Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Marsilio FICINO: DIVINE LETTERE 1, 1546- Vol 1/2 (2Volumi)

Marsilio FICINO: DIVINE LETTERE 1, 1546- Vol 1/2 (2Volumi)

Ratings: (0)|Views: 55|Likes:
"Nel frontespizio è raffigurata l'araba Fenice che esce dalle fiamme, poi due motti, uno in italiano 'De mia morte eterna i vivo', l'altro in latino 'Semper eadem' ".
"Nel frontespizio è raffigurata l'araba Fenice che esce dalle fiamme, poi due motti, uno in italiano 'De mia morte eterna i vivo', l'altro in latino 'Semper eadem' ".

More info:

Published by: Acca Erma Settemonti on Feb 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

 
Ñfjr m`jsjs Fubh
M`js `st j`n m`d`tlajs Jxjepalr j`njs Fubhjs! mls sj`t Djnjrlt`gnjn `n mjn Vjdlajn mjr F`fa`gthjkjn lucfjwlhrt wurmj! fjvgr js vgn Dggdaj `eVlhejn j`njs _rgijkts! e`t mje m`j Fñbhjr m`jsjr Tjat gna`nj vjrcñdflr djelbht wjrmjn sgaajn! sgrdcíat`d djsblnnt wurmj.Mls Fubh hlt mls Zrhjfjrrjbht ñfjrmlujrt unm klnn nun óccjnta`bh zudínda`bh djelbht wjrmjn. J`n óccjnta`bh zudínda`bhjs Fubh `st j`n Fubh!mls n`jelas Zrhjfjrrjbhtjn untjrald gmjr fj` mje m`j Rbhutzcr`st mjs Zrhjfjrrjbhts lfdjalucjn `st. Gf j`n Fubh óccjnta`bh zudínda`bh `st! klnnvgn Alnm zu Alnm untjrsbh`jma`bh sj`n. Óccjnta`bh zudínda`bhj Fñbhjr s`nm unsjr ]gr zur Sjrdlndjnhj`t unm stjaajn j`n djsbh`bhta`bhjs! kuaturjaajsunm w`ssjnsbhlcta`bhjs Sjreódjn mlr! mls híu﬌d nur sbhw`jr`d zu jntmjbkjn `st.Djfrlubhsspurjn! Lnejrkundjn unm lnmjrj Vlnmfjejrkundjn! m`j `e Gr`d`nlaflnm jnthlatjn s`nm! ﬌nmjn s`bh lubh `n m`jsjr Mltj` ‒ j`nj Jr`n%njrund ln m`j alndj Vj`sj! m`j mls Fubh vge Sjrajdjr zu j`njr F`fa`gthjk unm wj`tjr zu @hnjn h`ntjr s`bh djfrlbht hlt.
Nutzundsr`bhta`n`jn
Dggdaj `st stgaz! e`t F`fa`gthjkjn `n plrtnjrsbhlcta`bhjr Yusleejnlrfj`t óccjnta`bh zudínda`bhjs Eltjr`la zu m`d`tla`s`jrjn unm j`njr frj`tjn Elssjzudínda`bh zu elbhjn. Óccjnta`bh zudínda`bhj Fñbhjr djhórjn mjr Óccjnta`bhkj`t! unm w`r s`nm nur `hrj Hñtjr. N`bhtsmjstgtrgtz `st m`jsjLrfj`t kgstsp`ja`d. Ze m`jsj Vjssgurbj wj`tjrh`n zur Sjrcñdund stjaajn zu kónnjn! hlfjn w`r Rbhr`ttj untjrngeejn! ue mjn E`ssfrlubh murbhkgeejrz`jaaj _lrtj`jn zu vjrh`nmjrn. Mlzu djhórjn tjbhn`sbhj J`nsbhrínkundjn cñr lutgelt`s`jrtj Lfcrldjn.T`r f`ttjn R`j ue J`nhlatund cgadjnmjr V`bhta`n`jn9+
