Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alchimistul

Alchimistul

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by honney31
Paulo Coelho - Alchimistul (titlu original The Alchemist )
Paulo Coelho - Alchimistul (titlu original The Alchemist )

More info:

Published by: honney31 on Feb 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

 
 PAULO COELHO
Alchimistul
(ALQUIMISTA, 1988)
 PREFA
ŢĂ 
 Este important s
ă
spunem cîteva lucruri despre faptul c
ă
 
 Alchimistul 
este o carte simbolic
ă
, diferit
ă
de
 Jurnalul unui magician,
care n-a fost olucrare de fic
ţ
iune.Unsprezece ani de via
ţă
am dedicat Alchimiei. Simpla idee de atransforma metalele în aur sau de a descoperi Elixirul tinere
ţ
ii f 
ă
ă
  b
ă
trîne
ţ
e era prea fascinant
ă
ca s
ă
treac
ă
neobservat
ă
de orice novice înale magiei. M
ă
rturisesc c
ă
Elixirul tinere
ţ
ii f 
ă
ă
b
ă
trîne
ţ
e m
ă
seducea celmai tare: înainte de a în
ţ
elege
ş
i sim
ţ
i prezen
ţ
a lui Dumnezeu, ideea c
ă
 totul se va sfîr 
ş
i într-o bun
ă
zi m
ă
aducea la disperare. Astfel, aflînddespre posibilitatea de a ob
ţ
ine un lichid în stare s
ă
-mi prelungeasc
ă
  pentru mul
ţ
i ani existen
ţ
a, am hot
ă
rît s
ă
m
ă
dedic trup
ş
i suflet fabric
ă
riilui.Era o perioad
ă
de mari transform
ă
ri sociale
începutul anilor '70
 
 
ş
i înc
ă
nu existau publica
ţ
ii serioase cu privire la Alchimie. Am început,la fel ca unul dintre personajele c
ă
ţ
ii, s
ă
cheltui pu
ţ
inii bani pe care îiaveam pe cump
ă
rarea unor c
ă
ţ
i din str 
ă
in
ă
tate,
ş
i-mi dedicam multe oredin zi studiului simbologiei lor complicate. Am c
ă
utat dou
ă
-trei persoaneserioase din Rio de Janeiro care se dedicaser 
ă
în mod serios Marii Opere,dar acestea au refuzat s
ă
m
ă
primeasc
ă
. I-am cunoscut
ş
i pe al
ţ
ii care î
ş
ispuneau alchimi
ş
ti, î
ş
i aveau laboratorul propriu
ş
i promiteau s
ă
m
ă
 înve
ţ
e tainele Artei în schimbul unei adev
ă
rate averi; azi în
ţ
eleg c
ă
ace
ş
-tia nu
ş
tiau nimic din ceea ce pretindeau s
ă
m
ă
înve
ţ
e.Dar cu toat
ă
st
ă
ruin
ţ
a mea, rezultatele au fost zero absolut. Nu seîntîmpla nimic din ceea ce manualele de Alchimie afirmau în limbajul lor complicat. Era un
ş
ir nesfîr 
ş
it de simboluri, de dragoni, de lei, sori, luni
ş
iargint viu, iar eu aveam mereu impresia c
ă
mergeam pe un drum gre
ş
it, pentru c
ă
limbajul simbolic permite o cantitate uria
şă
de erori. În 1973,disperat de absen
ţ
a oric
ă
rui progres, am comis un act de oiresponsabilitate suprem
ă
. În acel timp eram angajat la Secretariatul pentru Educa
ţ
ie din Mato Grosso, pentru a
ţ
ine cursuri de teatru în acelstat, a
ş
a c
ă
am hot
ă
rît s
ă
-mi folosesc studen
ţ
ii la ni
ş
te ateliere de teatrucare aveau ca tem
ă
Tabla de Smarald. Aceasta, împreun
ă
cu uneleincursiuni ale mele în zonele mocirloase ale magiei, au f 
ă
cut ca în anulurm
ă
tor s
ă
pot sim
ţ
i pe propria piele adev
ă
rul proverbului: "Dup
ă
fapt
ă
,
ş
i r 
ă
splat
ă
". Totul în jurul meu s-a pr 
ă
 bu
ş
it complet.
 
Mi-am petrecut urm
ă
torii
ş
ase ani din via
ţă
într-o atitudine destul desceptic
ă
în ceea ce prive
ş
te tot ce era legat de mistic
ă
. În acest exilspiritual am înv
ăţ
at multe lucruri importante: c
ă
accept
ă
m un adev
ă
numai dup
ă
ce l-am negat din tot sufletul, c
ă
nu trebuie s
ă
fugim de propriul nostru destin
ş
i c
ă
mîna lui Dumnezeu este infinit de generoas
ă
,în pofida severit
ăţ
ii ei.În 1981, am f 
ă
cut cuno
ş
tin
ţă
cu RAM, organiza
ţ
ia ocult
ă
unde mi-amg
ă
sit
ş
i un Maestru, care avea s
ă
m
ă
readuc
ă
pe drumul ce-mi era scris.
Ş
iîn timp ce el m
ă
preg
ă
tea în înv
ăţă
tura mea, m-am apucat din nou s
ă
 studiez Alchimia pe cont propriu, într-o noapte, cînd st
ă
team de vorb
ă
 dup
ă
o epuizant
ă
sesiune de telepatie, am întrebat de ce limbajulalchimi
ş
tilor era atît de vag
ş
i de complicat.
Sînt trei tipuri de alchimi
ş
ti, spuse Maestrul meu. Aceia care sîntimpreci
ş
i pentru c
ă
nu
ş
tiu ce vorbesc; aceia care sînt impreci
ş
i pentru c
ă
 
ş
tiu ce vorbesc, dar 
ş
tiu
ş
i c
ă
limbajul Alchimiei este un limbaj adresatinimii
ş
i nu ra
ţ
iunii.
 
Ş
i al treilea tip? am întrebat.
Aceia care nu au auzit niciodat
ă
vorbindu-se despre Alchimie, dar care au reu
ş
it, prin experien
ţ
a lor, s
ă
descopere Piatra Filosofal
ă
.A
ş
a s-a hot
ă
rît Maestrul meu
care apar 
ţ
inea celui de-al doilea tip
s
ă
-mi predea lec
ţ
ii de Alchimie. Am descoperit c
ă
limbajul simbolic,care m
ă
irita
ş
i m
ă
descump
ă
nea atît, era unicul mod de a atinge Sufletul

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->