Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Tobias Dallin, The England Years

Tobias Dallin, The England Years

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 2,406|Likes:
Published by Beth7982

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Beth7982 on Feb 22, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2010

pdf

 
<
Lnn{ei`yei Deaelfmd`~y
NB
lai
 LD
¡
l{e ne{y`h`nly`ma bl{o~ mh yge @aye{aly`malf Nmbb`~~`ma hm{ yge Lnn{ei`yly`ma mh S{mhe~~`malfDeaelfmd`~y~ '@NLSDea)! Deaelfmd`~y~ f`nea~ei kp @NLSDea glxe bey yge nmbseyeanp ~ylail{i~ mh yge m{dla`zly`ma!
;
^lfy Floe N`yp 8
yg
Tl{i [enm{i~& s! ;9& B`n{mh`fb ;8&857& Hlb`fp G`~ym{p F`k{l{p 'HGF)& ^lfy Floe N`yp&Uylg! La lfye{alye k`{ygilye mh Jla! 8& <738& lssel{~ `a yge s{e~eay ^s{`adx`ffe Nebeye{p ~ewyma {enm{i~& kuy `y `~ `al i`hhe{eay `ao lai lssel{~ ym glxe keea liiei flye{! L <057 h`fb`ad mh yge ~ewyma‐~ {enm{i~ ime~ amy nmayl`a l k`{ygilye m{ sflne hm{ Ymk`l~! Yge m{`d`a mh yge Jla! 8 k`{ygilye gl~ amy keea ieye{b`aei!
>
Ngu{ng mh Je~u~ Ng{`~y mh Flyye{"ilp ^l`ay~! Deaelfmd`nlf ^mn`eyp& Sl{`~g {ed`~ye{ s{`aymuy~ mh @fh{lnmbke&Iexma& Eadflai& ng{`~yea`ad~& <584"<7>4& B`n{mh`fb 0>>&>4<& `yeb 5& HGF& ^lfy Floe N`yp& Uylg!
9
<75<"<74< nea~u~ {enm{i~ mh @fh{lnmbke '~nlaaei `blde~ hmuai ma Lane~y{p!nmb) lff f`~y Jmga l~ l~l`fbloe{!
5
<75<"<70< nea~u~ {enm{i~& K{`~ymf-Keib`a~ye{ '~nlaaei `blde~ hmuai ma Lane~y{p!nmb) lff f`~y Ygmbl~ l~l ~l`fbloe{ m{ bl~ye{ ~l`fbloe{!
8
 Oeffp‐~ I`{enym{p mh K{`~ymf lai ^uku{k~ t`yg Bls <0;8 
'Fmaima: Oeffp‐~ I`{enym{`e~ Fyi!& <0;8)& s! 534:Ilff`a K{m~! ( ^ma& ~l`f bah{~! <3 Al{{mt |ulp! Ygmbl~ tl~ f`~yei ly yg`~ ~lbe lii{e~~ `a <773 `a
^flye{‐~ [mplf  Aly`malf Nmbbe{n`lf I`{enym{p mh Bmabmuyg~`{e& ^g{ms~g`{e lai yge N`y`e~ mh K{`~ymf lai Nge~ye{ 
'Blange~ye{ :@~lln ^flye{& <773)& 9<: Ilff`a& Ygmbl~& ~l`fbloe{ ( ~g`s nglaife{& <3 Al{{mt |ulp!
4
Ngu{ng mh Je~u~ Ng{`~y mh Flyye{"ilp ^l`ay~! Deaelfmd`nlf ^mn`eyp& Sl{`~g {ed`~ye{ s{`aymuy~ mh @fh{lnmbke&Iexma& Eadflai& ng{`~yea`ad~& <584"<7>4& B`n{mh`fb 0>>&>4<& `yeb 5& HGF& ^lfy Floe N`yp& Uylg! Yge h`{~y eay{p hm{ yge ~u{albe `~ Jui`yg Ilff`a& ng{`~yeaei 0 Ien <509& iludgye{ mh H{muane~ Ilff`a!