Nutzund mjr Mltj`jn zu n`bhtkgeejrz`jaajn Ywjbkjn
T`r hlfjn Dggdaj Fubhsubhj cñr Jnmlnwjnmjr kgnz`p`jrt unm eóbhtjn! mlss R`j m`jsjMltj`jn nur cñr pjrsóna`bhj! n`bhtkgeejrz`jaaj Ywjbkj vjrwjnmjn.+
Kj`nj lutgelt`s`jrtjn Lfcrldjn
Rjnmjn R`j kj`nj lutgelt`s`jrtjn Lfcrldjn `rdjnmwjabhjr Lrt ln mls Dggdaj%Rystje. Tjnn R`j Vjbhjrbhjnñfjrelsbh`njaajÑfjrsjtzund! gpt`sbhjYj`bhjnjrkjnnundgmjrlnmjrjFjrj`bhjmurbhcñhrjn! `nmjnjnmjrYudlndzu]jxt`ndrg×jnEjndjnnñtza`bh `st! wjnmjn R`j s`bh f`ttj ln uns. T`r córmjrn m`j Nutzund mjs óccjnta`bh zudínda`bhjn Eltjr`las cñr m`jsj Ywjbkj unm kónnjn @hnjnuntjr Zestínmjn hjacjn.+
Fj`fjhlatund vgn Dggdaj%Elrkjnjajejntjn
Mls &Tlssjrzj`bhjn& vgn Dggdaj! mls R`j `n ijmjr Mltj` ﬌nmjn! `st w`bht`d zur @ncgrelt`gn ñfjrm`jsjs _rgijkt unm h`act mjn Lnwjnmjrn wj`tjrjs Eltjr`la ñfjr Dggdaj Fubhsubhj zu ﬌nmjn. F`ttj jntcjrnjn R`j mls Tlssjrzj`bhjn n`bht.+
Fjwjdjn R`j s`bh `nnjrhlaf mjr Ajdla`tít 
Znlfhínd`d vgn @hrje Sjrwjnmundszwjbk eñssjn R`j s`bh @hrjr Sjrlntwgrtund fjwusst sj`n!s`bhjrzustjaajn! mlss @hrj Nutzund ajdla `st. Djhjn R`j n`bht mlvgn lus! mlss j`n Fubh! mls nlbh unsjrje Mlcñrhlatjn cñr Nutzjr `n mjn ZRLóccjnta`bh zudínda`bh `st! lubh cñr Nutzjr `n lnmjrjn Aínmjrn óccjnta`bh zudínda`bh `st. Gf j`n Fubh ngbh mje Zrhjfjrrjbht untjra`jdt! `stvgn Alnm zu Alnm vjrsbh`jmjn. T`r kónnjn kj`nj Fjrltund aj`stjn! gf j`nj fjst`eetj Nutzund j`njs fjst`eetjn Fubhjs djsjtza`bh zuaíss`d`st. Djhjn R`j n`bht mlvgn lus! mlss mls Jrsbhj`njn j`njs Fubhs `n Dggdaj Fubhsubhj fjmjutjt! mlss js `n ijmjr Cgre unm ñfjrlaa luc mjrTjat vjrwjnmjt wjrmjn klnn. J`nj Zrhjfjrrjbhtsvjrajtzund klnn sbhwjrw`jdjnmj Cgadjn hlfjn.
Ñfjr Dggdaj Fubhsubhj
Mls Y`ja vgn Dggdaj fjstjht mlr`n! m`j wjatwj`tjn @ncgrelt`gnjn zu grdln`s`jrjn unm laadjej`n nutzflr unm zudínda`bh zu elbhjn. DggdajFubhsubhj h`act Ajsjrn mlfj`! m`j Fñbhjr m`jsjr Tjat zu jntmjbkjn! unm untjrstñtzt Lutgrjn unm Sjrajdjr mlfj`! njuj Y`jadruppjn zu jrrj`bhjn.Mjn djsletjn Fubhtjxt kónnjn R`j `e @ntjrnjt untjr
murbhsubhjn.
 
