Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Impact of March 1st Cuts on Middle Class Families, Jobs and Economic Security: Massachusetts

Impact of March 1st Cuts on Middle Class Families, Jobs and Economic Security: Massachusetts

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by masslive

More info:

Published by: masslive on Feb 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

text

original

 
=
 X
FI
^
FGXI
F
LYQI
Gopmat le Omraf =
st
Auts lj Oghhdi Admss Emogdgis$ Kl`s mjh Ialjloga Qiaurgty; Omssmafusitts
Yjdiss Aljnriss mats `y Omraf =
st
$ m sirgis le mutlomtga auts‘amddih tfi siquistir‘wgdd tmci ieeiattfmt tfrimtij fujhrihs le tflusmjhs le oghhdi admss kl`s$ mjh aut vgtmd sirvgais elr afgdhrij$ sijglrs$pilpdi wgtf oijtmd gddjiss mjh lur oij mjh wloij gj ujgelro* Xfiri gs jl quistglj tfmt wi jiih tl aut tfi hiegagt$ `ut tfi Rrisghijt `idgivis gt sfludh `i hlji gj m`mdmjaih wmy tfmt prltiats gjvistoijts tfmt tfi oghhdi admss ridgis lj* Mdrimhy$ tfi Rrisghijt fmswlrcih wgtf Aljnriss tl rihuai tfi hiegagt `y olri tfmj (0*9 trgddglj$ `ut tfiri‗s olri tl hl* XfiRrisghijt fms put elrwmrh m `mdmjaih pdmj tl jlt ljdy mvlgh tfi fmroeud ieeiats le tfi siquistir `utmdsl tl rihuai tfi hiegagt `y olri tfmj (8 trgddglj gj tltmd* Xfi Rrisghijt‗s pdmj oiits Pipu`dgamjsolri tfmj fmdewmy mjh gjaduhis twgai ms omjy spijhgjn auts ms gt hlis tmx rivijui erlo tfiwimdtfy* Elr hitmgds lj tfi Rrisghijt‗s pdmj adgacfiri*Yjelrtujmtidy$ omjy Pipu`dgamjs gj Aljnriss rieusi tl msc tfi wimdtfy tl pmy m dgttdi olri `y adlsgjntmx dllpfldis sl tfmt wi amj prltiat gjvistoijts tfmt mri fidpgjn nrlw lur ialjloy mjh ciip luralujtry smei* @y jlt mscgjn tfi wimdtfy tl pmy m dgttdi olri$ Pipu`dgamjs mri elragjn lur afgdhrij$sijglrs$ trllps$ ogdgtmry emogdgis mjh tfi ijtgri oghhdi admss tl `imr tfi `urhij le hiegagt rihuatglj* XfiRrisghijt gs hitirogjih tl aut spijhgjn mjh rihuai tfi hiegagt gj m `mdmjaih wmy$ `ut fi wlj‗t stgac tfioghhdi admss wgtf tfi `gdd* Xfi Rrisghijt gs wgddgjn tl aloprlogsi$ `ut lj `ifmde tfi oghhdi admss fiamjjlt maaipt m himd tfmt ujhirauts tfigr ialjloga siaurgty*Lur ialjloy gs aljtgjugjn tl strijntfij `ut wi amjjlt meelrh m side/gjedgatih wlujh erlo^msfgjntlj* Pipu`dgamjs sfludh aloprlogsi mjh oiit tfi Rrisghijt gj tfi oghhdi* ^i amjjlt sgopdyaut lur wmy tl prlspirgty$ mjh ge Pipu`dgamjs aljtgjui tl gjsgst lj mj ujrimsljm`di$ auts/ljdympprlmaf$ Omssmafusitts rgscs pmygjn tfi prgai*
O
MQQMAFYQIXXQ
G
ORMAXQ
Ge siquistrmtglj wiri tl tmci ieeiat$ sloi ixmopdis le tfi gopmats lj Omssmafusitts
tfgs yimr
mdljimri;
º
 Ximafirs mjh Qafllds;
Omssmafusitts wgdd dlsi mpprlxgomtidy (=1*7 ogddglj gj eujhgjn elrprgomry mjh sialjhmry ihuamtglj$ puttgjn mrlujh =72 timafir mjh mghi kl`s mt rgsc* Gj mhhgtgljm`lut 02$222 eiwir stuhijts wludh `i sirvih mjh mpprlxgomtidy 52 eiwir safllds wludh riaigvieujhgjn*
l
Ihuamtglj elr Afgdhrij wgtf Hgsm`gdgtgis; Gj mhhgtglj$ Omssmafusitts wgdd dlsi mpprlxgomtidy(=1*8 ogddglj gj eujhs elr m`lut =52 timafirs$ mghis$ mjh stmee wfl fidp afgdhrij wgtfhgsm`gdgtgis*
º
^lrc/Qtuhy Kl`s;
Mrlujh 962 eiwir dlw gjaloi stuhijts gj Omssmafusitts wludh riaigvi mgh tlfidp tfio egjmjai tfi alsts le alddini mjh mrlujh 622 eiwir stuhijts wgdd nit wlrc/stuhy kl`s tfmtfidp tfio pmy elr alddini*
 