Keyg Ilx`e~& 80 T! <373 A!& Lbe{`nla Hm{o& UY 7933>! Se{b`~~`ma `~ d{layei ym sgmymnmsp hm{ i`~y{`kuy`ma ymhlb`fp bebke{~ t`yg nmsp{`dgy `anfuiei!
YMK@L^ ILFF@A""YGE EADFLAI PEL[^
Keyg Ilx`e~
 LD
¡
<
Ymk`l~ Ilff`a tl~ km{a `a @fh{lnmbke& Iexma~g`{e& Eadflai ma Jla! ;7& <738&
;
lai tl~ ng{`~yeaei`a yge Ngu{ng mh Eadflai ly @fh{lnmbke ma ;> Hek! <738& yge ~ma mh Ymk`l~ lai Bl{p Ilff`a
>
G`~hlyge{ tl~ l ~l`fbloe{ lai Ymk`l~ lai g`~ k{myge{~ tmufi hmffmt ygly y{lie tgea ygep d{et ymblagmmi! G`~ k{myge{ Jmga {ebl`aei `a @fh{lnmbke!
9
G`~ k{myge{ Ygmbl~ bmxei ym K{`~ymf
5
laibebke{~ mh Ygmbl~‐ hlb`fp te{e eadldei `a yge ~l`f blo`ad y{lie l~ flye l~ <0;8!
8
Yg`~ Ymk`l~ km{e yge albe mh g`~ hlyge{& d{laihlyge{& lai d{ely"d{laihlyge{& lff mh tgmb gli f`xei `a @fh{lnmbke!Yge ~u{albe Ilff`a gli keea `a yge Ngu{ng mh Eadflai sl{`~g {enm{i~ mh @fh{lnmbke ~`ane <509
4
!@fh{lnmbke tl~ l ~elsm{y lai yge ~el imb`alyei yge f`he mh `y~ semsfe!
 G`~ym{p mh @fh{lnmbke
kp Fm`~Flbsfudg d`xe~ yge~e `a~`dgy~ ym yge ymta ael{ yge y`be ygly Ymk`l~ tl~ d{mt`ad us:+Iu{`ad yge <7yg neayu{p yge aubke{ mh xe~~ef~ mtaei ly @fh{lnmbke `an{el~ei hmu{hmfi& h{mb <5ym 83& lai yge ymylf ymaalde `an{el~e h{mb >53 ym <&8<5& h`du{e tg`ng im amy `anfuie yge ~blffe~yh`~g`ad kmly~ lai yge n{lhy mh yge gmkkfe{~& yge kmlybea tgm ymtei ~g`s~ `aym gl{kmu{ lai ~e{x`neiygeb ! ! !Iu{`ad yg`~ neayu{p @fh{lnmbke gli l aubke{ mh msea kmly~ eadldei `a h`~g`ad& s{`an`slffp hm{ ge{{`ad& kuy `y tl~ aene~~l{`fp l hfunyuly`ad y{lie? `a pel{~ tgea ~gmlf~ ie~e{yei yge te~ye{a nml~y~&yge semsfe mh l sm{y ~ung l~ @fh{lnmbke oaet gl{i~g`s ! ! !^g`sku`fi`ad& `y tmufi ~eeb& mhhe{ei l ~yeli`e{ mnnusly`ma ygla h`~g`ad! Keyteea <4>5 ! ! ! lai<733& am hete{ ygla 83 k{`dlay`ae~& ~fmms~& ~ngmmae{~& ~blno~ lai ~o`hh~ te{e fluangei `aym ygegl{kmu{ ! ! !@y tl~ ~g`sku`fi`ad ma l xe{p f`b`yei ~nlfe& t`yg ma lxe{lde ytm ~blff ~g`s~ felx`ad yge pl{i elng
 
