Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Economie

Economie

Ratings:
(0)
|Views: 41|Likes:
Published by Maya Maria
economie
economie

More info:

Published by: Maya Maria on Feb 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

 
4.12. Operaţii contabile privind stocurile
4.12.1. Operaţii contabile privind materiile prime şi materialele
 A.În cazul utilizării inventarului permanent  Materii prime şi materiale consumabile evaluate la cost de achiziţie
1. O întreprindere care ţine evidenţa stocurilor la cost de achiziţie prezintă la începutul lunii un stoc iniţial de materii prime de 200 kg, evaluat la cost de achiziţie de 19,2 RON/kg.Îîn cursul lunii se achiziţionează 500 kg materii primela preţul de facturare de 21RON /kg, TVA 19 % achitate ulterior prin bancă. Cheltuielile de transport aferente acesteiachiziţii sunt de 500RON, TVA 19% si se achită în numerar. Din stocul de materii prime existent se dau în consum,în cursul lunii, 500 kg evaluate după metoda costului mediu ponderat.1) Se înregistrează achiziţionarea de materii prime, conform facturii: (500 x 21)% = 401 „Furnizori” 12.495.301 „Materii prime” 10.5004426 „TVA deductibilă” 1.9952) Se înregistrează achitarea cu ordin de plată a materiilor prrme:401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la bănci în lei” 12.4953) Se înregistrează cheltuielile de transport achitate în numerar % = 5311 „Casa în lei” 595301 „Materii prime” 5004426 „TVA deductibilă” 95 
Costul de achiziţie unitar al materiilor prime cumpărate
: (10.500+ 500.) : 500 = 22 RON /kg 
Consum de materii prime, conform bonului de consum:
Cump = (200 x 19,2+ 500 x 22.): (200 + 500) = 21,2RON/kg; 21,2x500=10.6004) Se înregistrează consumul de materii prime, conform bonului de consum:601 „Cheltuieli cu materiile prime” = 301 „Materii prime” 10.6002. Se cunosc următoarele date legate de materialele auxiliare, ale unei întreprinderi:- Stoc iniţial: 100 l, evaluat la cost de achiziţie de 15RON /l;- cumpărări în cursul lunii: 400 l la cost de achiziţie de 17,5RON/l, TVA 19%;- consum de materiale auxiliare: 350 l;- lipsă la inventar: 20 l;- Stoc final: 130 l.Lipsa la in impută gestionarului la preţul de 18 RON /l, TVA 19%, urmând să se recupereze din salariulacestuia. De asemenea, se ştie că întreprinderea ţine evidenţa stocurilor de materiale auxiliare la costul (efectiv) deachiziţie, iar ieşirile din stoc suntevaluate după metoda FIFO.1) Se înregistrează achiziţionarea de materiale auxiliare conform facturii: (400 x 17,5)% = 401 „Furnizori” 8.3303021 „Materiale auxiliare” 7.0004426 „TVA deductibilă” 1.3302) Se înregistrarea consumul de materiale auxiliare, conform bonului de consum:(FIFO: 100 x l5 + 250 x 17,5 = 5.875)6021 „Cheltuieli cu materialele auxiliare= 3021 „Materiale auxiliare" 5.8753) Se înregistrează lipsa la inventar: (20 x 17,5= 350)6021 „Cheltuieli cu materialele auxiliare” = 3021 „Materiale auxiliare” 3504) Se înregistrează imputarea lipsei:4282 Alte creanţe în legătură cu %428,4 personalul"7588 Alte Venituri din exploatare3604427 TVA colectata" 68,45) Se înregistrează stingerea creanţei faţă de gestionar:421 „Personal-salarii datorate” = 4282 „Alte creanţe în legătură cu personalul” 428,4
 Materiale consumabile evaluate la preţ standard 
1. O întreprindere care ţine evidenţa stocurilor la preţ standard prezintă la începutul lunii un stoc iniţial de materialeauxiliare de 100 kg evaluate la preţul standard de 15RON /kg, iar diferenţele de preţ aferente stocului iniţial sunt de200RON. În cursul lunii se cumpăra 400 kg materiale auxiliare cu preţul de facturare de 17,5RON /kg, TVA 19%care se achită ulterior în numerar; şi se în consum 300 kg materiale auxiliare.- Achiziţionare materiale auxiliare: (preţ standard: 15x 400; preţ de facturare: 17,5 x 400; diferenţe de preţ: 2,5 x400)
1
 
