Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stvarno Pravo

Stvarno Pravo

Ratings: (0)|Views: 222|Likes:
Published by Janicar1
Neka pitanja iz Stvarnog prava
Neka pitanja iz Stvarnog prava

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Janicar1 on Feb 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

 
- PITANJA IZ STVARNOG PRAVA -1.PREMA POZ PROPISIMA U FBIH STVARNA PRAVA SU:
a)pravo vlasništva b)pravo zaloga(založno pravo)c)pravo stvarnih služnostid)pravo zakupae)posjedf)građenja na tuđem zemljištug)zemljišni dugh)imisijei)zastarak)susjedska prava- pravo stvarnog tereta
2.PRETPOSTAVKE ZA STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA OD NEVLASNIKA SU
:
a)naplatan pravni posaob)savjestan stjecalac)pokretna stvar 
d)zakonit posjede)savjestan otuđivalacf)afekciona vrijednost stvari
3.DA LI SE POSJED OBRAĐUJE U OKVIRU ZOVO ?
 
DA
NE
4.DA LI JE POSJED STVARNO PRAVO ?
DA
NE5.SUVLASNIK SE MOŽE ZAUVIJEK ODREĆI PRAVA NA DIOBU STVARI ?
DA
NE6.VLASNIŠTVO STIČE ONAJ KOME JE STVAR PRVO PREDANA A NE ONAJKOME JE STVAR PRVO PRODANA ? DA
NE
7.STVARNA SLUŽNOST JE NEDJELJIVA ?
 
DA
NE
8.OKUPACIJOM FIZIČKA OSOBA MOŽE STEĆI PRAVO VL. NA POKRETNIM INEPOKRETNIM STVARIMA ?
DA
NE
(samo na pokretnim)
9.U POSJEDOVNOM SPORU SE RASPRAVLJA O SAVJESNOSTI POSJEDNIKA?
DA
NE – 
SAVJESNOST SE PRESUMIRA
9a.POSJED MOGU STICATI I ONE FIZIČKE OSOBE KOJE IMAJUOGRANIČENU POSLOVNU SPOSOBNOST ILI UOPĆE NEMAJU POSLOVNESPOSOBNOSTI. DA
NE
10.FORMALNI IZVORI STVARNOG PRAVA SU?-
zakon o vlasničko pravnim odnosima-zakon o zemljišnim knjigama-zakon o notarima-ustav BiH,entiteta,kantona-međunarodni ugovori-podzakonski akti1
 
11.ALIKVOTNI DIO JE
idealno određeni dio stvari svakog suvlasnika
 
12.Za sticaje prava vlasništva dosjelošću na pokretnoj stvari,potrebno je vršiti faktičkuvlast na toj stvari u vremenskom periodu koji iznosi:
3 godine kod savjesnog i zakonitog  posjeda a 6 godina kod savjesnog posjeda.
13.Načelo numerus clausus stvarnih prava znači
 
da stranke nekom pravu nemogu odreći stvarnopravni karakter,ukoliko je to pravo propisom određeno kao stvarno pravo.S druge strane,stranke nemogu svojim sporazumom stvoriti neko novo stvarno pravo ako ono propisima nije predviđeno.
14.Titulus za sticanje prava vlasništva derivativnim putem na pokretnim stvarima je
 pravni posao u kome je do izražaja došla volja stranaka da se prenese vlasništvo
.
15.Vlasnik(neposjednik) podiže reivindikaciju kada
 
traži od posjednika nevlasnika povrat individualno određene stvari.
16.Simbolička tradicija
 je
vrsta tradicije kod koje se prenos obavlja pomoćuoruđa,znakova,isprava,izdavanjem stvari i sl. dolazi u obzir kod stvari koje su prostornoudaljene (kako od prenositelja tako i od stjecatelja
).
17.Subjektivni rok za samopomoć iznosi
 
30 dana nakon saznanja za smetanje i njegovog  počinitelja.
18.Nabrojati okolnosti koje dovode do prekida toka roka dosjelosti?
-gubitak posjeda-saznanje nesavjesnosti tj.cijelo vrijeme mora biti savjestan-priznanje tuđeg vlasništva na stvari-podizanje vlasničke tužbe(ali po predpostavkom da je parnica provedena te da je uzukapijentizgubio)
19.Ako je vlasnik zaključio sa više osoba posebne pravne poslove radi prenosa pravavlasništva na istoj pokretnoj stvari koja je individualno određena,tada vlasništvo stičeosoba
kojoj je stvar prvo predata,ako je savjesna.Ako postoji više savjesnih stjecala,pravo da zahtjeva predaju stvari u posjed ima stjecatelj koji je prvi stekao pravni temelj za prenos prava vlasništva.
20.Odluka suda u parnici zbog smetanja posjeda se zove
 