";"
;338 Keyg Ilx`e~& 80 T! <373A!& Lbe{`nla Hm{o& UY 7933>
pel{& kuy `y bu~y glxe d`xea amy mafp ebsfmpbeay kuy la liiei ~ea~e mh ku~pae~~ ym yge f`he mh ygegl{kmu{! Lai mafp l het imzea pl{i~ ltlp tl~ yge [mse Tlfo '~y`ff heekfp {ebebke{ei `a;3yg"neayu{p ymta sfla~ l~ [mse{p [mli& l helyu{efe~~ lffep keg`ai yge ngu{ng mh ^y! Sg`f`s lai ^y!Jlbe~) tge{e bea yt`~yei gebs `aym nm{ilde mh lff o`ai~ ym ~ussfp yge ~g`spl{i lai yge aeei~ mh lff bl{`ae{~ x`~`y`ad m{ tm{o`ad lkmuy yge |ulp ! ! !Yge hlny ygly gm{a kmmo~ lai l s{`be{ te{e m{ie{ei hm{ yge ng`fi{ea mh yge cSmm{$~ Gmu~e‐ `~ l{eb`aie{ ygly& hm{ neayu{`e~ kehm{e yge Eiunly`ma Lny mh <743& ~mbe ied{ee mh f`ye{lnp tl~ amyaene~~l{`fp nmah`aei ym ygm~e tgm~e sl{eay~ nmufi lhhm{i ym kup ygeb la eiunly`ma? h{mb yge el{fpB`iife Lde~ yge Ngu{ng gli yludgy l aubke{ mh smm{ ~ngmfl{~& lai flye{& keaexmfeay `ai`x`iulf~eaimtei ~ngmmf~ `a yge`{ f`hey`be m{ yg{mudg ke|ue~y~!!!!!@a <7;8 `y tl~ {esm{yei ygly l ~ngmmfbl~ye{ tl~ yelng`ad <; kmp~ lai d`{f~ {eli`ad& t{`y`ad lail{`ygbey`n cma yge Bli{l~ ~p~yeb$! Yg`~ tl~ yge ~p~yeb exmfxei kp Lai{et Keff& tgm gli keea~use{`ayeaieay mh la m{sglalde `a Bli{l~! @a <7<<& glx`ad {eyu{aei ym Eadflai& ge tl~ `ax`yei ym~ey us tgly tl~ oamta `a huff l~ yge Aly`malf ^mn`eyp hm{ S{mbmy`ad yge Eiunly`ma mh yge Smm{ `aS{`an`sfe~ mh yge E~ylkf`~gei Ngu{ng?!!!G`~ beygmi `axmfxei ~eyy`ad fmad ie~o~ lfmad yge tlff~ mh l ~ngmmf{mmb& felx`ad yge b`iife nfel{! Ng`fi{ea im`ad t{`yyea tm{o ~ly ly yge ie~o~? {eli`ad m{ l{`ygbey`n d{mus~ ~ymmi `a yge nfel{ ~slne! Ly yge eai mh elng fe~~ma& yge t{`ye{~ lai {elie{~ ngladei sflne~!Lnnm{i`ad ym Fp~ma~& yge{e te{e >3 ng`fi{ea bl`ayl`aei kp xmfuayl{p