Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
877

877

Ratings: (0)|Views: 743 |Likes:
Published by Silviu

More info:

Published by: Silviu on Feb 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

Sorin Paliga
Influen\u0163e romane\u0219i preromane
\u00een limbile slave de sud
Edi\u0163ia a II-a
Edi\u0163ie electronic\u0103
Bucure\u0219ti 2003
Cuv\u00e2ntul autorului la a doua edi\u0163ie
Influen\u0163e romane\u0219i preromane \u00een limbile slave de sud, edi\u0163ia a II-a, electronic\u0103, reproduce,

cu mici modific\u0103ri, prima edi\u0163ie din anul 1996 (Bucure\u0219ti, Editura Lucretius). Fa\u0163\u0103 de prima edi\u0163ie, am f\u0103cut unele corecturi de detaliu, am ad\u0103ugat unele scurte fraze l\u0103muritoare, de asemenea am ad\u0103ugat c\u00e2teva lucr\u0103ri ap\u0103rute dup\u0103 elaborarea primei edi\u0163ii. Am ad\u0103ugat\u0219i studiul dedicat boieriei, eliminat \u2013 la sugestia comisiei de doctorat \u2013 deoarece ar fi putut \u00eempiedica avizarea lucr\u0103rii. Consider\u0103m c\u0103, de\u0219i \u2013 poate \u2013 discutabil\u0103, ipoteza noastr\u0103 privind originea termenuluiboier este cea corect\u0103, iar dac\u0103 \u2013 \u00een viitor \u2013 i se vor putea g\u0103si deficien\u0163e de esen\u0163\u0103, va putea fi \u00eenlocuit\u0103 cu o alt\u0103 ipotez\u0103.

Dat fiind faptul c\u0103 lucrarea noastr\u0103 este, pe de o parte, o \u00eencercare de a sintetiza cercet\u0103ri ap\u0103rute \u00een\u0163\u0103ri diferite, reprezent\u00e2nd concep\u0163ii diferite, a fost sarcina noastr\u0103 de a le aduce la un numitor comun\u0219i, pe de alt\u0103 parte, de a face observa\u0163ii, complet\u0103ri\u0219i, \u00een multe cazuri, de a propune explica\u0163ii diferite de ale majorit\u0103\u0163ii cercet\u0103torilor. Timpul va decide dac\u0103 am f\u0103cut erori, mai mari sau mai mici,\u0219i dac\u0103 cercet\u0103rile se vor putea extinde pornindu-se de la baza de date\u0219i de la ipotezele prezentate din aceast\u0103 lucrare.

Mul\u0163umesc tuturor celor care m-au sprijinit, de-a lungul anilor, \u00een elaborarea lucr\u0103rii.
Sorin Paliga
24 ianuarie 2003
__________________________________________________________________________________________
Sorin Paliga \u2022 Influen\u0163e romane\u0219i preromane \u00een limbile slave de sud
2
Sumar

Abrevieri 4
Introducere 6
Probleme generale 6

Probleme terminologice 7

Structura\u0219i scopul lucr\u0103rii 9
Etnogeneza rom\u00e2nilor, slavilor\u0219i albanezilor. Probleme\u0219i rezultate 10
Termeni referitori la organizarea social\u0103 22

Considera\u0163ii preliminare 22

Termeni referitori la rela\u0163iile social-familiale 23
Termeni referitori la rela\u0163iile de proprietate\u0219i de autoritate statal\u0103 27
Este boieria o institu\u0163ie \u00eemprumutat\u0103? 34
Termeni referitori la locuin\u0163e\u0219i la activit\u0103\u0163i tradi\u0163ionale 41

Termeni mitologici\u0219i religio\u0219i 44
Probleme generale 44
Termeni 46
Toponime\u0219i antroponime preslave 51
Probleme generale 51
Clasific\u0103ri\u0219i principii de analiz\u0103 52
Stratificarea toponimic\u0103\u0219i cercetarea lingvistic\u0103 55
O privire de ansamblu 56
Lexiconul toponimic. Premise 57

Lexicon A. Toponimele preslave din Peninsula Balcanic\u0103 59
Lexicon B. Elementele preslave din toponimia insulelor adriatice 71
Relicte antroponimice \u00een limbile slave de sud 81

Un caz special: numeralul*s\u044ato 86

Probleme de evolu\u0163ie fonetic\u0103 93 Concluzii\u0219i observa\u0163ii finale 102 Referin\u0163e 105

__________________________________________________________________________________________
Sorin Paliga \u2022 Influen\u0163e romane\u0219i preromane \u00een limbile slave de sud
3

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cristi Si Atat liked this
nicoletab102991 liked this
suitenrual liked this
suitenrual liked this
suitenrual liked this
ermannodent liked this
edikkram5954 liked this
miostin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->