Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Testamentul Politic Al Lui Mihai Eminescu

Testamentul Politic Al Lui Mihai Eminescu

Ratings: (0)|Views: 216|Likes:
Published by blueariss
eseu
eseu

More info:

Published by: blueariss on Feb 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

02/23/2013

pdf

text

original

 
 Radu Mihai CRI
Ş
 ANdoctor în economie – specializarea
Istoria gândirii economice
 
TESTAMENTUL POLITICAL LUIMIHAI EMINESCU
(Textul integral al anexei omonime din lucrarea: Radu Mihai Cri
ş
an,
SPRE EMINESCU. R 
ă
spuns românesc la amenin
ţă
rile prezentului 
ş
i la provoc 
ă
rile viitorului 
, edi
ţ
ia a III-a revizuit
ă
, Editura CarteaUniversitar 
ă
, Bucure
ş
ti, 2005, pag. 287-312)
BUCURE
Ş
TI2005
 
 
2
Editura Cartea Universitar
ă
 
Str. Prof. Ion Bogdan, nr.11 A, sector 1, Bucure
ş
tiTel.: 021-211 01 54; Fax: 021-211 58 47e-mail: cartea.universitara@pcnet.ro,www.carteauniversitara.roEditur 
ă
acreditat
ă
de
 Ministerul Educa
 ţ 
iei
 ş
i Cercet 
ă
rii
prin
Consiliul Na
 ţ 
ional al Cercet 
ă
rii
Ş 
tiin
 ţ 
ifice din Înv
ăţă
mântul Superior.
ISBN 973-731-124-8
Descrierea CIP a Bibliotecii Na
ţ
ionale a RomânieiCRI
Ş
AN, RADU MIHAI I.Testamentul politic al lui Mihai Eminescu
/ RaduMihai I. Cri
ş
an. - Bucure
ş
ti: Cartea Universitar 
ă
, 2005Bibliogr.ISBN 973-731-124-8821.135.1.09 Eminescu. M929 Eminescu M.
 
 
3
 
Cânt 
ă
ri 
ş
i laude-n
ă
ţă
mNoi,
Ţ 
ie UnuiaPrimindu-l cu psalme
ş
i ramuri Pleca
ţ 
i-v 
ă
neamuri,Cântând Aleluia! Christos a înviat din mor 
ţ 
i,Cu cetele sfinte,Cu moartea pre moarte c 
ă
lcând-o.Lumina ducând-oCelor din morminte! 
Mihai Eminescu

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->