 % = 401 „Furnizori” 8.3303021 „Materiale auxiliare” 6.000308 „Diferenţe de preţ la materii primeşi materiale” 1.0004426 „TVA deductibilă” 1.330- Achitarea în numerar a facturii:401 „Furnizori” = 5311 „Casa în lei” 8.330- Înregistrarea consumului de materiale auxiliare, înregistrate la preţ standard:(300 x 15= 4.500)6021 „Cheltuieli cu materialele auxiliare” = 3021 „Materiale auxiliare” 4.500- Calcularea coeficientului de repartizare a diferenţelor de preţ aferente ieşirilor din stoc;
 K = (Si 308 + Rd 308) : (Si 3021 + Rd 3021) = (200+ l .000): (1.500+ 6.000) = 0,16 
- Înregistrarea diferenţelor de preţ, aferente consumului de materiale auxiliare:(4.500 x 0,16 = 720)6021 „Cheltuieli cu materialele auxiliare” = 308 „Dif. de preţ la mat. prime şi materiale” 720
 Materiale consumabile primite gratuit sau ca aport în natură la capitalul social 
-Se primesc, în mod gratuit, 100 l combustibil în valoare de 2.000 RON:
3022 „Combustibili= 7582 „Venituri din donaţii şi subvenţii primite” 2.000
- Un asociat aduce ca aport la Capitalul social stocuri de seminţe şi materiale de plantat în sumă de 7.000.RON:
3025 „Seminţe şi materiale de = 456 „Decontări cu asociaţii privind 7.000plantat” capitalul”
 Materii prime constatate în plus la inventariere
 
- La inventariere se constată un plus de materii prime în valoare de 3.000 RON:301 „Materii prime” = 601 „Cheltuieli cu materiile prime” 3.000
 B. În cazul utilizării inventarului intermitent 
O întreprindere care ţine evidenţa stocurilor la cost de achiziţie prezintă următoarele date privind materialeleconsumabile:- Soldul iniţial al contului 302 „Materiale consumabile” este în valoare de 25.000RON, iar stocul iniţial asociatacestui sold este de 100 kg.- În cursul lunii se cumpără 120 kg materiale consumabile la preţul de 275 RON/kg, TVA 19%, achitate ulterior prinordin de plată.- La inventarierea de la sfârşitul lunii se constată un stoc de materiale consumabile de 20 kg evaluat la 5.000RON.1) La începutul lunii - includerea în cheltuieli a soldului iniţial de materiale consumabile, pornind de la premisa căse vor consuma în cursul lunii:302 „Materiale consumabile”= 602 „Cheltuieli cu materialele consumabile” 25.000Este indicată utilizarea acestei formule contabile pentru înregistrarea, la începutul lunii, a stocului (iniţial) existent,deoarece în acest mod nu sunt, afectate rulajele conturilor de cheltuieli. Poate fi, insă, utilizată şi formula contabilăinversă, cu suma „în negru”: 602„Cheltuieli cu materialele consumabile” = 302 „Materiale consumabile” 25.000.2) Achiziţionare materiale consumabile, conform facturii: (120 x 275)% = 401 „Furnizori” 39.270602 „Cheltuieli cu materialele consumabile” 33.0004426 „TVA deductibilă” 6.2703) Achitarea cu ordin de plată a facturii:401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la bănci în lei" 39.2704) Înregistrarea stocului final de materiale consumabile stabilit la inventariere:302 „Materiale consumabile” = 602 „Cheltuieli cu materialele consumabile” 5.000Calcularea consumului de materiale consumabile după formula:E = Si+I-Sf 25.000+33.000-5.000= 53.000
4.12.2. Operaţii contabile privind stocurile de produse
 A. In cazul utilizării inventarului permanent  Produse fabricate evaluate la cost de producţie
1.O întreprindere are în stoc, la începutul lunii, 300 kg produse finite înregistrate la costul de producţie de 125RON/kg. În cursul lunii s-au mai fabricat 400 kg, efectuându-se în acest scop următoarele cheltuieli:- cu materii 25.000 RON;
2
 
