Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
45

45

Ratings:

5.0

(5)
|Views: 1,579 |Likes:
Published by freeebooks444

More info:

Published by: freeebooks444 on Feb 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

1

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE INVATAMANT I.F.R./I.D.
FACULTATEA DE DREPT

Lector univ. dr. Laura MACAROVSCHI
DREPT CIVIL
DREPTUL DE PROPRIETATE
\u015e
I ALTE DREPTURI REALE
Cod disciplina: S4I11
Pentru uz intern al studentilor I.F.R./I.D
Editura Bioterra
- Bucuresti 2003 -
\
2
CAPITOLUL I
PATRIMONIUL\u015eI CLASIFICAREA
DREPTURILOR PATRIMONIALE
SEC\u0162IUNEA I: NO\u0162IUNEA DE PATRIMONIU;IMPORTAN\u0162A\u015eI
FUNC\u0162IONAREA ACESTUIA.
SEC\u0162IUNEA II: CLASIFICAREA DREPTURILOR PATRIMONIALE.
SEC\u0162IUNEA I: NO\u0162IUNEA DE PATRIMONIU; IMPORTAN\u0162A
\u015eI FUNC\u0162IONAREA ACESTUIA
1. No\u0163iunea de patrimoniu\u015fi caracterele juridice ale acestuia

Drepturile subiective se clasific\u0103 \u00een: drepturi nepatrimoniale (care nu au un con\u0163inut evaluabil \u00een bani), cum ar fi drepturile relative la via\u0163\u0103, onoare\u015fi demnitatea oamenilor, sau dreptul la paternitatea operei\u015fidrepturile

patrimoniale (care au un con\u0163inut evaluabil \u00een bani), cum ar fi: drepturile reale\u015fi
drepturile de crean\u0163\u0103, pe care le vom dezvolta ulterior.
Deoarece legisla\u0163ia nu define\u015fte termenul de patrimoniu, de\u015fi \u00eel utilizeaz\u0103,
no\u0163iunea de patrimoniu este definit\u0103 \u00een doctrin\u0103:
- \u00een sens economic, prin patrimoniu se \u00een\u0163elege totalitatea bunurilor ce \u00eel
compun1;

Aceast\u0103 defini\u0163ie este corect\u0103 deoarece prin no\u0163iunea de \u201ebun\u201d se \u00een\u0163eleg at\u00e2t lucrurile materiale pe care le are o persoan\u0103, c\u00e2t\u015fi drepturile cu con\u0163inut economic (bunurile corporale\u015fi incorporale).

1 C.Hamangiu, I.Rossetti-B\u0103l\u0103nescu\u015fi Al.B\u0103icoianu \u2013 Drept civil rom\u00e2n, 1929, vol. I,
p. 844
3

- \u00een sens juridic, patrimoniul desemneaz\u0103 totalitatea drepturilor\u015fi obliga\u0163iilor cu con\u0163inut economic, evaluabil \u00een bani, care apar\u0163in unei persoane fizice sau juridice.

Rezult\u0103 c\u0103:
- patrimoniul este compus din drepturi, dar\u015fi din obliga\u0163ii. Drepturile
formeaz\u0103activul patrimonial\u015fi obliga\u0163iile \u2013pasivul patrimonial.
- Caracterele juridice ale patrimoniului

a) Patrimoniul este o universalitate juridic\u0103, deoarece \u00eentrune\u015fte cele dou\u0103 elemente ale acesteia2. Este o mas\u0103 de bunuri, de drepturi\u015fi obliga\u0163ii av\u00e2nd, \u00een principiu acela\u015fi regim juridic, iar bunurile sunt distincte de patrimoniu; raportul dintre bunuri\u015fi patrimoniu este acela de la parte, la \u00eentreg. Patrimoniul este o no\u0163iune abstract\u0103 \u015fi distinct\u0103 de bunuri ce-l compun. Acesta este o universalitate juridic\u0103\u015fi nu una de fapt, pentru c\u0103 con\u0163ine un activ\u015fi un pasiv care sunt str\u00e2ns legate \u00eentre ele;

b) Patrimoniul are un caracter personal, deoarece numai persoanele \u2013
fizice\u015fi juridice pot avea un patrimoniu;

c) Patrimoniul are un caracter general, \u00een sensul c\u0103 el reprezint\u0103 aptitudinea de a avea drepturi\u015fi obliga\u0163ii \u2013 chiar dac\u0103 o persoan\u0103 nu are bunuri, are posibilitatea de a le dob\u00e2ndi;

d) Patrimoniul are un caracter unic, \u00een sensul c\u0103 o persoan\u0103 nu poate avea
dec\u00e2t un singur patrimoniu;
e) Patrimoniul poate fidivizat \u00een mai multe mase de bunuri, ce au un
regim juridic deosebit:
- so\u0163ii au \u00een patrimoniu, dou\u0103 categorii de bunuri: proprii ale fiec\u0103ruia
dintre ei\u015fi comune3;

- \u00een cazul accept\u0103rii mo\u015ftenirii sub beneficiu de inventar, deoarece nu mai are loc confuziunea patrimoniilor, \u00een patrimoniul mo\u015ftenitorului, vor exista dou\u0103 mase de bunuri distincte;

2 I. Filipescu - Drept civil. Dreptul de proprietate\u015fi alte drepturi reale, Bucure\u015fti, 1998,
Editura Actami, p. 10

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
lily liked this
Anca Bertea liked this
arie_spp liked this
Zotta Florentina liked this
Natylino liked this
Bogdan Ghidirmic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->