Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Management referat

Management referat

Ratings: (0)|Views: 166 |Likes:
Published by Antonia Rotila

More info:

Published by: Antonia Rotila on Feb 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

 
SISTEMUL ORGANIZATORIC AL UNEI UNITATI SANITARE DEFINIREA NOTIUNILOR DE ORGANIZARE PROCESUALA SI ORGANIZARE STRUCTURALA
Sistemul organizatoric al unei unitati sanitare consta in ansamblulelementelor de natura organizatorica ce asigura cadrul sifunctionalitatea proceselor de munca in vederea realizarii obiectivelor previzonate.In cadrul sistemului organizatoric al oricarei unitati sunt reunitedoua categorii principale de organizare : organizarea formala siorganizarea informala.1. Organizarea formala cuprinde ansamblul elementelor organizatoricedin cadrul unei unitati sanitare, stabilite de catre management prinregulamentul de organizare si functionare, organigrama, descrieri defunctii si posturi si alte documente organizatorice.Organizarea consta in stabilirea si delimitarea proceselor de munca,fizica si intelectuala, a comportamentelor acestora (miscari, timpi,lucrari, sarcini etc.) si gruparea lor pe posturi, compartimente etc. invederea realizarii obiectivelor previzionate.2. Organizarea procesuala consta in stabilirea principalelor categoriidemunca, a proceselor necesare realizarii obiectivelor, rezultatulorganizarii fiind in principal functiunile, activitatile, atributiile sisarcinile.3. Organizarea structurala consta in gruparea functiunilor, activitatilor,actiunilor si sarcinilor, in functie de anumite criterii si repartizareaacestora, in scopul realizarii lor, in subdiviziuni organizatorice pegrupuri si persoane in vederea realizarii obiectivelor previzionate.
 
Rezultatul organizarii structurale il reprezinta: structuraorganizatorica.DEFINIREA NOTIUNII DE STRUCTURA ORGANIZATORICAStructura organizatorica reprezinta ansamblul persoanelor sisubdiviziunilor organizatorice astfel constitite incat sa asigurepremisele organizatorice in vederea stabilirii si realizarii obiectivelor previzonate.Strucura organizatorica este o expresie atat a resurselor umane,materiale, financiare si informationale cat si a caracteristicilor mediului in care unitatea sanitara isi desfasoara activitatile.Principalele componente ale structurii organizatorice sunt: postul,functia, ponderea ierarhica, compartimentul, nivelul ierarhic si relatiileorganizatorice.1) Postul- reprezinta cea mai simpla subdiviziune organizatorica definitprin ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competentelor siresponsabilitatilor ce revin spre exercitare unui salariat.a) Obiectivele postului (obiective individuale) reprezinta definireacalitativa si cantitativa a scopurilor avute in vedere prin crearea sa.Obiectivele individuale sunt carcterizari sintetice ale utilitatii postului,ce exprima ratiunea crearii sale si criteriile de evaluare a munciisalariatului caruia ii este atribuit.b) Realizarea obiectivelor se efectueaza prin intermediul sarcinilor.Sarcina- componenta de baza a unui proces de munca simplu saucomplex ce contribuie la realizarea unui obiectiv individual care seatribuie spre indeplinire unuei singure persoane.c) Competenta sau autoritatea formala asociata postului reprezintalimitele decizionale si actionale in cadrul carora titularii de posturi potactiona in vederea realizarii obiectivelor individuale.
 
d) Responsabilitatile reprezinta obligatia ce revine titularului postuluipe linia indeplinirii obiectivelor individuale si a efectuarii sarcinilor aferente.2) Functia- cuprinde totalitatea posturilor care prezinta aceleasicaracteristici principale.In functie de natura si amploarea obiectivelor, sarcinilor,competentelor si responsabilitatilor se deosebesc urmatoarele douatipuri de functii: functia manageriala si functia de executie.Functia manageriala se caracterizeaza printr-o sfera larga decompetente si responsabilitati referitoare la obiectivele colectivuluicondus, fiindu-le specifice atributele de prevedere, organizare,coordonare, antrenare, evaluare si control, reflectate in luareadeciziilor referitoare la munca altor persoane.Functia de executie se caracterizeaza prin obiectice individualelimitate carora le sunt asociate competente si responsabilitati maireduse, sarcinile incorporate nu implica luarea deciziilor privind muncaaltor persoane.3) Ponderea ierarhica reprezinta numarul de salariati condusi de unmanager.4) Compartimentul reprezinta ansamblul persoanelor ce efectueazamunci omogene si/sau complementare, care contribuie la realizareaacelorasi obiective si sunt subordonate aceluiasi manager.5) Nivelul ierarhic- este o alta componenta a structurii organizatorice,fiind format din totalitatea subdiviziunilor organizatorice situate laaceeasi distanta ierarhica de consiliul de administratie si directorulgeneral.Numarul nivelurilor ierarhice are o mare importanta pentru bunadesfasurare a activitatii manageriale, reducerea lor insumand

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->