nmay{`kuy`ma~ `a <7;;& l~ngmmf mh `aiu~y{p `a tg`ng 99 d`{f~ te{e `a~y{unyei& l Ngu{ng mh Eadflai ^uailp ~ngmmf hm{ 53 kmp~lai 43 d`{f~& lai lamyge{ hm{ i`~~eaye{~ lyyeaiei kp <33 kmp~ lai ;5 d`{f~! @a lii`y`ma& l~ yge{eew`~yei `a yge ymta tgly mae du`ie kmmo nlffei cl {e~senylkfe kmip mh i`~~eaye{~& @aieseaieay~ laiTe~fepla~$ l~ teff l~ l nmad{edly`ma mh Sfpbmuyg K{eyg{ea& l il`fp ~ngmmf gli {eneayfp keeae~ylkf`~gei cma yge s{`an`sfe~ mh yge K{`y`~g lai Hm{e`da ^ngmmf ^mn`eyp ! ! ! tg`ng `~ gefi `a yge {mmblyylngei ym yge @aieseaieay Nglsef! @a yg`~ ^ngmmf yge ^n{`syu{e~ l{e yludgy& kuy am {ef`d`mu~hm{bufl{`e~ l{e mk~e{xei? yge ng`fi{ea mh lff ieamb`aly`ma~ l{e {eli`fp {ene`xei$ ! ! !Hm{ neayu{`e~ yge ~el imb`alyei @fh{lnmbke$~ f`he kp mhhe{`ad `y~ semsfe l f`xef`gmmi& kuy lhye{ ygeeai mh yge <7yg neayu{p yge f`xef`gmmi `y mhhe{ei tl~ mh l i`hhe{eay ~m{y: yge e{l mh yge tlye{`ad"sflnem{ ~el~`ie {e~m{y tl~ ked`aa`ad! Yge ymta lai `y~ smsufly`ma te{e `an{el~`ad hl`{fp {ls`ifp `a ygeel{fp ienlie~ mh yge <0yg neayu{p! Ly yge y`be mh yge nea~u~ mh <7<< yge{e te{e <&0>9 semsfe f`x`ad`a 999 gmu~e~? kp <790 yge{e te{e >&840 semsfe f`x`ad `a 405 gmu~e~! L ~blff kuy d{mt`ad aubke{ mh gmu~egmfie{~ gli i`~nmxe{ei l u~ehuf ~mu{ne mh `anmbe: yge feyy`ad mh fmid`ad~ ! ! !Kp <477 yge Hfp`ad Sm~y tl~ {esm{y`ad yge ymta c{ebl{olkfp huff mh deayeef nmbslap& ke`ad{e~m{yei ym kp bebke{~ mh xe{p {e~senylkfe hlb`f`e~ h{mb bm~y sl{y~ mh yge nmuay{p! Tgly sfel~e~~y{lade{~ bm~y `~ yge nmaxea`eanp mh yge klyg`ad blng`ae~& lai yge d{ely lyyeay`ma mh yge ymta~semsfeym lnnmbbmilye ygeb$!Yg{ee pel{~ flye{ yge Ua`xe{~lf K{`y`~g I`{enym{p tl~ ie~n{`k`ad @fh{lnmbke l~ cl sfel~lay lai
 
