Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Franc Kafka - Proces

Franc Kafka - Proces

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Vesna Mačković
Proces
Proces

More info:

Published by: Vesna Mačković on Feb 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2013

pdf

text

original

 
Franc KafkaProces
 
 
Glava prva
 Neko mora da je oklevetao Jozefa K., jer je, iako nije
uĉinio nikakvo zlo, jednog jutra bio uhapšen.
Kuvarica
gospoĊe Grubah, njegove gazdarice, donosila
mu je svakog
dana doruĉak oko osam ĉasova, ali tog jutra nije došl
a. To se
 još nikad nije desilo. K. preka još jedan ĉasak, pogleda sa jastuka u staru ţenu koja je
stanovala preko puta i koja ga je sad posmatrala nekom
za nju sasvim neobiĉnomradoznalošću, a zatim, zaĉuĊen i gladan, on zazvoni.Odmah se ĉu kucanje na vratima i u sobu uĊe neki ĉovek 
koga on u svom stanu
 još nikad nije video. Bio je vitak aliĉvrsto graĊen i
na sebi je imao pripijeno crno odelo na kome
 je, sliĉno putniĉkim odelima, bilo mnogo nabora,dţepova, preĊ
ica, dugmeta i jedan pojas. Usled toga ono je, a da
ĉovek nije bio naĉisto ĉemu sve to sluţi, izgledalonaroĉito praktaĉno. „Ko ste vi?" upita K. i upola se
uspravi
u postelji. Ali ĉovek preĊe preko pitanja kao
da se trebazadovoljiti njegovom pojavom i sa
mo reĉe: „Vi stezvonili?" „Ana treba da mi donese doruĉak", reĉe K. i pokuša najpre da utvrdi ćutke, paţljivim
 posmatranjem i
razmišljanjem, ko je u stvari taj ĉovek.
 No ovaj mu nije dao
dugo prilike za to, nego se okrenu vratima i odškrinu ih
malo da bi rekao nekome ko je
oĉigledno stajao odmah izavrata: „On bi hteo da mu
 
 
Ana donese doruĉak." Iz susedne sobe dopro je prigušensmeh, a po njegovom zvuku nije bilo jasno ne uĉestvuje
li u
njemu i više osoba. I mada stranac ovim nije
mogao
saznati ništa što mu već ranije ne bi bilo
 poznato,
onipakreĉe K.
-
u tonomsaopštenja: „Nemoguće je." „To jenešto novo"
-
reĉe K., skoĉi iz postelje i brzo obuĉeĉakšire. „Pogledaću kakvi su to ljudi i kako će gospoĊa
Grubah opravdati preda mnom ovo uznemiravanje."
Doduše, odmah mu je palo na um da to
nije smeo glasno
da kaţe, jer time je u neku ruku
 priznao strancu pravonadzora, ali to mu sad nije
izgledalo vaţno. Stranac je
svakako to tako i shvatio
 jer reĉe: „Zar ne biste radije ostaliovde?" „Ja
niti
ţelim da ostanem ovde niti ţelim da mi se viobraćate dokle god mi se ne predstavite." „Bilo je u
najboljoj
nameri", reĉe stranac i sada dobrovoljno otvori
vrata.
U susednoj sobi, u koju K. uĊe sporije nego što je
mislio, izgledalo je na prvi pogled isto onako kao i
 prošleveĉeri. Bila je to soba gospoĊe Grubah, a u toj
sobi
 prepunoj nameštaja, pokrivaĉa, porculana i
fotografija bilo
 je danas moţda nešto više prostora nego obiĉno. To se nije
moglo odmah primetiti,
utoliko manje što se glavna
 promena sastojala u
 prisustvu jednog ĉoveka koji je pri
otvorenom prozoru sedeo sa knjigom sa koje je sad podigao
oĉi. „Trebalo je
da osganete u svojoj sobi! Zar vam Franc tonije rekao?"
„Pa šta vi u stvari hoćete?" upita K. i pogleda
na novog poznanika, u onoga nazvanog Franc koji je zastaona vratima, pa se opet zagleda u prvoga. Kroz otvoren
 prozor opet se videla stara ţena koja je sa pravomstaraĉkom radoznalošću prišla prozoru preko puta
da bi i
dalje mogla sve da gleda. „Ali ja ţelim gospoĊu
Grubah",
reĉe K., uĉini pokret kao da se otrţe od dva ĉoveka, kojasu, meĊutim, stajala daleko od njega, i htede da produţi.„Ne", reĉe ĉovek kraj prozora, baci
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->