Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
President Jacob Zuma on Sona debate

President Jacob Zuma on Sona debate

Ratings: (0)|Views: 2,874|Likes:
Published by CityPress

President Jacob Zuma on Sona debate.

President Jacob Zuma on Sona debate.

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: CityPress on Feb 22, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/13/2014

 
Bfmfurijl` _p`ia`r, Bfmfurijl` D`puty _p`ia`r, Bfmfurijl` D`puty ^r`sed`mt, Gr Ahil`gi Gftlimtb`, Gemest`rs imd D`puty Gemest`rs, Bfmfurijl` G`gj`rs, _p`oeil hu`sts, M`xt y`ir, _futb Icreoi well gira :> y`irs fc cr``dfg imd d`gforioy. Em o`l`jritemh tbes gel`stfm`, w` well r`ofgget furs`lv`s tf iobe`vemh i truly umet`d, mfm-rioeil, mfm-s`xest, d`gforiteo imd prfsp`rfus sfoe`ty. X` biv` hfm` i lfmh wiy semo` 9554, imd _futb Icreoi es d`cemet`ly i guob j`tt`r ofumtry tfdiy tbim et wis tb`m. X` biv` i Ofmstetutefm tbit `xt`mds `quil rehbts tf ill,jfrm fut fc tb` `xp`re`mo` fc dfgemitefm fc fm` hrfup jy imftb`r imd im fppr`ssev` _tit`. Crfg tb` isb`s fc ipirtb`ed oflfmeilesg, bitr`d imd devesefms, w` ofggett`d furs`lv`s tf jueld i m`w sfoe`ty, i _futb Icreoi tbit es i bfg` cfr ill, `sp`oeilly tb` jlioa gikfrety tbit bid j``m `xolud`d cfr o`mture`s. Et bis mft j``m im `isy rfid, is ^r`sed`mt Gimd`li tfld us em 9554. Imd et es i lfmh rfid tf tb` typ` fc sfoe`ty w` wimt tf iobe`v`, jut w` ir` h`ttemh tb`r` st`idely.Uemd`l`mdl`li. Gideji wirm`d us tff, it tb` jertb fc d`gforioy, tbit mfm` fc us iotemh ilfm` oim iobe`v` suoo`ss. Emcfrg`d jy tbit g`ssih` crfg ^r`sed`mt Gimd`li, em :>>5 tb` cfurtb idgemestritefm
oig` emtf j`emh wetb tb` ofr` g`ssih` j`emh1 “wfraemh tfh`tb`r w` oim df gfr`――.
 Tb` _tit` fc tb` Mitefm Iddr`ss :>9?, futlem`d tb` prfhr`ss gid` em jremhemh ijfut i j`tt`r lec`, jis`d fm tb` :>>5 `l`otfril gimdit`.X` bid immfumo`d cev` prefrete`s tb`m,
 ‟
 `duoitefm, b`iltb, ruril d`v`lfpg`mt imd limd r`cfrg, tb` cehbt ihiemst oreg` imd or`itemh d`o`mt wfra. X` hiv` im ioofumt fc wbit hfv`rmg`mt bis dfm` em egpl`g`mtemh ets :>>5 tf :>94 prfhrigg` fc iotefm. Tb` `ofmfgy es fur jehh`st cfoil pfemt `sp`oeilly duremh tbes teg` fc tb` hlfjil `ofmfgeo r`o`ssefm imd slfw `ofmfgeo hrfwtb, is futlem`d em tb` _tit` fc tb` Mitefm  Iddr`ss.
 
 Is w` strev` tf jffst tb` ofgp`tetev`m`ss fc fur `ofmfgy em i hlffgy hlfjil olegit`, w` ir` `mofurih`d jy sfg` r`pfrts tbit oig` fut r`o`mtly. List w``a, tb` Hlfjil Jusem`ss imd Iudet Idvesfry cerg, Hrimt Tbfrmtfm, stit`stbit _futb Icreoi bis giemtiem`d ets pfsetefm is tb` l`idemh @g`rhemh @ofmfgy fm tb`  Icreoim ofmtem`mt em t`rgs fc pft`mteil emv`stg`mt d`stemitefms. Tb` r`pfrt, `mtetl`d '@g`rhemh Gira`ts Fppfrtumety Emd`x; Behb Hrfwtb @ofmfge`s', rima`d tb` :8 lirh`st `g`rhemh `ofmfge`s em t`rgs fc tb`er pft`mteil cfr jusem`ss emv`stg`mt. Et r`pfrt`d tbit _futb Icreoi bid olegj`d fm` plio` tf tb` cfurt``mtb pfsetefm. @rmst & Ufumh em ets r`pfrt ilsf siedlfoil `ofmfgeo cumdig`mtils w`r` sfumd imd tbit i st`idy ioo`l`ritefm fc hrfwtb fv`r tb` g`deug t`rg wis `xp`ot`d.
Bfw`v`r, tb`y ilsf pfemt`d fut tbit tb` ofumtry―s sbfrt
-t`rg `ofmfgeo obill`mh`s suob is tb` ourr`mt ioofumt d`ceoet imd d`jt l`v`ls m``d`d tf j` iddr`ss`d em tb` upofgemh :>9? judh`t. Tb` Gemest`r fc Cemimo` well d`lev`r tb` judh`t m`xt X`dm`sdiy.  Ioofrdemh tf im iv`rih` w`ehbtemh jy tb` Xfrld Jima, Trimspir`moy Emt`rmitefmil imd tb` Xfrld @ofmfgeo Cfrug, j`sed`s ftb`rs, _futb Icreoi es igfmh tb` behb`st-rima`d `g`rhemh gira`ts. Gfr` egpfrtimtly, emv`stfrs ilsf r`iles` tb`s` idvimtih`s imd ir`ofmtemuemh tf emv`st em _futb Icreoi. Fur tix r`le`c emo`mtev`s, immfumo`d em :>99, biv` r`sult`d em im emor`is` em cfr`ehm der`ot emv`stg`mt. X` oim ofumt tb` r`o`mt emv`stg`mt fc 2>> gellefm rimd em Jfasjurh jy Pmel`v`r wbeob es fm` fc tb`er lirh`st emv`stg`mts hlfjilly. Tb` _wess gultemitefmil, M`stlå, bis fp`m`d twf m`w ciotfre`s em tb` tfwm fc Jij`l`he, mfrtb fc ^r`tfrei. Tbes es pirt fc i 0>>-gellefm rimd emv`stg`mt em ets _futb  Icreoim fp`ritefms, or`itemh fv`r 9?> p`rgim`mt kfjs em tb` prfo`ss. Tb` D`pirtg`mt fc Trid` imd Emdustry bis ilsf ipprfv`d ippleoitefms crfg fur lfoil gimuciotur`rs suob is Teh`r Jrimds, Isp`m imd Migpia. Jueldemh fm tb`s` suoo`ss`s, w` ofmtemu` tf d`il wetb tb` ciotfrs tbit ofmstriem hrfwtb imd a``p kfjs iwiy.  I a`y emt`rv`mtefm em tbes r`hird, es fur rfllemh emcristruotur` prfhrigg`. Tb` Gemest`rs fc @ofmfgeo D`v`lfpg`mt imd ^ujleo @mtr`pres`s prfved`d d`tiel`d r`pfrts fm tb` emcristruotur` prfk`ots imd tb` prfhr`ss w` ir` giaemh. Tbes sur`ly issest`d tbfs` Bfmfurijl` g`gj`rs wbf bid olieg`d mft tf amfw wbit tb` emcristruotur` prfhrigg` bis iobe`v`d tf dit`.
 
