Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
El periodismo en tiempos de internet

El periodismo en tiempos de internet

Ratings: (0)|Views: 178|Likes:
Published by Saladeprensa.org

More info:

Published by: Saladeprensa.org on Feb 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
Hl phrj`bjsk` he tjhkp`s bh Jethreht,
97 bh hehr` bh 6?91
9
Hl phrj`bjsk` he tjhkp`s bh Jethreht
Auheai, 97 bh hehr` bh 6?91
Hls`e Vhzhebh bh Khll`
D`y bëi p`bhk`s a`kpr`fir quh li jec`rkiajñe hs p`r b`ebh bjsaurrh euhstr` kueb`> hs li siegrh y li sivji, hl prjeajpj` vjtil% Jkprhgei bh irrjfi ifin` lis ajheajis, triesc`rkieb` t`bis lis rikis bhl a`e`aj+kjhet`% Li th`rëi bh li jec`rkiajñe hkphzñ a`k` ue puheth quh llhvifi bh lis kithkétjais i li jeghejhrëihlêatrjai, y bh illë i li jec`rkétjai%
 Nikhs Glhjam
,
Li jec`rkiajñe> djst`rji y rhiljbib
Li Jethreht tjheh bjvhrsis jkpljaiaj`ehs aulturilhs, ha`eñkjais, p`lëtjais, a`kuejaitjvis hjec`rkitjvis, hetrh `tris% Iquë e`s jethrhsi if`rbirli ue p`a` he sus isphat`s bh a`kuejaiajñe h je+c`rkiajñe, pirtjaulirkheth li jeshrajñe bhl phrj`bjsk` he hlli, piri diahr crheth i l`s euhv`s bhsicë`s,quh s`e euhvis `p`rtuejbibhs y p`theajiljbibhs%Qje hkfirg`, kh gustirëi ipr`vhadir li `p`rtuejbib piri hecitjzir quh bhfhk`s pr`aurir usir li Jethreht, jkplhkhetirli, thejheb` he auheti euhstris ut`pëis, pr`aurir quh hlli shi ue jes+ trukhet` bh su rhiljziajñe% Jethetir jkphbjr quh puhbi shr jestrukhet` ietj+utñpja`> quh phrs`eis,jestjtuaj`ehs, heths ` g`fjhre`s bhsaufrie kiehris bh utjljzir su p`theajiljbib h jecrihstruaturia`k` irki bh vjgjlieaji, a`etr`l, ahesuri y b`kjej`, l` quh dirëi, shgueb` D`wirb Vdhjeg`lb
9
quh“hl p`theajil bhk`arétja` bh hsi dhrrikjheti puhbi phrbhr hspiaj` piri c`rkis sjejhstris bhl p`bhr bh li jec`rkiajñe‛%He t`re` bh Jethreht diy uei luadi jethesi p`r li ljfhrtib% _`r ue lib`, diy l`s quh luadiep`r kiethehr l`s prjeajpj`s quh prhsjbjhr`e l`s jejaj`s bh Jethreht, quh cuhr`e ljfhrtirj`s= p`r `tr`,diy t`b` ue hstikhet` a`khrajil y disti p`lëtja` quh fusai a`l`air lëkjths i li Jethreht, a`e jethrhshsa`khrajilhs y bhl sjsthki jbh`lñgja`+p`lëtja`% Lis jebustrjis bhl hetrhthejkjhet`, a`k` bh kþsjai,ajeh, a`kuejaiaj`ehs, diahe bh t`b` piri ljkjtir hsi ljfhrtib bh clun` bh bit`s, a`kuejaiaj`ehs h je+c`rkiaj`ehs, p`r sus jethrhshs a`khrajilhs, bjzquh piri bhchebhr li pr`pjhbib jethlhatuil, li iut`rëi,piri e` phrbhr su ehg`aj`, y piri hll` auhetie a`e hl rhspilb` bhl Hstib`% Diy tikfjêe li jetheajñebh ahraheir li ljfhrtib, hl clun` ljfrh bh a`kuejaiajñe h jec`rkiajñe, p`r g`fjhre`s a`k` hl bh Adjei y `tr`s%A`e t`b` hll`, bh iauhrb` a`e uei `fshrviajñe bh Kirsdill KaLudie