">"
7
Fm`~ Flbsfudg&
 L G`~ym{p mh @fh{lnmbke
'Ng`nge~ye{ : Sg`ff`bm{e& <079)& ;4& ;7& >7& >0& 99!;338 Keyg Ilx`e~& 80 T! <373A!& Lbe{`nla Hm{o& UY 7933>
nmaxea`eay sflne hm{ klyg`ad lai bung {e~m{yei ym kp deay{p hm{ ygly su{sm~e$! Yge fmad pel{~ mh tl{ t`yg H{lane& tgea bmaepei Eadf`~gbea nmufi amy y{lxef lk{mli& ~y`buflyei `aye{e~y `a ~el~`iegmf`ilp~& lai @fh{lnmbke& exea `h `y tl~ amy l~ smsufl{ l~ ~mbe mh yge ~muyg Iexma {e~m{y~& gli l hl`{ ~gl{e mh yge d{mt`ad `aiu~y{p!+
7
 
 L Dmfiea B`fe~ymae& Yge Nmad{edly`malf Ngu{ng& @fh{lnmbke
kp Nmu{yaep [! J! D{`hh`a& lii~yge~e ie~n{`sy`ma~:+Y{`~yla Y`~ima `a g`~ +^u{xep mh Iexma+ 'n! <7<<) ~lp~ mh @fh{lnmbke& + ! ! ! Yge{e `~ kuy mae~y{eey& teff ku`fy lai oesy ymfe{lkfe aely! Xe~~ef~ kefmad`ad ym yge sm{y l{e ng`ehfp ebsfmpei l~nml~ye{~ nl{{p`ad m{e& nm{a& eyn! h{mb Nm{atlff lai Iexma ym K{`~ymf& lai `a h`~g`ad! Yge ymta `~h{e|ueayei `a ~ubbe{ l~ l klyg`ad sflne lai slnoey~ {ua ym ^tla~el yt`ne l teeo!+!!!!Ym bloe keyye{ {mli lnne~~ ym yge ymta ygly yge m{`d`alf {mudg lai al{{mt mae us Bl{fkm{mudgflae ym Ytm Smyy~& yge +aet+ Kl{a~ylsfe [mli ! ! ! tl~ mseaei `a <7;0! @a <7>4 yge aet `ffub`alay&dl~& tl~ `ay{miunei& t`yg yge tm{o~ lai dl~mbeye{ `a T`fie{ [mli ! ! !@y tl~ ~y`ff yge y`be tgea belimt~ ~y{eyngei h{mb yge Sl{`~g Ngu{ng ym yge \ulp& tge{e ~npyge~nf`noei be{{`fp `a yge el{fp bm{a`ad~ tgea yge glp gl{xe~y nlbe {muai ! ! !Lfygmudg ly yg`~ y`be yge{e tl~ l yg{ee gm{~e bl`f {uaa`ad il`fp ym Kl{a~ylsfe& lai y{lxef lyi`~ylane tl~ kp gm{~e nmlng& hfp m{ ~liife gm{~e~ 'h{mb @aa~ lai F`xe{ ^ylkfe~)? tgeef nmaxeplane~&exea ym l i`~ylane f`oe Nmbke Bl{y`a& te{e ~y`ff kp imaoep ngl`{~! Yge ~fmtae~~ mh y{lxef tl~ |u`yeuaygmudgy mh ygea kp yge s{mui mnnuslay~! Klah`efi$~ Du`ie mh <7>5 |umye~ +^eila ngl`{~ laiimaoep~ te{e mkyl`alkfe `a blap sl{y~ mh yge ymta! ^ylai~ hm{ yge~e imaoep~ te{e ma yge H{may!&lai ly yge yms mh Sm{yflai ^y{eey& lai deae{lffp keaelyg yge G`dg ^y{eey klao!+!!!@a <79;& yge{e tl~ l fmad ~seff mh ~exe{e telyge{& oamta l~ yge +K`d H{eeze&+ ~m ym {ef`exeuaebsfmpbeay& yge amyei +Nls~ymae Sl{lie+ tl~ geta muy mh yge ~`ie mh ygly ~`adufl{ eb`aeane mh mu{ ymta! Tlde~ te{e <-" lai l fmlh l ilp ! ! !!!!!^yelb slnoey~ {la keyteea @fh{lnmbke lai K{`~ymf yg{mudgmuy yge pel{& lai keyteea @fh{lnmbkelai ^lta~el iu{`ad yge ~ubbe{! Nm{a`~g lai K`iehm{i ~yelbe{~ nlffei ma yge`{ sl~~lde~ ym laih{mb K{`~ymf! Nmbbua`nly`ma~ kp feyye{ sm~y 'sl{nef~ te{e amy `ay{miunei uay`f <77>)& te{e k{mudgyma gm{~eklno mane m{ yt`ne l teeo& yge sm~ybla laamuan`ad g`~ l{{`xlf kp kfmt`ad l gm{a! Kuy s{`m{ ym X`nym{`la ilp~ `y tl~ bm~y ewsea~`xe& ly mae y`be l~ bung l~ <-< se{ feyye{! Exea ygea yge{e tl~am ief`xe{p& feyye{~ ke`ad suy us `a yge t`aimt mh yge Sm~y Mhh`ne! @h l ymta~bla t`~gei g`~ bl`fief`xe{ei& ygea mae& Dem{de ^mbbe{~& hm{ ~m im`ad ngl{dei glfhseaap hm{ elng feyye{!@fh{lnmbke& yg{mudg ge{ bl{`y`be gelfygp k{eeze~& tl~ se{gls~ amy ~m ~ukjeny ym yge es`ieb`ni`~el~e ygly ~m{efp lhhf`nyei fl{de{ l{el~ ly yg`~ y`be mh fe~~ ehheny`xe ~la`yly`ma! Kuy `a <790& lkmuy

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dian Little liked this
Dian Little liked this
Dian Little liked this
Dian Little liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->