Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Reabitarea Constructiilor Budescu, Taranu Buc 2001

Reabitarea Constructiilor Budescu, Taranu Buc 2001

Ratings: (0)|Views: 50|Likes:
Published by Lili Barbu
reabitarea constructiilor
Mihai Budescu, Nicolae Taranu
Editura Vesper, Bucuresti 2001
reabitarea constructiilor
Mihai Budescu, Nicolae Taranu
Editura Vesper, Bucuresti 2001

More info:

Published by: Lili Barbu on Feb 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2013

pdf

text

original

 
tiEAEII-ITAI?EA
CONSTRIJCT
L_On
MI{-JAItsUDESCU
IOAN.PETRUCIONGRADINICOLAE
TARANU
ICAN
CAVRILAS
M
II-]AELA
.
ANCACIUPALA
IRINA
LUNGU
VESPER
2OOI
 
Descrierea
CIP
a
Bibliotecii
Na$onale
a
Roraini,eiReabilitarea construc{iilor
I
Budescu
Mihai,
Ciongradi
IoanPetru,JEranu
Nicolae,
.
..
-
Iaqi:
Vesper, 200
i
2t0
p,23
cm.
Bibliogr.
isBN
973-96589-9-7
I.
Budescu,
Mihai
II"
Ciongradi,Ioan
Petru
III"
Ttuanu,
Nicolae
624
Tipirit
Ia
TipografiaPOLIROM
laqi
2001
 
PREFATA
Cartea
de
fafd
a
fost
elaborati
in
cadrul
Proiectului
SOCRATES-CDA
intitulat,,Resources
Managernent
and
Local Developmenf',
coordonat
de
Prof.
Georges
Balafoutas
de
la Aristotle
University
of
Thessaloniki,Grecia
9i
a
fost
pusflla
dispoziEia
specialiqtilor
prin
Edirura
VESPER.Lucrarea
se
doregte
un
mijloc
de
informare
generai6
asupra
modalitdfilor
de
reabilitare
a
construcpiiloreare
au
fost
afeetate
urnare
a
numeroaselorcauze
care
pot
apare
pe
durata
existentei
lor
cum
arfi:
efectul
acfiunilor
extraordinare(seismele,
vdntul,
alunecdrile
de
teren,
inundafiile,
varialiile
mari
de
temperaturE,
incendiile,
exploziile
ete.),
inbitrlanirea
materialetror,
efeetulproceselor
tehnologice
qi
al
agenfilor
chimici,
degadarea
terenului
de
fundaregilsau
a
infrastructurii,
greqeli
de
proiectare
gi
deexecufie etc.
Cutremurele
de
pdmAnt
rdmin
tnsi
unadintrecele
maiimportante
cauzegeneratoare
de
degradiri
gi
avarii
latsate
categoriile
de
construcfii,
cele
mai vulnerabile
fiind
clidirile
vechi, la
care
nu
s-au
aplicat
m[suri
specificede
protecfie.
De
altfel
gi
la
construcfiile
noi,
proiectate
pe
baraconcephrlui
ductil
-
care
sti
la
baza
normelor
ach.ralede
proiectareantiseismic[
-
pot
aparc
degradilri
limitatein
zonele
potenfial
plastice,
care
trebuierefrcute.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->