6
, vjvjk`s li sjtuiajñe hequh l`s d`kfrhs arhie lis dhrrikjhetis y lis dhrrikjhetis, p`r su vhz, rharhie i l`s d`kfrhs% _uhs,het`eahs quh e`s hsc`rahk`s p`r rharhire`s bh li khn`r kiehri, l` quh jechljzkheth e` hs l` quh shhsté vjheb`, p`r l` khe`s p`r lis p`theajiljbibhs quh thehk`s ieth e`s`tr`s%
RVIRIEB@ A@E LI JERHVEHR
Xkfhrt` Ha`
1
`fshrvi quh he li djst`rji bh li aulturi eueai sh bj` hl dhad` bh quh ilguei a`si thegisjkplhkheth bhstrujb` `tri a`si, y së quh ilguei a`si di aikfjib` pr`cuebikheth `tri a`si% Z NikhsGlhjam, rhcjrjêeb`sh i l`s prjk`rbj`s bh li hsarjturi, hsarjfh quh aibi thae`l`gëi bh li jec`rkiajñe triha`esjg` sus pr`pj`s p`bhrhs y sus pr`pj`s kjhb`s
2
%_`r su pirth, KaLudie icjrkifi quh hl a`ethejb` bh auilqujhr 
khbjuk
hs sjhkprh hl ietjgu`
khbjuk
quh cuh rhhkplizib`
8
% A`e li Jethreht e` cuh hxahpajñe% Bhfjb` i auhstj`ehs têaejais $fini
 
Hl phrj`bjsk` he tjhkp`s bh Jethreht,
97 bh hehr` bh 6?91
6
 vhl`ajbib he li rhb h jethrciahs thxtuilhs*, li Jethreht a`khezñ p`r bjstrjfujr l`s a`ethejb`s bhl khbj`jkprhs`% Qñl` kés tirbh li ribj` y li thlhvjsjñe ibdjrjhr`e il euhv` khbj`, phr` tikfjêe he hst`s ais`ssh die ljkjtib` i vhrthr piri li Jethreht l`s a`ethejb`s yi bjsp`ejflhs he su s`p`rth eituril%A`e l`s khbj`s iethrj`rhs sh di bib` uei a`evjvheaji ` a`kplhkhetirjbib quh herjquhajñ il`s pr`ahs`s bh a`kuejaiajñe% Li ribj` e` di iaifib` a`e hl ajeh ` a`e hl khbj` jkprhs`, li thlhvjsjñee` di iaifib` a`e hll`s ej a`e hl phrjñbja` jkprhs`% Aibi khbj` di bhsirr`llib` su pr`pj` lheguinh,sjhkprh i pirtjr bh lis dhrrikjhetis iethrj`rhs%A`e Jethreht, a`e t`b`, li rhliajñe sh a`kpljai, p`rquh li rhbh e` hs sñl` ue khbj`, ue jes+ trukhet`% Hlli trisajhebh hl plie` bh li a`kuejaiajñe ` l` herjquhah bh uei kiehri jejkigjeiflh% Ilkjsk` tjhkp` quh hs uei dhrrikjheti, he hl ais` virjis dhrrikjhetis, hs ue uejvhrs` bh rhliaj`ehshe bjvhrs`s aikp`s, ha`eñkja`, p`lëtja`, aulturil, a`kuejaitjv`% N`iquëe Kirëi Igujrrh V`khr`
3
, bhli Xejvhrsjbib A`kpluthesh bh Kibrjb, bjah quh “li Vhb e` hs ue khbj`, sje` ue hspiaj`= e` hs ilg`bjshùiflh, sje` difjtiflh= a`e usuirj`s, phr` a`e vhaje`s‛%Aibi khbj` tjheh sus pr`pjis eirritjvis y lheguinh% _`r hnhkpl`, li ribj` bjah, li thlhvjsjñekuhstri y hl phrjñbja` hxpljai% Z isë, li Jethreht, ifiraieb` hl us` bh thxt`, s`ejb` h jkighe he k`vj+kjhet`, thebré tikfjêe ue lheguinh pr`pj`, fisib` he lis p`theajiljbibhs bhl djphrthxt` y a`estrujbihe t`re` bh ilgue`s bh l`s a`ethejb`s pr`buajb`s p`r l`s khbj`s hxjstheths%Bh iauhrb` a`e A% Kirvje
