Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bones pràctiques internacionals de suport a l'emprenedoria social

Bones pràctiques internacionals de suport a l'emprenedoria social

Ratings: (0)|Views: 156|Likes:
Published by Diagram_Consultores

http://www.diagramconsultores.com: más anuncios, documentos, campañas y web de ONG.

En aquest llibre de bones pràctiques en suport dels emprenedors socials, ens centrem a analitzar quins són els àmbits clau en què els emprenedors socials requereixen suport, i analitzem algunes organitzacions que proporcionen aquest suport amb èxit a escala internacional. Esperem que aquest primer recull de casos serveixi d’inspiració per a aquells emprenedors, educadors, finançadors i, en general, persones i institucions motivats per contribuir que aquest sector floreixi al nostre país.

http://www.diagramconsultores.com: más anuncios, documentos, campañas y web de ONG.

En aquest llibre de bones pràctiques en suport dels emprenedors socials, ens centrem a analitzar quins són els àmbits clau en què els emprenedors socials requereixen suport, i analitzem algunes organitzacions que proporcionen aquest suport amb èxit a escala internacional. Esperem que aquest primer recull de casos serveixi d’inspiració per a aquells emprenedors, educadors, finançadors i, en general, persones i institucions motivats per contribuir que aquest sector floreixi al nostre país.

More info:

Published by: Diagram_Consultores on Feb 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/06/2013

pdf

text

original

 
BONES PRÀCTIQUES INTERNACIONALSDE SUPORT A L'EMPRENEDORIA SOCIAL
 
ÍNDEX
Primera edició.Barcelona. Gener 2012
Generalitat de CatalunyaDisseny i maquetació: Nuh Project s.c.p.Impressió: ElitegrafD.L.: B-3023-2012Pròleg 7
Capítol 1. Per què parlem d'emprenedoria social?
9Breu presentació de lemprenedoria social 10Rellencia dels emprenedors socials per a Catalunya 13
Capítol 2. Còm es pot afavorir l’emprenedoria social?
15Tipus de suport als emprenedors socials 161. Formació i recerca 182. Assessorament 203. Finançament 224. Innovació 235. Xarxes 246. Difusió 25L’eleccde les bones pràctiques internacionals de suport als 26emprenedors socials
Capítol 3. Còm ho estan fent arreu?
29Formació i recerca 30CASE (Duke University) 30 Assessorament 32Endeavor 32GSBI (Santa Clara University) 36Root Cause 39TRASI 42 Avise 44IQ Consult 48Finançament 52 Acumen Fund 52Echoing Green 55France Active 59
 
El present recull de bones pràctiques internacionals de suport a l’emprenedoriasocial és un dels instruments que s'han generat en el marc del Programa d'em-prenedoria social a Catalunya. Un programa que es proposa: posicionar, esten-dre i dinamitzar l'emprenedoria social en el conjunt de la societat catalana,identificar iniciatives emprenedores socials i potenciar-ne la viabilitat, crear unecosistema que faciliti l'accés a les eines i als recursos per part de les personesemprenedores, com també la interacció entre els diferents actors de l'emprene-doria social a Catalunya. Aquest programa, promogut per la Generalitat de Catalunya i amb el finança-ment del Fons Social Europeu, compta amb la participació d'institucions i enti-tats vinculades a la promoció de l'emprenedoria social, a les quals volem aprofitarl’avinentesa per agrair la implicació: Barcelona Activa, ESADE i la Fundació Seiracom a gestores del programa i dinamitzadores de tots els seus continguts; AccióSolidària contra l'Atur, Alumni de la Universitat de Barcelona, Ara_Coop, CréditCoopératif, Microbank i la Federació Catalana de Cooperatives de Treball i Fetscom a entitats que, a més del suport, aporten bagatge i coneixements.En el context actual, conflueixen múltiples crisis a les quals les empreses socialspoden donar resposta. Les missions dels emprenedors socials sovint responena les diverses crisis econòmiques, socials i ecològiques que pateixen moltesàrees del planeta, tant en països desenvolupats com en països en via de desen-volupament, des de la fam fins a la discriminació de determinats col·lectius, pas-sant per l'escassetat d'aigua o la falta d'accés als serveis financers. La formainnovadora en què aquestes empreses desenvolupen la seva missió ofereix unaoportunitat de diferenciar-se en un entorn altament competitiu, com també,potser, de canviar el joc en algunes indústries o aprofitar vetes de mercat de-sateses fins ara. Finalment, el caràcter emprenedor d'aquestes noves organitza-cions i el seu bon ritme de creixement ofereixen una esperança de prosperitat id’ocupació, en un context de crisi econòmica i financera.
PRÒLEG
Recerca I Innovació 63OpenIdeo 63Yoxi 66Xarxes 68 Ashoka 68Social Edge 71The Hub 73Difusió 76Ecofashionworld 76The Tech Awards 80Suport integral 82Skoll Foundation 82Schwabb Foundation 85The Unreasonable Institute 89
Capítol 4. Què fan i còm treballen alguns emprenedors
95
socials exitosos?
CDI 96Kiva 100Civic Ventures 104Teach for America 107ELVIS & KRESSE 110 ALTERECO 112
Capítol 5. L'aposta de la Generalitat de Catalunya pels
115
nous emprenedors socials
1x1 Microcrèdit 116 A 
         ̀
frica Innova 118Bee Honey 119DBS Screening 121LEstoc 122Institut Fami
      ́
lia i Adopcio 123Maam Project 125Obrador Xisqueta 127Portal Bergueda 129SOLS 130Som Energia 132Cooperativa Tre
         ̀
vol 134Siel Bleu 135Conclusions 1
37
Glossari 1
38
Bibliografia 1
42
7

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->