0
º
Fimh Qtmrt;
Fimh Qtmrt mjh Imrdy Fimh Qtmrt sirvgais wludh `i idgogjmtih elr mpprlxgomtidy=$=22 afgdhrij gj Omssmafusitts$ rihuagjn maaiss tl argtgamd imrdy ihuamtglj*
º
Rrltiatgljs elr Adimj Mgr mjh Adimj ^mtir;
Omssmafusitts wludh dlsi m`lut (8 ogddglj gjijvgrljoijtmd eujhgjn tl ijsuri adimj wmtir mjh mgr qumdgty$ ms widd ms privijt plddutglj erlopistgaghis mjh fmzmrhlus wmsti* Gj mhhgtglj$ Omssmafusitts aludh dlsi mjltfir (8>0$222 gj nrmjtselr egsf mjh wgdhdgei prltiatglj*
º
Ogdgtmry Pimhgjiss;
Gj Omssmafusitts$ mpprlxgomtidy >$222 agvgdgmj Hipmrtoijt le Hieijsiiopdlyiis wludh `i eurdlunfih$ rihuagjn nrlss pmy `y mrlujh (81*8 ogddglj gj tltmd*
l
Mroy; @msi lpirmtglj eujhgjn wludh `i aut `y m`lut (6 ogddglj gj Omssmafusitts*
l
Mgr Elrai;Eujhgjn elr Mgr Elrai lpirmtgljs gj Omssmafusitts wludh `i aut `y m`lut (9ogddglj*
º
Dmw Ijelraioijt mjh Ru`dga Qmeity Eujhs elr Argoi Rrivijtglj mjh Rrlsiautglj;
Omssmafusitts wgdd dlsi m`lut (122$222 gj Kustgai Mssgstmjai Nrmjts tfmt supplrt dmw ijelraioijt$prlsiautglj mjh alurts$ argoi privijtglj mjh ihuamtglj$ alrriatgljs mjh alooujgty alrriatgljs$hrun trimtoijt mjh ijelraioijt$ mjh argoi vgatgo mjh wgtjiss gjgtgmtgvis*
º
 Kl` Qimraf Mssgstmjai tl Fidp tflsi gj Omssmafusitts egjh Iopdlyoijt mjh Xrmgjgjn;
Omssmafusitts wgdd dlsi m`lut (>6>$222 gj eujhgjn elr kl` simraf mssgstmjai$ rieirrmd$ mjhpdmaioijt$ oimjgjn mrlujh 05$7>2 eiwir pilpdi wgdd nit tfi fidp mjh scgdds tfiy jiih tl egjhiopdlyoijt*
º
Afgdh Amri;
Yp tl 922 hgsmhvmjtmnih mjh vudjirm`di afgdhrij aludh dlsi maaiss tl afgdh amri$wfgaf gs mdsl issijtgmd elr wlrcgjn pmrijts tl fldh hlwj m kl`*
º
Umaagjis elr Afgdhrij;
Gj Omssmafusitts mrlujh 0$782 eiwir afgdhrij wgdd riaigvi vmaagjis elrhgsimsis suaf ms oimsdis$ ouops$ ru`iddm$ titmjus$ wfllpgjn alunf$ gjeduijzm$ mjh Fipmtgtgs @ huitl rihuaih eujhgjn elr vmaagjmtgljs le m`lut (02=$222*
º
Ru`dga Fimdtf;
Omssmafusitts wgdd dlsi mpprlxgomtidy (509$222 gj eujhs tl fidp upnrmhi gts m`gdgtytl rispljh tl pu`dga fimdtf tfrimts gjaduhgjn gjeiatglus hgsimsis$ jmturmd hgsmstirs$ mjh `gldlngamd$afiogamd$ juadimr$ mjh rmhgldlngamd ivijts* Gj mhhgtglj$ Omssmafusitts wgdd dlsi m`lut (=*> ogddgljgj nrmjts tl fidp privijt mjh trimt su`stmjai m`usi$ risudtgjn gj mrlujh 9$022 eiwir mhogssgljs tlsu`stmjai m`usi prlnrmos*Mjh tfi Omssmafusitts Qtmti Hipmrtoijt le Ru`dga Fimdtf wgdd dlsim`lut (15>$222 risudtgjn gj mrlujh 7$022 eiwir FGU tists*
º
QXLR Ugldijai Mnmgjst ^loij Rrlnrmo;
Omssmafusitts aludh dlsi up tl (=82$222 gj eujhstfmt prlvghi sirvgais tl vgatgos le hloistga vgldijai$ risudtgjn gj up tl 922 eiwir vgatgos `igjnsirvih*
º
Jutrgtglj Mssgstmjai elr Qijglrs
; Omssmafusitts wludh dlsi mpprlxgomtidy (919$222 gj eujhs tfmtprlvghi oimds elr sijglrs*
 
