Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
H W Janson Istorija Umetnosti

H W Janson Istorija Umetnosti

Ratings:
(0)
|Views: 778|Likes:
Published by toygraph
H W Janson Istorija Umetnosti
CET\'RTO PROSIRENO I DOPUNJENO IZDANJE
PETO IZDANJE
~IGHT l"'. BY HARRY N. ABRAMS, INC., NEW YORK
IZDAVAC: IZ.DAVACKI ZAVOD JUGOSLAVIJA, BEOGRAD \9H.
Sl..I)C; STAMPAltSKO-IZDAVACKO PRED UZEĆE ~SRB[ J A • BEOGRAD
UXO\-'SI DEO STAMPA.'.: U JAPANU
STAMI'A TEKSTA I POVEZ U HOLANDiJI
H W Janson Istorija Umetnosti
CET\'RTO PROSIRENO I DOPUNJENO IZDANJE
PETO IZDANJE
~IGHT l"'. BY HARRY N. ABRAMS, INC., NEW YORK
IZDAVAC: IZ.DAVACKI ZAVOD JUGOSLAVIJA, BEOGRAD \9H.
Sl..I)C; STAMPAltSKO-IZDAVACKO PRED UZEĆE ~SRB[ J A • BEOGRAD
UXO\-'SI DEO STAMPA.'.: U JAPANU
STAMI'A TEKSTA I POVEZ U HOLANDiJI

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: toygraph on Feb 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2014

pdf

text

original

 
ISTOR
UMETNQSTI
H.WJANSON
PREGLED
RAZVOJA
LIll:OVNIH
tdV\ET~OSTI
OD
PRAISTORI]E
OO
DANAS
NOVODOPUNJENO
I PROSI
RENO
IZDANJE
JVqOSLAVIJA
BE®RAD
 
ISTORIJA
UMETNOST
I
H.
W.
JANSON
H.W.Jansan, profesor
is
tor
ije
umetn
osti
na
Kjujorš
l:.om
univerzitetu, dajenam
II
0\'0;
knjizi istorijurazvitka cwopskeumet nosti,
ali
obra
đuj
e
i
onc vanevropske
elemente k
oji
sunaneki
način
obogatili
evropsku
umetničku
tradiciju:praistorijsku
i
primitivnu
umetnOS
t,umetnostEgipta,
Bli
skog istoka
i
is
lama.U tokuizlaganja autor
je
uveknasto}aoda istakne
po
liti
čku
i
ideološkupozadinukojaje doprinda poja\;jed
ne
odrede
ne
vrste umetnostina odredenom mestu
i
II
odre
đ
eno
vreme.On
tak
ođe
ne propuštapriliku daukažena
slučajeve
kadasueksperimemisan
ja
pojedinacavangranicaustaljenihtradicija do\'odilado preokreta
II
razvitku umetnost
i.
Citkim
stilom,
koji
je
istovremeno
i
nau
ča
n
i
informativan, profesorJansonvodi
č
i
t
a-
ocakroz istoriju slikarstva, arhitekture iskulpture
od
najranijihprimem
do
n3jsložcnijihdela dana!njice:
od
primitivnih
enda
ustenidoapstraktnog ekspresionizma, od
pećinskih
prebivališta
do
gradevina
od
stakla
i
prenapregnutog betona,
od
palco
litsk.ih
figurina domobi
la
i asamblaŽ3.Osim uvodao
"u
metniku injcgovojpublici", knjiga
sadni
četiri
dela:
ostarom\ieku, srednjem\·eku,renesansiibaro
ku
,iomodernom
5\·et
u.
U
(:ostsk
ri
ptum
u
su
izloženeu
najkraćim
crtama karakteristikeindijske,kineske ijapanske umetnosti,
i
prekolum
bo\"Ske
umetnosti CentralneAmerike.U ovom novom,prošircnom
i
dopunjcnomizdanju,profesorJanson
je
u mnogomeusavršiosvojcdelo -kojeje
II
meduvre-
~
enu
od
svog prvogoriginalnogizdanjaprcvedeno
na
jedanaest jezikaipremašilo milionskitiraž.Naviše mesta u }mjizi unesenisunovipodaci inoveilustracije; posebnojeproširen deo o sa\'remcnimkreta njimauumetnosti.k
oj
isadatekstualnoobuhvataiilustracijamadokumentujenaj novije rczultateumctnosti u S\·ctu. U ovom izdanjunalazimo t3kode prvi
put
i
obimnu
sinoptičku
tabelu, sahronologijom
događaja
što
obeležavajurazvitak civilizacijc, kao i dve geogr.lfs
ke
karte.Osimtoga proširena
je
i
dopunjenabibliografija.Novo prošireno i dopunjeno izdanje sadrži970ilustracija,
88
reprodukcijauboji
SLIKANAOMOTU:
Glav
a
sa
De/osa
Oko80.prcn.e.
~arodni
muzej Atina
OSTALA
IZDAN]
AIZ
NASI
HS
ERIJA
Op
š
za
is
zorija
umeznosti
DALEKI
ISTOK
I
STORijA
MODERNE UMETNOSTI
V
elike
civil
i
zac1je
GRČKA
CIVILIZACIJA RIMSKACIVILI
ZAC
IJASREDNJOVEKOVNA CIVILIZAC
IJ
AZAPADNE EVROPE
Umetnost
i
civ
iliz
ac
zi
a
IS
ČEZ
L
E
CIVILIZACIjEO
SV
IT
CIVILIZAC
IJE
RAĐANJE
EVROPSKE CIVILIZACIJE
RAN
ISREDNJI VEK
Monografije
o
s
ll'Vnim
s
JjlU2n'ma
PABLOPICASSOAUGUSTERENOIRMARC CHAGALLHlERONYM
US
BOSCH
P
osebna
izd
anja
UMETN
I
ČKO
BL
AG
O R
US
IJEMUZEJIUBERLINU EGIPATULEPSA,ISVET
U
pripremi
SPAN
IJ
A
I
ZD
AVAC
KI
ZAVO
D
JVGOSLAVIJA
B
EOGRAD
PonKllbine.il
lina
adm":
I
..
ntto
cmd....,.aPROSVHTA
fkOJAd,
Dobn&o)o
Printed
in
J_pan
 
"
f
Q
..
,.
..
UO
..
.
ASEYE
II
.,O
"
,
>.-
"'
,-
MO
RE
-
'
~ " U '
~A
..
~
~
--
_o._
..
__
._ .... ,
_ o "
~
-
~
-o"
-:
:
'.
'
:.:.
:
,t.-..
'o
...
..
-
.
:.
.'
....
"
. :
~
-
,
,.
s
N
..
..
~
f.
,
...
-
.-
--"
'-
-
--
-
,"
"
'"
.
-
.
.
",
, o
-
..
'
...
...
o
.
:;"
e
"