7
, “l`s prjkhr`s us`s bh lis jee`viaj`ehs thae`lñgjais s`e hsheajil+kheth a`eshrvib`rhs p`rquh su aipiajbib piri pr`v`air bhshqujljfrj` s`ajil sh rha`e`ah jetujtjvikhethhe khbj` bh kiejchstiaj`ehs bh pr`grhs` y hetusjisk` p`r l` euhv`% Li gheth i kheub` jkigjei quh,il jguil quh Kjguhl Éeghl he su lif`r bh hsaulpjr ue fl`quh bh kérk`l, lis euhvis thae`l`gëis diréequh hl kueb` sh pirhzai kés i l` quh sh sup`eëi bhfhrëi shr ]%%%[% Êsti tikfjêe hs li kiehri he quhl`s iat`rhs quh hstée a`evheajb`s bh su phrahpajñe bh a`etjeujbib s`e phrsuibjb`s uei y `tri vhzpiri iahptir lis triesc`rkiaj`ehs kés ribjailhs% Hl pisib` rhilkheth sh kietjheh vjv` he hl cutur`‛%Bh l`s khbj`s utjljzib`s piri a`kuejaire`s, hl ajfhrhspiajil hs hl þeja` quh a`kprhebh t`b`s l`s pr`ahs`s bh a`kuejaiajñe> bhl jethrphrs`eil il bh kisi% Hkjs`r y rhahpt`r puhbhe shr hlkjsk`% Z hs` a`ec`rki lis p`theajiljbibhs thae`lñgjais bh li rhb> bjcusjñe jestietéehi, ikplj` ilaieahh jethriatjvjbib%Qhat`r quh di sucrjb` fistieths triesc`rkiaj`ehs a`e hl ibvhejkjhet` bh lis euhvis thae`l`gëisjec`rkétja`+bjgjtilhs cuh hl grécja`, ibhkés bhl phrj`bëstja`, a`e sus rhbiaaj`ehs jec`rkitjzibis% He su tjhkp`, hs` hri uei k`bhrejziajñe ehahsirji, quh p`sjfjljtñ quh li pr`buaajñe grécjai y phrj`bëstjaiivieziri% He hsi êp`ai, iþe e` `aurrëi li hxpl`sjñe y bjshkjeiajñe bh Jethreht% Hsi jec`rkitjziajñebh lis rhbiaaj`ehs y bh l`s pr`ahs`s grécja`s, hkphr`, phrkjtjñ quh l`s khbj`s, he hl rit` rhquhrjb`,pubjhrie hxphrjkhetir vhrsj`ehs bjgjtilhs, jealus` iethrj`rhs i li griebh rhb% @aurrjñ quh l`s griebhskhbj`s, quh s`e griebhs hkprhsis, e` aiptir`e sucjajhethkheth l` quh pisifi a`e hl ibvhejkjhet`bh li whf% He ue prjkhr k`khet` e` iarhbjtir`e y e` ip`stir`e he sus p`theajiljbibhs= bhspuês, shquhbir`e he li bhchesjvi% D`y vhk`s quh phrbjhr`e tjhkp` y a`k` quh phrbjhr`e hspiaj`%A`k` hnhkpl` bh quh hl euhv` khbj` sh vilh bh l`s a`ethejb`s bhl khbj` ietjgu`, p`bh+k`s vhr li jecluheaji jejajil bhl gricjsk` bh rhvjstis jkprhsis he li hstêtjai y bjshù` bh pégjeis bh liJethreht% Bhspuês, `aurrjñ l` a`etrirj`, hl gricjsk` bhsirr`llib` he li rhb di jecluheajib` hl gricjsk`bh l`s khbj`s jkprhs`s%D`wirb Vdhjeg`lb
4
`fshrvi quh “l`s khbj`s bjgjtilhs, he kie`s bh kjlhs bh kjll`ehs bhphrs`eis, hstée aikfjieb` lis jestjtuaj`ehs y li préatjai pr`chsj`eil bhl phrj`bjsk` y, p`r l` tiet`, tikfjêe li pr`pji eiturilhzi bh li bhk`ariaji%‛Li a`kuejaiajñe bh kisi pjhrbh ahetriljbib d`y bëi% Hl pr`ahs` bh a`kuejaiajñe bh ue piri t`b`s bi lugir i t`b`s piri t`b`s%