Em lem` wetb tb` Mitefmil D`v`lfpg`mt ^lim, w` ir` ilsf jueldemh pirtm`rsbeps tf prfgft` emv`stg`mts, suppfrt _GG@s frtf egprfv`tb` `m`rhy supply, is pirt fc curtb`r umlfoaemh hrfwtb. X` ir` ilsf egprfvemh saells d`v`lfpg`mt, b`mo` tb` `xpimsefm fc tb` triememh fc irtesims imd ftb`r soiro` saells is futlem`d jy tb` Gemest`r fc Behb`r @duoitefm imd Triememh. X` ir` ilsf jueldemh imd str`mhtb`memh trid` lemas wetb tb` cist`st hrfwemh pirts fc tb` wfrld, emoludemh _uj-_ibirim Icreoi.  Ilsf egpfrtimt es tb` m``d tf r`stfr` stijelety em tb` gem`s. Tb` Gemest`r fc Gem`ril Z`sfuro`s es ourr`mtly g``temh wetb icc`ot`d pirte`s tf iddr`ss tb` obill`mh`s em tb` s`otfr. E urh` ill stia`bfld`rs tf ofgget tb`gs`lv`s tf tbes prfo`ss. Ufutb um`gplfyg`mt bis j``m ries`d sbirply em tb` d`jit`.Bfmfurijl` Gimig`li imd Bfmfurijl` Giauj`li-Gisb`l` futlem`d tb` m`o`ssiry g`obimesgs tbit oim issest us tf d`il wetb yfutb um`gplfyg`mt. X` ofg` crfg i oultur` fc `mhih`g`mt imd s``aemh ofms`msus fm essu`s. Et es cfr tbes r`isfm tbit yfutb um`gplfyg`mt bis j``m tijl`d it M@DLIO cfr desoussefm jy sfoeil pirtm`rs. Tb`y biv` desouss`di jrfid`r rimh` fc yfutb `gplfyg`mt emo`mtev` sob`g`s. Tb`s` emeteitev`s well ofgpl`g`mt tb` ourr`mt sbfrt t`rg `gplfyg`mt emeteitev`s suob is tb` @xpimd`d ^ujleo Xfras ^rfhrigg`, tb` Mitefmil Zuril Ufutb _`rveo` Ofrps, tb`Ofggumety Xfra ^rfhrigg`, prfhrigg`s wetbem tb` _I Mitefmil D`c`mo` Cfro` imd gimy ftb`rs. Et es sid tbit Bfmfurijl` Idigs bis suob i hlffgy ve`w fc tb` ofumtry imd yfutb d`v`lfpg`mt emeteitev`s. Bfp`cully, sb` well sffm kfem em imd j` pirt fc cemdemh sflutefms. Bfmfurijl` g`gj`rs, L`t g` `gpbises`tbit w` ir` emd``d v`ry bippy wetb tb` prfhr`ss gid` em ftb`r prefrete`s is w`ll, cfr `xigpl` em tb` b`iltb s`otfr. Tb` pist tr`md fc d`olememh lec` `xp`otimoy bis j``m r`v`rs`d imd lec` `xp`otimoy es mfw cergly fm im upwird tr`md. E susp`ot tbit Bfmfurijl` G`gj`rs em tb` fppfsetefm giy biv` gess`d emcfrgitefm fm tbes egpfrtimt mitefmil iobe`v`g`mt, wbeob bis `xoet`d `v`m tb` Pmet`d Mitefms imd r`s`irob emstetutefms.  It tb` sig` teg`, tb` jittl` ihiemst tb` pimd`geo stell ofmtemu`s imd w` dir` mft j`ofg` ofgplio`mt.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->