Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lich TN lab 1&2 học kỳ 2 - 2012(20122)

Lich TN lab 1&2 học kỳ 2 - 2012(20122)

Ratings: (0)|Views: 74 |Likes:
Published by Viet NguyenHoang
Lich TN lab 1&2 học kỳ 2 - 2012
(20122)
Lich TN lab 1&2 học kỳ 2 - 2012
(20122)

More info:

Published by: Viet NguyenHoang on Feb 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2013

pdf

text

original

 
KHOA/VIỆN: KH&CN VẬT LIỆUBỘ MÔN: PTN CNVL KIM LOẠI
TTMã HP
Tên học phầnKhốilượng
Nhóm
Số lượngtối thiểuSố lượngtối đaTunThứ Thời gianbắt đầuThời giankết thúcĐịa điểm
1 MSE3015
Thí nghiệm 1Phần Cơ nhiệt
2(0-0-4-4) 3 nhóm 10 12
31 đến 38
3,4,5
PTNCNVL KL
Bài 1
Chuẩn bị
N1-6 10 12
31
5 9h00 11h15 C5-401 N01 10 12
32
3 9h00 11h15 C5-317 N02 10 12
32
3 9h00 11h15 C5-317 N03 10 12
32
5 9h00 11h15 C5-317 N01 10 12
33
3 9h00 11h15 C5-317 N02 10 12
33
4 9h00 11h15 C5-317 N03 10 12
33
5 9h00 11h15 C5-317 N02 10 12
34
3 9h00 11h15 C5-317 N02 10 12
34
4 9h00 11h15 C5-317 N03 10 12
34
5 9h00 11h15 C5-317Bài 4
Phương
pháp
nhiệtợngkế
vi sai DTA & TGXác
địnhđộ
màimònvà
hệsố
mat
của
kim
loại
hợp
kim
Bài 3
Giãn nở nhiệt
LỊCH THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012 - 2013
Tên học phần: Thí nghiệm 1,
Mã HP: MSE 3015
Lp K56Slưng sinh viên:
Bài 2
 
 N01 10 12
35
3 9h00 11h15 C8-101 N02 10 12
35
4 9h00 11h15 C8-101 N03 10 12
35
59h00 11h15 C8-101 N01 10 12
36
3 9h00 11h15 C8-101 N02 10 12
36
4 9h00 11h15 C8-101 N03 10 12
36
5 9h00 11h15 C8-101 N01 10 12
37
3 9h00 11h15 C8-101Bài 7
Thuốn:
Xác
đnhđbnuốn của vật liệu
N02 10 12
37
4 9h00 11h15 C8-101 N03 10 12
37
5 9h00 11h15 C8-101 N01 10 12
38
4 14h 16h15 C5-401 N02 10 12
38
5 9h00 11h15 C5-401 N03 10 12
38
5 14h 16h15 C5-401
Nộp Báo cáo
39
C5 -307Bài 6
Thử 
o:xác
đnhgiớihnchy,giihnbncavtliệu
Bài 8
Xác
đnhgiihnmicavtliệubngphương
pháp
Mô phỏng số
Bài 5
Thử xoắn
Tên học phn: Thí nghiệm 2,
Mã HP: MSE 3019
Lp K55Slưng sinh viên:
 
TTMã HP
Tên học phầnKhốilượng
Nhóm
Số lượngtối thiểuSố lượngtối đaTunThứ Thời gianbắt đầuThời giankết thúcĐịa điểm
1 MSE3019
Thí nghiệm Kỹ thuật đặc trưng vật liệu
2(0-0-2-4) 4 nhóm 8 12
28-37
3,4
PTNCNVL KL
Tên bài TN N01 10 15
28
3 13h30 15h30 C4-101 N02 10 15
28
3 15h30 17h30 C4-101 N03 10 15
28
4 13h30 15h30 C4-101 N04 10 15
28
4 15h30 17h30 C4-101 N01 10 15
29
3 13h30 15h30 C4-101 N02 10 15
29
3 15h30 17h30 C4-101 N03 10 15
29
4 13h30 15h30 C4-101 N04 10 15
29
4 15h30 17h30 C4-101 N01 10 15
30
3 13h30 15h30 C4-101 N02 10 15
30
3 15h30 17h30 C4-101 N03 10 15
30
4 13h30 15h30 C4-101 N04 10 15
30
4 15h30 17h30 C4-101 N01 10 15
31
3 13h30 15h30 C4-101 N02 10 15
31
3 15h30 17h30 C4-101 N03 10 15
31
4 13h30 15h30 C4-101 N04 10 15
31
4 15h30 17h30 C4-101 N01 10 15
32
5 13h30 15h30 C5-401 N02 10 15
32
5 15h30 17h30 C5-401 N03 10 15
32
5 13h30 15h30 C5-401 N04 10 15
32
5 15h30 17h30 C5-401Bài 1
Sưdụng
kính
hiển
viquang
học
quant
tổchccủa
kim
loại
hợp
kim
nhitđ
phòng
Bài 2
Quan sát quá trình kết tinh
Bài 3
Quansát
tchctế
vi
củahợp kim mầu
Bài 4
Quansát
tchctế
vi
củahợp kim trên cơ sở sắt
Bài 5
phỏng
cácthaotác
cơ bản trên HVĐTX

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->