_HVJ@BJQK@ HE LI WHF
Diy uei pirib`ni hetrh Jethreht y euhvis thae`l`gëis bjgjtilhs y hl phrj`bjsk`, prjeajpilkheth hl jk+prhs`> auieb` diy kés p`theajiljbibhs he têrkje`s bh a`kuejaiajñe, bh iukhetir su ilaieah y bjvhr+sjcjair su têaejai, hs auieb` hl phrj`bjsk` hetri he arjsjs, sje sifhr añk` diahr crheth i hsi sjtuiajñe%A%W% Iebhrs`e, Hkjly Fhll h Aliy Qdjrmy 
:
, he b`aukhet` bhl cjeil bh 6?96 , bh li Xejvhrsj+bib bh A`lukfji, hsarjfhe quh “li a`estitiajñe cuebikhetil hs li bh quh li hsheaji bhl phrj`bjsk`
 
Hl phrj`bjsk` he tjhkp`s bh Jethreht,
97 bh hehr` bh 6?91
1
a`etjeþi, phr` li c`rki iatuil bh priatjairl`, fisibi he li is`ajiajñe a`e hl piphl, ajetis kigeêtjais y ahlul`jbh, di arhib` uei aulturi quh phrbjñ id`ri su fish kithrjil y hsté sjheb` rhhkplizibi p`r `tri a`e vil`rhs, rutjeis y k`bhl`s bh ehg`aj`s t`tilkheth bjchrheths, puhs su prjeajpil airiathrëstjaihs shr jekithrjil%‛He hl b`aukhet` icjrkie quh e` diah kés shetjb` pigir p`r piquhths bh a`ethejb` quhkhzalie e`tjajis a`e d`rñsa`p`, adjskhs, rhahtis, bhp`rths, `pjej`ehs, hta% _iri hll`s, li jebustrji bhli jec`rkiajñe quh ue bëi a`e`ahk`s e` hxjsth kés, y bjsautjr ue cutur` piri li prhesi tribjaj`eil hspêrbjbi bh tjhkp`%E` sh triti ipheis bh aikfjir lis r`titjvis y kéqujeis bh hsarjfjr p`r lis a`kputib`ris y p`r li Jethreht% Hl thxt` bhl b`aukhet` ajti uei jevhstjgiajñe quh kuhstri quh :?( bh lis hkprhsisquh die jkplietib` rhbiaaj`ehs bjgjtilhs sje ilthrir li c`rki bh priatjair hl phrj`bjsk` die thrkjeib`pigieb` airësjk` p`r hl aikfj` y aisj t`bis die cilljb` ` cuhr`e vhebjbis% Hl pr`flhki e` hsté he li thae`l`gëi, phr` he li jbhetjcjaiajñe bh lis a`eshauheajis quh hlli hsté pr`v`aieb` he li c`rki añk`l`s pr`chsj`eilhs y hl pþflja` pisir`e i rhliaj`eirsh he hl aikp` bh li a`kuejaiajñe phrj`bëstjai%Hl grie bjlhki bhl phrj`bjsk` iatuil e` hs l` quh diahr a`e li jebustrji bhl piphl, phr` añk`hecrhetir lis jeahrtjbukfrhs bh li triesjajñe piri li hri pñs+jebustrjil% Li hxphrjheaji di k`strib`quh hl phrj`bjsk` a`ethkp`réeh` hecrheti b`s tjp`s bh kjhb`> hl bh li pêrbjbi bh li shgurjbib bhue k`bhl` a`e`ajb` y hl kjhb` bh lis jeahrtjbukfrhs bhl cutur`% Li rhiljbib yi di bhk`strib` quhhl prjkhr` llhvi i li piréljsjs, l` quh puhbh shr citil piri uei hkprhsi phrj`bëstjai d`y bëi% Kjhb` p`r kjhb`, til vhz li khn`r `pajñe shi ip`stir he hl aikfj`, `fshrvi hl pr`chs`r y phrj`bjsti frisjlhù`Airl`s Aistjld`
9?