@ncgrelz`gn` su qujstg a`frg
R` trlttl mjaal bgp`l m`d`tlaj m` un a`frg bhj pjr djnjrlz`gn` è stltg bgnsjrvltl njda` sblccla` m` unl f`fa`gtjbl pr`el m` jssjrj m`d`tla`zzltg ml Dggdajnjaa‐lef`tg mja prgdjttg vgatg l rjnmjrj m`spgn`f`a` gna`nj ` a`fr` m` tuttg `a egnmg.Hl sgprlvv`ssutg lfflstlnzl pjr ngn jssjrj p`ð prgtjttg ml` m`r`tt` m` bgpyr`dht j m`vjntlrj m` puffa`bg mge`n`g. Zn a`frg m` puffa`bg mge`n`g èun a`frg bhj ngn è el` stltg prgtjttg mla bgpyr`dht g ` bu` tjre`n` ajdla` m` bgpyr`dht sgng sblmut`. Al balss`﬌blz`gnj m` un a`frg bgej m` puffa`bgmge`n`g puö vlr`lrj ml pljsj l pljsj. @ a`fr` m` puffa`bg mge`n`g sgng a‐lnjaag m` bgnd`unz`gnj bgn `a plssltg! rlpprjsjntlng un pltr`egn`g stgr`bg!buaturlaj j m` bgngsbjnzl spjssg m`c﬌b`aj ml sbgpr`rj.Bgeejnt`! ngtj j latrj lnngtlz`gn` l elrd`nj prjsjnt` nja vgauej gr`d`nlaj bgeplr`rlnng `n qujstg ﬌aj! bgej tjst`egn`lnzl mja aundg v`ldd`gpjrbgrsg mla a`frg! mlaa‐jm`tgrj gr`d`nlaj laal f`fa`gtjbl! pjr d`undjrj ﬌ng l tj.
A`njj du`mj pjr a‐ut`a`zzg
Dggdaj è grdgda`gsg m` jssjrj `a plrtnjr mjaaj f`fa`gtjbhj pjr m`d`tla`zzlrj ` eltjr`la` m` puffa`bg mge`n`g j rjnmjra` un`vjrslaejntj m`spgn`f`a`.@ a`fr` m` puffa`bg mge`n`g lpplrtjndgng la puffa`bg j ng` nj s`leg sgalejntj ` bustgm`. ]uttlv`l qujstg alvgrg è gnjrgsg! pjrtlntg! pjr pgtjrbgnt`nulrj lm gccr`rj qujstg sjrv`z`g lff`leg prjsg labunj `n`z`lt`vj pjr `epjm`rj a‐ut`a`zzg `aajb`tg ml plrtj m` sgddjtt` bgeejrb`la`! bgeprjsla‐`epgs`z`gnj m` rjstr`z`gn` suaa‐`nv`g m` qujry lutgelt`zzltj.@ngatrj t` bh`jm`leg m`9+
Ngn clrj un usg bgeejrb`laj m` qujst` ﬌aj
Lff`leg bgnbjp`tg Dggdaj V`bjrbl A`fr` pjr a‐usg ml plrtj mj` s`ndga` utjnt` pr`vlt` j t` bh`jm`legm` ut`a`zzlrj qujst` ﬌aj pjr usg pjrsgnlaj j ngn l ﬌n` bgeejrb`la`.+
Ngn `nv`lrj qujry lutgelt`zzltj
Ngn `nv`lrj l Dggdaj qujry lutgelt`zzltj m` labun t`pg. Rj stl` jccjttulnmg mjaaj r`bjrbhj nja blepg mjaaltrlmuz`gnj lutgelt`bl! mja r`bgngsb`ejntg gtt`bg mj` blrlttjr` (GBV) g `n latr` blep` mgvj njbjss`t` m` ut`a`zzlrj drlnm` qulnt`tï m` tjstg! t``nv`t`leg l bgntlttlrb`. @nbgrldd`leg a‐usg mj` eltjr`la` m` puffa`bg mge`n`g pjr qujst` sbgp` j pgtrjeeg jssjrt` m` l`utg.+
Bgnsjrvl al ﬌a`drlnl
Al &﬌a`drlnl& (wltjrelrk) m` Dggdaj bhj bgeplrj `n b`lsbun ﬌aj è jssjnz`laj pjr `ncgrelrj da` utjnt` su qujstg prgdjttgj l`utlra` l trgvlrj eltjr`la` ldd`unt`v` trle`tj Dggdaj V`bjrbl A`fr`. Ngn r`eugvjral.+
Clnnj un usg ajdlaj
@nm`pjnmjntjejntj mlaa‐ut`a`zzg bhj nj clrl`! r`bgrmlt` bhj è tul rjspgnslf`a`tï lbbjrtlt` m` clrnj un usg ajdlaj. Ngnmlrj pjr sbgntltg bhj! pg`bhà un a`frg è m` puffa`bg mge`n`g pjr da` utjnt` mjda` Rtlt` Zn`t`! s`l m` puffa`bg mge`n`g lnbhj pjr da` utjnt` m`latr` pljs`. @ br`tjr` bhj stlf`a`sbgng sj un a`frg è prgtjttg ml bgpyr`dht vlr`lng ml _ljsj l _ljsj j ngn pgss`leg gccr`rj `nm`blz`gn` sj unmjtjre`nltg usg mja a`frg è bgnsjnt`tg. Ngn mlrj pjr sbgntltg bhj pg`bhà un a`frg bgeplrj `n Dggdaj V`bjrbl A`fr` b`ö s`dn`﬌bh` bhj puöjssjrj ut`a`zzltg `n qulas`ls` egmg j `n qulas`ls` _ljsj mja egnmg. Aj slnz`gn` pjr aj v`galz`gn` mja bgpyr`dht pgssgng jssjrj egatg sjvjrj.
@ncgrelz`gn` su Dggdaj V`bjrbl A`fr`
Al e`ss`gnj m` Dggdaj è grdln`zzlrj aj `ncgrelz`gn` l a`vjaag egnm`laj j rjnmjraj un`vjrslaejntj lbbjss`f`a` j cru`f`a`. Dggdaj V`bjrbl A`fr` l`utl` ajttgr` l sbgpr`rj ` a`fr` m` tuttg `a egnmg j bgnsjntj lm lutgr` jm jm`tgr` m` rldd`undjrj un puffa`bg p`ð lep`g. _ug` jccjttulrj unl r`bjrbl sua Tjfnjaa‐`ntjrg tjstg m` qujstg a`frg ml

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->