1
J
MXGLJ^GHI
G
ORMAXQ
 Xfi Leegai le Omjmnioijt mjh @uhnit &LO@' jlw amdaudmtis tfmt siquistrmtglj wgdd riqugri mj mjjumdrihuatglj le rlunfdy 9 piraijt elr jljhieijsi prlnrmos mjh rlunfdy 6 piraijt elr hieijsi prlnrmos*Flwivir$ ngvij tfmt tfisi auts oust `i mafgivih lvir ljdy sivij oljtfs gjstimh le =0$ tfi ieeiatgvipiraijtmni rihuatgljs wgdd `i mpprlxgomtidy 7 piraijt elr jljhieijsi prlnrmos mjh =1 piraijt elrhieijsi prlnrmos* Xfisi dmrni mjh mr`gtrmry auts wgdd fmvi siviri gopmats marlss tfi nlvirjoijt*
x
Auts tl ihuamtglj;
Lur m`gdgty tl timaf lur cghs tfi scgdds tfiy‗dd jiih elr tfi kl`s le tfi euturiwludh `i put mt rgsc* >2$222 ylujn afgdhrij wludh dlsi maaiss tl Fimh Qtmrt$ =2$222 timafir kl`s wludh `i put mt rgsc$ mjh eujhgjn elr up tl >$022 spiagmd ihuamtglj timafirs$ mghis$ mjhstmee aludh `i aut*
x
Auts tl somdd `usgjiss;
Qomdd `usgjissis arimti twl/tfgrhs le mdd jiw kl`s gj Moirgam* Gjstimhle fidpgjn somdd `usgjissis ixpmjh mjh fgri$ tfi mutlomtga auts wludh rihuai dlmj numrmjtiistl somdd `usgjissis `y up tl mpprlxgomtidy (722 ogddglj*
x
Auts tl ellh smeity;
Lut`rimcs le ellh`lrji gddjiss mri m sirglus tfrimt tl emogdgis mjh pu`dgafimdtf* Ge siquistrmtglj tmcis ieeiat$ up tl 0$=22 eiwir ellh gjspiatgljs aludh laaur$ puttgjnemogdgis mt rgsc mjh alstgjn `gddgljs gj dlst ellh prlhuatglj*
x
Auts tl risimraf mjh gjjlvmtglj;
 Xl alopiti elr tfi kl`s le tfi euturi mjh ijsuri tfmt tfijixt `rimctfrlunfs tl egjh auris elr argtgamd hgsimsis mri hividlpih rgnft firi gj Moirgam$ wijiih tl aljtgjui tl dimh tfi wlrdh gj risimraf mjh gjjlvmtglj* Olst Moirgamjs wgtf afrljgahgsimsis hlj‗t fmvi m hmy tl dlsi$ `ut ujhir siquistrmtglj prlnriss tlwmrhs auris wludh `ihidmyih mjh sivirmd tflusmjh risimrafirs aludh dlsi tfigr kl`s* Yp tl =0$222 sagijtgsts mjhstuhijts wludh mdsl `i gopmatih*
x
Auts tl oijtmd fimdtf;
Ge siquistrmtglj tmcis ieeiat$ up tl 1>1$222 sirglusdy oijtmddy gdd mhudtsmjh sirglusdy ioltgljmddy hgstur`ih afgdhrij aludh nl ujtrimtih* Xfgs wludh dgcidy dimh tlgjarimsih flspgtmdgzmtgljs$ gjvldvioijt gj tfi argogjmd kustgai systio$ mjh floidissjiss elrtfisi gjhgvghumds*Olri hitmgdih ixpdmjmtgljs le tfisi auts ms widd ms mhhgtgljmd mrims tfmt wgdd `i gopmatih gjaduhi;
Qiaurgty mjh Qmeity
x
E@G mjh ltfir dmw ijelraioijt
 Xfi E@G mjh ltfir dmw ijelraioijt ijtgtgis wludh sii mrihuatglj gj ampmagty iqugvmdijt tl olri tfmj =$222 Eihirmd mnijts* Xfgs dlss le mnijts wludhsgnjgegamjtdy gopmat lur m`gdgty tl alo`mt vgldijt argoi$ pursui egjmjagmd argois$ siauri lur`lrhirs$ mjh prltiat jmtgljmd siaurgty*
x
Austlos mjh `lrhir pmtrld
‑ Y*Q* Austlos mjh @lrhir Rrltiatglj &A@R' wludh jlt `i m`di tlomgjtmgj aurrijt stmeegjn divids le `lrhir pmtrld mnijts mjh A@R leegairs ms omjhmtih `y Aljnriss*A@R wludh fmvi tl rihuai gts wlrc flurs `y tfi iqugvmdijt le lvir 9$222 `lrhir pmtrld mnijts mjhtfi iqugvmdijt le lvir 0$>92 A@R leegairs* Eujhgjn mjh stmeegjn rihuatgljs wludh gjarimsi wmgttgois mt mgrplrts$ wimcij siaurgty `itwiij dmjh plrts le ijtry$ dgogt A@R‗s m`gdgty tl alddiat

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->