%L`s griebhs phrjñbja`s, quh rhprhshetie griebhs hkprhsis, hstée kuad` kés prh`aupib`sa`e hl ehg`aj`, he e` phrbhr lhat`rhs h jevhrsj`ehs, y he thehr gieieajis a`e sus vhrsj`ehs `eljeh% E`sh prh`aupie ehahsirjikheth a`e lis euhvis thae`l`gëis bjgjtilhs ` lis jkpljaiaj`ehs bh li Jethrehthe l`s euhv`s piribjgkis y euhvis préatjais bh phrj`bjsk` y a`kuejaiajñe% _iri hll`s, hs auhstjñe bhsuphrvjvheaji y bh a`etjeuir b`kjeieb` sus shat`rhs%Bhl puet` bh vjsti hkprhsirjil y bhl ehg`aj` hsis prh`aupiaj`ehs y p`sjaj`ehs shrëie lhgëtj+kis% _hr`, bhl puet` bh vjsti bhl diahr a`kuejaitjv` y phrj`bëstja` he li s`ajhbib, lis prh`aupiaj`ehs y iatuiaj`ehs bhfhe shr `tris, quh vhie lis p`theajiljbibhs bh lis triesc`rkiaj`ehs he hl aikp` bhli a`kuejaiajñe y bh li s`ajhbib a`e hl ibvhejkjhet` bh lis euhvis thae`l`gëis bjgjtilhs y iatþhe hesjet`eëi a`e l`s euhv`s tjhkp`s, y a`k` hs` tjheh jkpljaiaj`ehs he hl aikfj` bhl piribjgki bh lia`kuejaiajñe%Hsis prh`aupiaj`ehs y iatjtubhs e` bhfhe thehr hl shetjb` bh hkp`frhahr hl hethebjkjhet`bhl cheñkhe` quh vjvjk`s% _iri l`s pr`chsj`eilhs bhl érhi bh a`kuejaiajñe, prjeajpilkheth bh ph+rj`bjsk`, prh`aupirsh s`likheth a`e hl hkplh`, li pr`chsjñe y li bhchesi bhl sifhr a`es`ljbib` he hlérhi hs heaikjeirsh diaji hl rhtris` jealus` pr`chsj`eil% Hs quhbirsh he hl aikje`%Hl vhl`z pr`ahs` bh crigkhetiajñe jkpljaib` p`r lis euhvis thae`l`gëis bh jec`rkiajñe hstéarhieb` ue euhv` a`kpr`kjs` bh l`s khbj`s a`e su pþflja`> rhuejr dhad`s, fjts y fyths% Hl phrj`bjsk`sh di a`evhrtjb` he li fþsquhbi bh shetjb` y bjkhesjñe, triesc`rkir hl clun` a`etjeu` ‑ he tjhkp`rhil ‑ bh jrrhlhvieajis he ilg` rhlhvieth% L` quh ieths sh llikifi bh prhesi sh di triesc`rkib` he ueihe`rkh prhsjñe piri hvjtir quh hl ajubibie`+lhat`r sh triesc`rkh he ue sjkplh susarjpt`r y a`esukj+b`r bh ue shrvjaj` jec`rkitjv`
99
%E` diy cutur` he li khbjiajñe ahetriljzibi bh jec`rkiaj`ehs priatjaibi p`r hl phrj`bjsk` tri+bjaj`eil, p`r l`s griebhs khbj`s, griebhs hkprhsis% Id`ri `crhahr shrvjaj`s bh khbj`s ahetriljzib`s y  vhrtjailjzib`s hs aisj a`k` jethetir vhebhr igui hetufibi i l`s phahs, a`k` di `fshrvib` ue iut`r idë%Hl phrj`bjsti ikhrjaie` Bie Gjllk`r, he a`l`quj` he hl Frisjl he 6??3, bjn` quh quhrëi “quhl`s khbj`s tribjaj`eilhs s`frhvjvie, phr` pirth bh hsi s`frhvjvheaji bhphebh bh hsh bjél`g` ]a`e hlusuirj`[% Arh` quh ehahsjtik`s phesir he hl cutur` iatuieb` a`k` guëis y e` a`k` `réaul`s% E`sifhk`s t`b`% _`r khn`r quh digik`s euhstr` trifin`, e` sifhk`s t`b`= y li iubjheaji y euhstr`slhat`rhs puhbhe iyubire`s% Li iubjheaji sifh a`sis quh til vhz l`s phrj`bjstis e` shpie% E` arh` quhsñl` l`s hbjt`rhs puhbie diahr hsth trifin` bh tribuaajñe bh li rhiljbib= p`bhk`s a`kfjeir hl arjthrj`bh li a`kuejbib a`e hl euhstr` y isë hethebhr l` quh hsté ia`ethajheb` he hl kueb`‛
96
%Bh idë li jkp`rtieaji bh hstrhadir liz`s hetrh l`s khbj`s tribjaj`eilhs y hst`s euhv`s khbj`s

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
tandrra13 liked this
ForoPerEc liked this
Jona Díaz liked this
ForoPerEc liked this
Javier García liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->