 RIJEŠENJE( privremenanaredba ).
21.Osnovni tužbeni zahtjev kod reivindikacije glasi na
POVRAT STVARI
a sporedni na
 plodove tj. nadoknadu vrijednosti u pogledu troškova.
22.Prema ZOVO posjed je zakonit
ako se zasniva na valjanoj pravnoj osnovi koja je potrebna za sticanje prava vl. i ako nije pribavljen silom,prevarom ili zloupotrebom povjerenja.
 
23.ŠTA JE STVARNO PRAVO U SUBJEKTIVNOM SMISLU?
-To su različita ovlaštenja koja subjektima u stvarnopravnim odnosima u pogledu stvari priznaju norme objektivnog prava.2
 
24.NAVEDI KARAKTERISTIKE STVARNOG PRAVA I OBJASNISTVARNOPRAVNOST?
Karekteristike:-Apsolutnost-Broj stvarnih prava određen je propisom(numrus clausus)-Stvarnopravnost-
objekt stvarnopravnog odnosa daje osnovnu karakteristiku tom odnosu.Potoj se karakteristici stvarnopravni odnos razlikuje od ostalih.Objekt stavarnopravog odnosa je stvar.
 
25.KAKO SE DIJELE STVARNA PRAVA?
Dijele se na :-Stvarna prava na vlastitoj stavri (pravo vlasništva).-Stvarna prava na tuđoj stvari (pravo građenja,služnosti,stvarnih tereta i založno pravo).
26.KOJE POSTOJE GRUPE ODNOSA IZMEĐU ČOVJEKA I STVARI ?
-mehanički-detencija-posjed
27.KOJE SU 2 KONSTRUKCIJE POSJEDA I KOJA JE KOD NAS PRIHVAĆENA ?-
rimska (subjektivistička)-germanska (objektivistička)* kod nas je prihvaćena
GERMANSKA
 
28.KAKO JE POSJED DEFINIRAN U NAŠEM PRAVU ?-
Posjed je faktičko stanje zaštićeno pravom.
29.PO ČEMU SE POSJED RAZLIKUJE OD OSTALIH FAKTIČKIH STANJA
-Posjed se od njih razlikuje po tome što pravo štiti upravo faktičko stanje koje se zove posjed.Posjed se iako ima zaštitu koju mu daje pravni poredak time ne pretvara u pravo.
30.ZAŠTO POSLOVNO NESPOSOBNE OSOBE MOGU STJECATI POSJED?
-Zato što je za stjecanje posjeda dovoljan samo objektivni element.
31.NALAZE LI SE VLASNIK STVARI I OSOBA KOJA MU JE TU STVAR UKRALAU ODNOSU NEPOSREDNOG I POSREDNOG POSJEDNIKA? OBJASNI !
-nema pravnog posla između njih i zbog toga se ne nalaze u odnosu.
*32.NAVEDI IZUZETKE OD PRAVILA DA POSJED STVARI IMA OSOBA KOJAVRŠI FAKTIČKU VLAST NA STVARI?
Postoje
 
2 izuzetka (po ZOVO):a)posjed se ne priznaje osobama koje po osnovu radnog odnosa vrše faktičku vlast na stvari zadrugu osobu,a dužne su postupati po uputama druge osobe npr.vozač,konobar itd b)Nasljednik postaje nasljednikom u trenutki smrti ostavitelja,bez obzira na to kad je stekaofaktičku vlast na stvari.U trenutku smrti ostavitelja stiče pravo na posjedovnu zaštitu.
33.KAKAV JE TABULARNI POSJED?
-Posjed koji ima osoba koja je upisana u zemljišne knjige kao vlasnik nekretnine a na njojnema faktičke vlasti.
34.KAKO SE DIJELI POSJED S OBZIROM NA KVALITET,A KAKO S OBZIROMNA OBJEKT POSJEDA ?
*S obzirom na kvalitet:-zakonit i nezakonit-istinit i neistinit3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->