Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
20573801 Rene Guenon Marea Triada

20573801 Rene Guenon Marea Triada

Ratings: (0)|Views: 45 |Likes:
Published by monicab942002

More info:

Published by: monicab942002 on Feb 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2014

pdf

text

original

 
La alcãtuirea acestei fise am utilizat volumul La Grande Triade,apãrut la Gallimard, 1957.01.Ternarul taoist este Cer-Pãmânt-Om (în chinezã tien-ti-huen).Nu are nimic în comun cu Trinitatea crestinã, sau cuTrimûrti hindusã. Nimic în comun nici cu triada egipteanã Isis,Horus si Osiris.02.Triada este în traducere“Societatea Cerului si a Pãmântului”.Astfel ,dincolo de orice altã propagandã modernã, scopulTriadelor este pur si profund spiritual. Triadele mai suntcunoscute si sub numele de San-ho (Cele trei fluvii) si San-tien(Cele trei puncte).03.Traditia extrem-orientalã s-a divizat în douã ramuri profunddistinc -te:taoismul si confucianismul. Tot ceea ce este esotericsau initiatic tine de taoism.04.Scoala budistã Tchan (în sanskritã Dhyana,în japonezã Zen) s-asuprapus taoismului, conferindu-i o formã ce l-a fãcut maiaccesbil.05.Partizanii teoriei“împrumuturilor”,constatând anumitesimilitudini între Triade si Masonerie,au avansat ipotezaoriginii istorice comune a celor douã organizatii initiatice.Înfapt,nu este vorba decât de o iden -titate de principii.06.Triada extrem-orientalã apartine tipului de ternar format dindoi termeni complementari si un al treilea care este produsuluniunii primilor doi,al actiunii si al reactiunii lor reciproce.07.Un alt tip de ternar este cel care contine un principiuprimar,din care derivã doi termeni opusi,sau mai degrabãcomplementari: Purusha si Prakriti în traditia hindusã, sau Cerulsi Pãmântul în traditia extrem -orientalã-fãrã a pierde dinvedere principiul superior din care sunt derivati(numit Tai-ki –Marele Extrem, sau Tai-i – Marea Unitate).08.Asadar,cele douã ternare chineze sunt:1)Tai-ki,Tien siTi;2)Tien,Ti si Jen.09.Cerul este reprezentat printr-un cerc.Pãmântul–printr-unpãtrat. - Omul Universal – printr-o cruce.Cerul si Pãmântul suntcele douã desemnãri pentru Esenta si Substanta universalã.Omul Universal este cel ce le uneste.
 
10.Numãrul de zece mii semnificã în taoism ansamblul manifestãriiuniversale.11. Cerul este asimilat perfectiunii active (Khien),în timp ce Pãmântul este asimilat perfectiunii pasive(Khouen). Dar nici unul dintre ele nu atingeperfectiunea în sens absolut. Cerul si Pãmântul suntrespectiv principiul masculin si principiul feminin.12. Mersul descendent al unui ciclul de manifestaremergând de la polul sãu superior care este Cerul lapolul inferior care este Pãmântul, poate fi consideratca plecând de la forma cea mai putin “specificã”dintre toate, care este sfera, pentru a ajunge la ceacare este dimpotrivã cea mai “rigidã”, care estecubul.13. Yang (principiul activ, pozitiv, masculin,luminos) tine de natura Cerului, în timp ce yin(principiul pasiv, negativ, feminin, întunecos) tinede natura Pãmântului. Aspectul yang corespunce la ceeace este spiritual si esential, identificându-se culumina în toate traditiile. Aspectul yin se identificãcu substanta, cu ininteligibilitatea inerentãindistinctiei sale sau stãrii de purã potentialitate.14. În nici un lucru manifestat yang sau yin nu suntniciodatã pure. Existã, conform unei formule masonice,luminã în întuneric si întuneric în luminã.15. Dacã se considerã yang si yin sub aspectul lor deelemente masculin si feminin, s-ar putea spune cãorice fiintã este “androginã” într-un anume sens siîntr-o oarecare mãsurã, si aceasta mai cu seamã dacãaceste douã elemente sunt mai echilibrate în el.Caracterul masculin sau feminin al unei fiinte poatefi considerat ca rezultând din predominanta unuia saua altuia dintre aspecte.16. Pãmântul apare cu fata sa “dorsalã”, iar Cerul cufata “ventralã”. Din aceastã cauzã, yin este “laexterior”, iar yang este “la interior”. Altfel spus,influentele terestre, care sunt yin, sunt singurelesensibile, si influentele celeste, care sunt yang,
 
scapã sensurilor si nu pot fi sesizate decât prinfacultãtile intelectuale.17. Simbolul yin-yang reprezintã “cercul destinuluiindividual”. El este echivalentul Androginuluiprimordial, dar si a Oului Lumii.18. Simbolul dublei spirale este foarte apropiat deyin-yang. Se regãseste în arta traditionalã a celormai diverse tãri. Existã o relatie între dubla spiralãsi cele douã sensuri de rotatie ale swasticii, careexprimã aceeasi dublã actiune a fortei cosmice. Înarta chinezã, forma de spiralã apare mai ales înfigurarea “dublului haos” al apelor superioare siinferioare (adicã a posibilitãtilor informale siformale), adesea în raport cu simbolismul Dragonului.19. Toatã ornamentatia traditionalã are la origine uncaracter simbolic.20. Simbolul lebedei este combinarea simboluluisarpelui cu cel al pãsãrii.21. În simbolurile antice, dubla spiralã este uneoriînlocuitã prin douã ansambluri de cercuri concentrice,trasate în jurul a douã puncte care reprezintãpolurile.22. Catabaza este directia descendentã, în timp ceanabaza este directia ascendentã.23. Dubla spiratie este expirul si aspiruluniversale, prin care sunt produse “condensatiile” si“disipatiile” (conform limbajului taoist),“coagulãrile” si “dizolvãrile” (dupã terminologiahermeticã), “generarea” si “coruperea” (dupãAristotel), zilele si noptile lui Brahmâ.24. Formula “solve si coagula” este consideratã caavând în ea într-o oarecare manierã tot secretul MariiOpere, reproducând procesul manifestãrii universale.Termenul “solve” este uneori reprezentat printr-unsemn care urcã la Cer, iar termenul “coagula”printr-un semn care aratã Pãmântul. Solve poate fiasimilat unui curent ascendent (yang), iar coagula

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->