Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Marketing Direct

Marketing Direct

Ratings: (0)|Views: 64|Likes:
Published by Maya Maria
marketing direct
marketing direct

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Maya Maria on Feb 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

 
Universitatea „George Bacovia”, Bac
ă
uFacultatea de Economia Afacerilor Specializarea Marketing
Suport de curs pentru disciplina de
MARKETING DIRECT
Lect.univ.drd. Lucian Vasile ANTON
 
Cuprins
Capitolul 1. CONCEPTUL DE MARKETING DIRECT 31.1. Definirea marketingului direct 31.2.Defini
ţ
ia dat
ă
de DMA 41.3. Defini
ţ
ia dat
ă
de Bob Stone
ş
i Ron Jacobs 51.4. Elemente pentru o defini
ţ
ie complet
ă
a marketingului direct 61.5. Marketingul direct în cadrul organiza
ţ
iei 7Capitolul 2. DEZVOLTAREA MARKETINGULUI DIRECT 112.1. Dezvoltarea marketingului direct la nivel interna
ţ
ional 112.2. Dezvoltarea marketingului direct în România 12
2.2.1. Cadrul economic al dezvolt
ă
rii marketingului direct
12
2.2.2. Evolu
ţ
iile de ordin social
ş
i cultural
16
2.2.3. Cadrul institu
ţ
ional al dezvolt
ă
rii marketingului direct
20Capitolul 3. ELEMENTELE FUNDAMENTALE ALE MARKETINGULUIDIRECT 223.1. Baza de date 22
3.1.1. Func
ţ
iile bazelor de date
23
3.1.2. Crearea bazei de date
25
3.1.3. Erori în crearea bazelor de date
27
3.1.4. Gestiunea
ş
i utilizarea bazei de date
283.2. Oferta în marketingul direct 303.3. Mediile
ş
i comunicarea în marketingul direct 33
3.3.1. Crearea mesajelor utilizate în cadrul campaniilor de comunicaredirect
ă
 
35
 
3.4. Logistica în marketingul direct 36Capitolul 4. ORGANIZAREA CAMPANIEI DE MARKETING DIRECT 384.1. Aspecte generale ale campaniei de marketing direct 384.2. Proiectarea campaniei de marketing direct 394.3. Opera
ţ
ionalitatea campaniei de marketing direct 404.4. Probleme în construirea bazelor de date 424.5. Strategii de contact 434.6. Responsabilitate
ş
i eficien
ţă
în cadrul campaniei de marketing direct 44Capitolul 5. MARKETINGUL DIRECT ÎNTRE ORGANIZA
Ţ
II 47Bibliografie 53
 2
 
Capitolul 1. CONCEPTUL DE MARKETING DIRECT
1.1. Definirea marketingului direct
În ultimele decenii, la nivel mondial, marketingul direct a cunoscut o dezvoltareconsiderabil
ă
, dep
ăş
ind cu mult limitele începuturilor sale, adic
ă
comer 
ţ
ul tradi
ţ
ional prin po
ş
t
ă
, apelând acum la o multitudine de noi tehnologii
ş
i de tehnici de construire a rela
ţ
ieicu clientul precum
ş
i la evaluarea performan
ţ
elor de marketing. Astfel, asist
ă
m în prezentla o rena
ş
tere a comer 
ţ
ului tradi
ţ
ional prin po
ş
t
ă
sub forma comer 
ţ
ului electronic prinInternet, ai c
ă
rui comercian
ţ
i electronici utilizeaz
ă
tehnici de marketing
ş
i instrumente promo
ţ
ionale care au fost verificate
ş
i folosite timp de multe zeci de ani. Acesteinstrumente
ş
i tehnici au fost adaptate
ş
i s-au dovedit mult mai viabile decât formeleini
ţ
iale de marketing direct.Sfera de cuprindere a marketingului direct este extrem de vast
ă
, fiind utilizat decomercian
ţ
ii cu am
ă
nuntul, centrele comerciale, companiile de telecomunica
ţ
ii, decomunica
ţ
ii prin cablu, cele de servicii publice, liniile aeriene, companiile de c
ă
ţ
i decredit, de investi
ţ
ii, de asigur 
ă
ri, uzinele constructoare de ma
ş
ini etc.Exist
ă
o multitudine de puncte de vedere asupra con
ţ
inutului marketingului direct,fiecare autor care a abordat domeniul încercând s
ă
elaboreze o defini
ţ
ie proprie a acestuiaavând ca suport diferite elemente de referin
ţă
. Mai mult, se poate vorbi despre o evolu
ţ
ieîn timp a modului în care a fost definit marketingul direct în func
ţ
ie, pe de o parte, de percep
ţ
ia asociat
ă
acestuia în plan teoretic
ş
i, pe de alt
ă
parte, de misiunile acoperite princampaniile de marketing direct realizate de c
ă
tre diferite organiza
ţ
ii.Despre evolu
ţ
ia în timp a marketingului direct, se poate spune c
ă
acesta s-adezvoltat considerabil în ultimul secol, însu
ş
indu-
ş
i o multitudine de noi tehnologii careau fixat reperele pentru viitorul comunica
ţ
iilor în marketing. El a devenit un instrument puternic pe care orice organiza
ţ
ie trebuie s
ă
-l considere ca fiind o parte component
ă
aunei strategii integrate generale de marketing.Primele defini
ţ
ii ale marketingului direct surprind doar par 
ţ
ial esen
ţ
a acestuia
ş
isunt inspirate cu certitudine din rela
ţ
ia existent
ă
între acesta
ş
i vânzarea princoresponden
ţă
cu care s-a
ş
i confundat, de altfel pentru o perioad
ă
destul de lung
ă
.Marketingul direct se definea ca „
o metod 
ă
de distribu
 ţ 
ie în care tranzac
 ţ 
iile dintrecump
ă
ă
tor 
 ş
i vânz 
ă
tor sunt realizate f 
ă
ă
interven
 ţ 
ia unui vânz 
ă
tor 
 ş
i în absen
 ţ 
a uneiunit 
ăţ 
i comerciale
 
(W. Pride
ş
i C.O. Ferrel) sau care „
include o serie de modalit 
ăţ 
i decomercializare a produselor în absen
 ţ 
a magazinului ... reprezentând utilizarea mediilor nonpersonale pentru a prezenta produse consumatorilor care, ulterior, le cump
ă
ă
princoresponden
 ţă
sau telefon
 
(J.L. Ferry).Aceste defini
ţ
ii surprind, de fapt, con
ţ
inutul conceptului de vânzare la distan
ţă
 
ş
imai ales natura rela
ţ
iei dintre ofertant
ş
i purt
ă
torul cererii, aceasta fiind direct
ă
,nemediat
ă
de nici un intermediar specializat..Defini
ţ
iile de mai sus sunt orientate înspre conceptul de distribu
ţ
ie minimalizândimportan
ţ
a comunic
ă
rii în marketingul direct
ş
i, implicit, misiunile sale specifice de promovare a produselor întreprinderii, de realizare într-o form
ă
particular 
ă
a comunica
ţ
ieide marketing a acesteia.Dezvoltarea activit
ăţ
ilor de marketing ale întreprinderilor 
ş
i intensificareacompeti
ţ
iei existente pe diferitele pie
ţ
e a readus comunica
ţ
ia de marketing în prim plan,3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->