Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Noul Cod Procedura Civila

Noul Cod Procedura Civila

Ratings:
(0)
|Views: 93|Likes:
Published by blulys
juridice
juridice

More info:

Published by: blulys on Feb 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

 
LEGEA Nr. 134/2010*)privind Codul de procedura civila
TITLUL PRELIMINAR Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila si principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL IDomeniul de reglementare al Codului de procedura civilaObiectul si scopulCoduluide procedura civilaArt. 1. - (1) Codul de procedura civila, denumit in continuarecodul, stabileste regulile decompetenta si de judecare a cauzelor civile, precum si cele deexecutare a hotararilor instantelor si a altor titluri executorii, in scopul infaptuirii justitiei in materiecivila.(2) In infaptuirea justitiei, instantele judecatoresti indeplinesc unserviciu de interes public,asigurand respectarea ordinii de drept, a libertatilor fundamentale,a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si persoanelor juridice, aplicarealegii si garantarea suprematieiacesteia.Aplicabilitateagenerala aCodului de proceduracivilaArt. 2. - (1) Dispozitiile prezentului cod constituie procedura dedrept comun in materiecivila.(2) De asemenea, dispozitiile prezentului cod se aplica si in altematerii, in masura in carelegile care le reglementeaza nu cuprind dispozitii contrare.Aplicarea prioritara atratatelor internationale privitoare la drepturileomuluiArt. 3. - (1) In materiile reglementate de prezentul cod, dispozitiile privind drepturile silibertatile persoanelor vor fi interpretate si aplicate in concordantacu Constitutia, DeclaratiaUniversala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate lacare Romania este parte.(2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare ladrepturile fundamentaleale omului, la care Romania este parte, si prezentul cod, au prioritate reglementarileinternationale, cu exceptia cazului in care prezentul cod continedispozitii mai favorabile.Aplicarea prioritara adreptului UniuniiEuropeneArt. 4. - In materiile reglementate de prezentul cod, normeleobligatorii ale dreptuluiUniunii Europene se aplica in mod prioritar, indiferent de calitateasau de statutul partilor.CAPITOLUL IIPrincipiile fundamentale ale procesului civil
 
Indatoriri privind primireasi solutionareacererilor Art. 5. - (1) Judecatorii au indatorirea sa primeasca si sasolutioneze orice cerere decompetenta instantelor judecatoresti, potrivit legii.(2) Niciun judecator nu poate refuza sa judece pe motiv ca legeanu prevede, este neclarasau incompleta.(3) In cazul in care o pricina nu poate fi solutionata nici in bazalegii, nici a uzantelor, iar inlipsa acestora din urma, nici in baza dispozitiilor legale privitoarela situatii asemanatoare, ea vatrebui judecata in baza principiilor generale ale dreptului, avand invedere toate circumstanteleacesteia si tinand seama de cerintele echitatii.(4) Este interzis judecatorului sa stabileasca dispozitii generalobligatorii prin hotararile pecare le pronunta in cauzele ce ii sunt supuse judecatii.Dreptul la un procesechitabil, in termenoptimsi previzibilArt. 6. - (1) Orice persoana are dreptul la judecarea cauzei sale inmod echitabil, in termenoptim si previzibil, de catre o instanta independenta, impartiala sistabilita de lege. In acest scop,instanta este datoare sa dispuna toate masurile permise de lege si saasigure desfasurarea cuceleritate a judecatii.(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in fazaexecutarii silite.LegalitateaArt. 7. - (1) Procesul civil se desfasoara in conformitate cudispozitiile legii.(2) Judecatorul are indatorirea de a asigura respectareadispozitiilor legii privind realizareadrepturilor si indeplinirea obligatiilor partilor din proces.EgalitateaArt. 8. - In procesul civil partilor le este garantata exercitareadrepturilor procesuale, in modegal si fara discriminari.0011334903082012[$resource id='e3e252c6-c5ea-4d72-86da-6d6f7bb1414d' type='Image' /$]Dreptul de dispozitieal partilor Art. 9. - (1) Procesul civil poate fi pornit la cererea celui interesatsau, in cazurile anume prevazute de lege, la cererea altei persoane, organizatii ori a uneiautoritati sau institutii publiceori de interes public.(2) Obiectul si limitele procesului sunt stabilite prin cererile siapararile partilor.(3) In conditiile legii, partea poate, dupa caz, renunta la judecarea
 
cererii de chemare in judecata sau la insusi dreptul pretins, poate recunoaste pretentiile partii adverse, se poate invoicu aceasta pentru a pune capat, in tot sau in parte, procesului, poaterenunta la exercitareacailor de atac ori la executarea unei hotarari. De asemenea, partea poate dispune de drepturilesale in orice alt mod permis de lege.Obligatiile partilor indesfasurarea procesuluiArt. 10. - (1) Partile au obligatia sa indeplineasca actele de procedura in conditiile, ordineasi termenele stabilite de lege sau de judecator, sa isi probeze pretentiile si apararile, sa contribuiela desfasurarea fara intarziere a procesului, urmarind, tot astfel,finalizarea acestuia.(2) Daca o parte detine un mijloc de proba, judecatorul poate, lacererea celeilalte parti saudin oficiu, sa dispuna infatisarea acestuia, sub sanctiunea platii uneiamenzi judiciare.Obligatiile tertilor indesfasurarea procesuluiArt. 11. - Orice persoana este obligata, in conditiile legii, sasprijine realizarea justitiei. Celcare, fara motiv legitim, se sustrage de la indeplinirea acesteiobligatii poate fi constrans sa oexecute sub sanctiunea platii unei amenzi judiciare si, daca estecazul, a unor daune-interese.Buna-credintaArt. 12. - (1) Drepturile procesuale trebuie exercitate cu buna-credinta, potrivit scopului invederea caruia au fost recunoscute de lege si fara a se incalcadrepturile procesuale ale altei parti.(2) Partea care isi exercita drepturile procesuale in mod abuzivraspunde pentru prejudiciilemateriale si morale cauzate. Ea va putea fi obligata, potrivit legii, sila plata unei amenzi judiciare.(3) De asemenea, partea care nu isi indeplineste cu buna-credintaobligatiile procesualeraspunde potrivit alin. (2).Dreptul la aparare Art. 13. - (1) Dreptul la aparare este garantat.(2) Partile au dreptul, in tot cursul procesului, de a fi reprezentatesau, dupa caz, asistate inconditiile legii. In recurs, cererile si concluziile partilor nu pot fiformulate si sustinute decat prinavocat sau, dupa caz, consilier juridic, cu exceptia situatiei in care partea sau mandatarulacesteia, sot ori ruda pana la gradul al doilea inclusiv, estelicentiata in drept.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->