- cu alte materiale consumabile: 15.000 RON:- cu salarii muncitorilor: 13.200 RON şi- cu energia electrică facturată de furnizor 1.800 RON, TVA 19%, achitată prin bancă.Se livrează 500 kg cu preţul de vânzare de 190 RON/kg, TVA 19%, creanţa încasându-se prin bancă.Scoaterea din evidenţă produselor livrate se face folosindu-se metoda L1FO.- Cheltuieli cu materiile prime:601 „Cheltuieli cu materiile prime” = 301 „Materii prime” 25.000- Cheltuieli cu alte materiale consumabile:6028 „Cheltuieli privind alte = 3028 „Alte materiale 15.000materiale consumabile consumabile"- Cheltuieli cu salariile:641 „Cheltuieli cu salariile personalului” = 421 „Personal - salarii datorate” 13.200- Cheltuieli cu energia electrică facturată de furnizor:% = 401 „Furnizori” 2.142605 „Cheltuieli privind energia şi apa" 1.8004426 „TVA deductibilă” 342- Plata facturii:401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la bănci în lei” 2.142- Obţinere de produse finite evaluate la cost de producţie efectiv:Cost de producţie total : 25.000.+15.000+13.200+ 1.800= 55.000- Cost unitar: 55.000:400 = 137,5345 „Produse finite” = 711 „Variaţia stocurilor” 55.000-Livrarea produselor finite:4111 „Clienţi” = % 113.050.701 „Venituri din vânzarea produselor finite” 95.0004427 „TVA colectată” 18.050- Scoaterea din evidenţă a produselor finite:(LIFO: 400 x 137,5+ 100 x 125= 67.500):711 „Variaţia stocurilor” = 345 „Produse finite” 67.500- încasarea contravalorii produselor vândute:5121 „Conturi la bănci în lei” = 4111 „Clienţi” 113.0502. Din procesul de producţie rezultă deşeuri evaluate la suma de 4.000 RON, care, ulterior se vând la preţul de 6.000RON, TVA 19%, încasarea făcându-se în numerar.- înregistrarea deşeurilor rezultate din proceşul de producţie:346 „Produse reziduale” = 711 „Variaţia stocurilor” 4.000- Vânzarea deşeurilor cu încasare în numerar:5311 „Casa în lei” = % 7.140703 „Venituri din vânzarea produselor reziduale” 6.0004427 „TVA colectată” 1.140- Scoaterea din evidenţă a deşeurilor livrate terţilor:711 „Variaţia stocurilor” = 346 „Produse reziduale” 4.000
Produse fabricate evaluate la cost standard
La o întreprindere, stocul iniţial de semifabricate, de 200 bucăţi, este evaluat la costul standard de 30RON/buc, costul de producţie efectiv fiind de 31 RON/buc. În întreprindere se mai obţin 300 buc. semifabricate,efectuându-se în acest scop următoarele cheltuieli:-cu materiile prime: 4.000 RON;cu materialele auxiliare: 1.500 RON;- cu colaboratorii: 2.900 RON.Se livrează terţilor 450 buc semifabricate la preţul de vânzare de 40 RON/buc, plus TVA 19%, facturaîncasându-se prin bancă.- Cheltuieli cu materiile prime:601 „Cheltuieli cu materiile prime” = 301 „Materii prime” 4.000- Cheltuieli cu materialele auxiliare:6021 „Cheltuieli privind materialele = 3021 „Materiale auxiliare” 1.500
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->