebe i ljudi, kao i praktičnekršćanske mudrosti; sva ona potječu iz jednog izvora, iz Svetog Pisma, a nadahnuta su i
 
mislima velikih duhovnih ljudi Srednjega vijeka. Ta djela pripadaju najplemenitijim plodovimanjemačke mistike. Thomas se u njima pokazuje kao pravi redovnik koji se odvratio od vanjskogsvijeta, otvoren samo za carstvo duše, vjere i milosti. Ono što on piše u drugoj knjizi „Nasljeduj Krista" o unutrašnjem životu, o poniznosti, dobroti, miru, čistoći u namjerama i uljubavi, očito je zrcalo njegove vlastite čiste, ponizne, miroljubive i prosvijetljene duše; jer on je i živio ono što je naučavao. Thomas želi i svojem čitatelju otvoriti oči i srce za carstvo i srećuunutrašnjeg, duhovnog i višeg svijeta; no, on pri tome postupa kao dobar poznavalac ljudi iljudskih duša. On nikada ne napušta tlo stvarnosti, ne gubi se u mističkoj tami i neodređenomoduševljenju. I slabić, koji osjeća strah od leta u visine, kojeg krila još ne nose i ne drže stalnou visinama, nailazi kod njega na razumijevanje. Thomas zna kako će nesigurne naravidobrostivo i štedeći ih ohrabriti i utješiti. „Nije odmah sve izgubljeno, ako te salijeću mnogaiskušenja . Ti si samo čovjek, nisi Bog od mesa i krvi; ti nisi anđeo". „Sve dok živiš i protivsvoje volje si podložan promjenama, čas radostan, čas tužan, čas nagao, a zatim punsmjernosti, suh i mršav kao pješčana pustinja, marljiv, zatim trom, ponekad pun ozbiljnosti,drugi puta lakomislen i nagao."Thomas ima srce puno razumijevajuće ljubavi za one koji pate i nose težak križ. Čini se da je isam često pio iz gorke čaše patnji. Može li „tužne i opterećene" išta u većoj mjeri ispunitinadom, ohrabriti i utješiti, nego što to mogu prekrasne misli i riječi 47. poglavlja u trećojknjizi, kao i molitva iz 29. poglavlja treće knjige?Djelo „Nasljeduj Krista" poteklo je iz izvora jedne čiste, svete ljubavi. „Ti trebaš sve ljudevoljeti za volju Isusa, ali Isusa zbog Njega samoga". „Samo je onaj uistinu velik tko posjedujeljubav". Tko može spjevati ljepšu pjesmu o svetoj ljubavi, nego je to Thomas učinio u petompoglavlju treće knjige? Ovdje ima riječ pravi mistik. Njegova je ljubav prema Kristunajintimnije naravi: kao između zaručnice i zaručnika. Ona njega, učenika, čini sposobnim da sVoljenim vodi djetinjaste i povjerljive razgovore. U Isusa on nalazi „Raj pun ljupkih plodova". „Kao Pavao, on sve smatra ništavnim, kako bi zadobio Krista". Zato je za njega prvo ineophodno stremljenje „proučavati život Isusov" i „naš život učiniti da bude isti kao životIsusov". Ta se misao provlači kroz cijelo djelo i ona je ovlastila Thomasa da djelu naknadno danaslov „Nasljeduj Krista", iako je u početku samo prva knjiga nosila taj naslov.Nasljedovati ili podražavati Krista već se i apostolima činilo najhitnijim zadatkom kršćana. Zov „Slijedi me" imao je svoj odjek već i u opomeni Prvog pisma Petrovog: „Krist je trpio i ostaviovam primjer kako bi mogli ići Njegovim stopama" (1. Petr. 2, 21.). No, prije svega je PavaoApostol sljedbenik Kristov, koji ne samo što upozorava na to, nego i sebe samog stavlja zaprimjer takvog nasljedovanja riječima: „Budite moji nasljedovatelji, isto kao što sam janasljedovatelj Kristov", (l. Kor. 11,1.). Ali Krist je jedno Sunce, čije se zrake ne mogu sabrati usamo jednoj duši. Iz Njegove punine primamo svi mi, ali ne svi isto. Drugačije je Antonius,otac pustinjaka shvatio nasljedovanje Krista, drugačije Benediktus, patrijarh zapadnjačkihsamostanskih redova, drugačije Franjo Asiški, koji se vjenčao sa siromaštvom, drugačije tihi,meditativni tragaoci za Bogom u samostanskim ćelijama, drugačije požrtvovni apostolipomažuće i iscjeliteljske ljubavi, drugačije u radu, kušnjama i tegobama zvanja očvrsli ljudi ižene što žive svakidašnjim životom. Svatko ima svoj dar, svoju sudbinu, svoj put. Ali ma kakorazličiti bili darovi, sudbine i putevi, „Nasljeduj Krista" je knjiga za sve one, koji tražeći i sčežnjom u srcu kao hodočasnici kroče ovom Zemljom.U mnogim je srcima nastupila noć. Oko Zemaljske kugle bjesne oluje; ugašena su mnogasvjetla, koja su nekada radosno svijetlila, svjetla vjere, svjetla ljubavi i radosti. Neka semnoštvo više takovih svjetala ponovo upali čitanjem ove predragocjene knjige.-------
Toma Kempenac: Nasljeduj Krista
u prijevodu kardinala Alojzija Stepinca
Knjiga prva
 
Opomene korisne za duhovni život

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->