Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Proiect Didactic Buchetele

Proiect Didactic Buchetele

Ratings: (0)|Views: 89 |Likes:

More info:

Published by: Georgiana Elena Pomana on Feb 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2013

pdf

text

original

 
PROIECT DIDACTIC
DATA:UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:PROPUNĂTOR:GRUPA: mareTEMA ANUALĂ: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Coroniţa toamnei”TEMA ZILEI: „Bucheţele, bucheţele!”TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi;FORMA DE REALIZARE: Activitate integratăADE: DŞ(AM,CM)+DLC+DOSMIJLOC DE REALIZARE: joc didacticSCOPUL ACTIVITĂŢII:
Consolidarea şi verificarea număratului în limitele 1-5;
Consolidarea cunoştinţelor despre florile de toamnă: crizantema, tufănica;OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
DŞ - Activitate matematică
Să grupeze flori după denumire;
Să numere în limitele 1-5;
Să formeze buchete cu număr impar de flori;
Să raporteze numărul la cantitate şi invers;
DŞ - Cunoaşterea mediului:
Să denumească, pe baza analizatorilor, florile de toamnă prezentate;
Să enumere părţile componente ale acestora;
DOS - Educaţie pentru societate:
Să utilizeze formule de politeţe adecvate în situaţii diferite;
DLC –Educarea limbajului
 
Să creeze mesaje specifice pentru evenimente speciale;
Să identifice literele şi cifrele pentru a „scrie” cuvinte simple;SARCINA DIDACTICĂ:-grupează florile după numele ce-l poartă (crizanteme şi tufănele),-caută şi denumte părţile componente,-formează bucheţele cu nur impar de flori,-,,scrie” etichete pentru buchele.REGULILE JOCULUI:- gruparea se face în funcţie de insemnul primit;- deplasarea de la un punct la altul al grupei se face doar la semnalul educatoarei;- răspunsurile corecte sunt apreciate cu o floare.
 
ELEMENTE DE JOC:surpriza, mânuirea materialelor, mişcarea, închiderea şi deschiderea ochilor, aplauze.STRATEGII DIDACTICE :a)
metode şi procedee
: expunerea, demonstraţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, lucrul pe grupe şi-n perechi, „Mâna oarbă”, ,, Bingo”, ,,Puzzle”, ,,Cubul”,,,Continuă tu!” ,„Deplasaţi-vă, opriţi-vă, lucraţi în perechi!”, b)
material didactic:
vaze pentru flori, flori de toamnă, cub, ecusoane cu flori, casetofon, casetă,foi A5 cu părţile componente ale florilor-rădăcină, tulpină, frunze, floare, panouri, etichete cuimagine şi scris, jetoane cu cifre de la 1 la 5, cub cu cifre impare, carioci, cifre, litere.
c) forme de organizare:
frontal, pe grupe, perechi, individual.RESURSE:
umane: educatoarea şi grupa de copii;
temporale : 30-35 min
 bibliografice:- “Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani ” - 2008- Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela – “Metode interactive degrup” – ghid metodic, editura Arves- Culea, Laurenţia; Sesovici, Angela; ş.a.- “Activitatea integrată din grădiniţă (Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar)” -Ed. Didactica Publishing House,Bucureşti, 2008- Neagu, Mihaela; Beraru, Georgeta ,,Activităţi matematice în grădiniţă”, Editura ASS,1995
2
 
SCENARIUL ACTIVITĂII
Ț
Pe fundal muzical adecvat, intră în clasă Florăreasa Bella (care poate fi educatoarea, saualtă persoană) cu braul plin de crizanteme i tufănele. Dansează fericită şi deodată se întristează!
ț ș
 Întrebată ce s-a întâmplat, povesteşte că este tare supărată pentru că are o frumoasă grădina cuflori i s-a gandit ar face o afacere bună dacă ar vinde însă nu tie
ș ș
cum se numesc (denumireaacestora), nu ştie să numere şi atunci nu poate forma buchete de flori conform cerinţei clienţilor,nu ştie să citească şi atunci nu poate scrie etichete cu denumirea florilor şi preţul acestora (estevorba de scris prin diferite tehnici: modelare, îndoire din sârmă, tăiere după contur, alipirealiterelor magnetice, etc., este vorba despre aspectul tratării diferenţiate a copiilor, indiferent devârstă, sunt copii de grupă mică care recunosc literele şi atunci nu pot rămâne la nişte sarcini care, pentru ei, înseamnă timp pierdut, chiar dacă clasa pregătitoare este la şcoală!!) şi mai este taresupărată pentru că, unii clienţi, o întreabă care sunt formulele de politeţe, cuvintele, mesajelemagice în situaţii speciale, când se oferă flori? Pentru ea, toate acestea sunt motive de supărare! Aauzit de aceşti copii cum că ar fi minunaţi, că ar şti să răspundă la orice întrebare, cum ar fi: (sprehazul tuturor!):„De ce ninge, de ce plouă de ce capra nu dă ouă, de ce toarce Azorel, de ce latrăMiaunel, de ce una, de ce două, de ce nouăzeci şi nouă?” Ei, şi dacă ştiu atâtea sigur vor şti să oînveţe şi pe ea ceea ce nu ştie şi nu poate!Se cere acordul copiilor privind îndeplinirea dorinţei musafirului proaspăt sosit. Pentruaceasta, educatoarea propune, ca împreună, să joace jocul ,,Bucheele, bucheele”. Florăreasa
ț ț
 este rugată să participe la jocul copiilor pentru că, doar aşa va putea învăţa ceea ce doreşte să ştie.Dorinţele florăresei vor fi exprimate pe rând chiar de către ea, iar răspunsurile copiilor vor firăsplătite cu câte o floare (în final, florile primite vor fi oferite colegilor, odată cu mesajul care serosteşte în astfel de situaţii, mesaj conceput de către copii în secvenţa de final a activităţii).Florăreasa aează florile pe o masă stabilind regulile jocului, dacă rolul de florăreasă este
ș
  jucat de educatoare dacă nu, educatoarea preia conducerea activităţii iar florăreasa participă laactivitate împreună cu copiii.Aşadar conducătorul activităţii anunţă regulile jocului, la început toate odată, după care,cu fiecare secvenţă didactică se repetă şi regulile stabilite (este necesară reactualizarea permanentă a acestora pentru că, copiii de vârsta aceasta nu pot reţine toate regulile propuse).
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->