Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
447

447

Ratings: (0)|Views: 652|Likes:
Published by Silviu

More info:

Published by: Silviu on Feb 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

AL CINCILEA MUNTE
DE PAULO COELHO
Traducerea Carmen Vasilescu
Publicat la editura Humanitas \u00een octombrie 2001
PROLOG

La \u00eenceputul anului 870 \u00ee.H., Fenicia \u2013 o\u0163ar\u0103 pe care israeli\u0163ii o numeau Liban \u2013 s\u0103rb\u0103torea trei secole de pace. Fenicienii erau m\u00eendri de aceasta. Nefiind o mare putere politic\u0103, ei s-au v\u0103zut nevoi\u0163i s\u0103-\u015fi dezvolte intens capacitatea de a negocia, unicul mod de a-\u015fi asigura supravie\u0163uirea \u00eentr-o lume ruinat\u0103 de ve\u015fnice r\u0103zboaie. \u00cen urma alian\u0163ei \u00eencheiate \u00een jurul anului 1000 \u00ee.H cu regele Solomon, au trecut la modernizarea flotei comerciale, ceea ce a avut ca rezultat expansiunea comer\u0163ului. De atunci, Fenicia a

\u00eenflorit \u00eencontinuu.

Navigatorii ei au ajuns \u00een locuri \u00eendep\u0103rtate ca Spania\u015fi Oceanul Atlantic\u015fi exist\u0103
p\u0103reri \u2013 \u00eenc\u0103 neconfirmate \u2013 c\u0103 s-ar g\u0103si inscrip\u0163ii feniciene \u00een nord-estul\u015fi sudul
Braziliei. Vindeau sticl\u0103, lemn de cedru, arme, fier\u015fi filde\u015f. Locuitorii marilor ora\u015fe ca
Sidon, Tir sau Bzblos cuno\u015fteau numerele, citeau \u00een stele, fabricau vin\u015fi foloseau, de
aproape dou\u0103 sute de ani, un sistem de scriere numit de grecialf abet.

La \u00eenceputul anului 870 \u00ee.H., \u00eentr-un ora\u015f \u00eendep\u0103rtat, numit Ninive, s-a reunit
consiliul de r\u0103zboi. C\u00eeteva c\u0103petenii asiriene hot\u0103r\u00eeser\u0103 s\u0103-\u015fi trimit\u0103 trupele pentru a
cuceri\u0163\u0103rile situate de-a lungul coastei mediteraneene. Fenicia era prima\u0163ar\u0103 care urma

s\u0103 fie invadat\u0103.
La \u00eenceputul anului 870 \u00ee.H., ascun\u015fi \u00eentr-un grajd din Galaad, \u00een Israel, doi
b\u0103rba\u0163i \u00ee\u015fi a\u015fteptau sf\u00eer\u015fitul apropiat.
PARTEA I
- L-am slujit pe Domnul\u015fi acum iat\u0103, m\u0103 las\u0103 \u00een m\u00eena vr\u0103jma\u015fului, spuse Ilie.

- Domnul este Unul, \u00eei r\u0103spunse levitul. El nu i-a spus lui Moise c\u0103 e bun sau
r\u0103u, i-a spus doar at\u00eet: Eu s\u00eent. Deci El se afl\u0103 \u00een tot ce exist\u0103 sub soare, \u00een tr\u0103snetul care
distruge casa\u015fi \u00een m\u00eena omului care o ridic\u0103 la loc.

St\u0103teau de vorb\u0103 pentru a-\u015fi alunga spaima; dintr-o clip\u0103 \u00een alta solda\u0163ii puteau
intra \u00een grajd\u015fi, descoperindu-i n-ar mai fi existat dec\u00eet o alegere: ori se \u00eenchinau lui Baal,
zeul fenician, ori erau executa\u0163i. R\u0103scoleau fiecare cas\u0103 \u00een c\u0103utarea prorocilor, pe care fie
\u00eei converteau, fie \u00eei executau.

Poate c\u0103 levitul s-ar fi convertit pentru a sc\u0103pa de moarte, dar el, Ilie, nu avea de
ales: totul se pretrecuse din vina lui\u015fi Izabela \u00eei voia capul cu orice pre\u0163.

- \u00cengerul Domnului mi-a poruncit s\u0103 merg s\u0103 vorbesc cu regele Ahab\u015fi s\u0103-l previn
c\u0103 nu va ploua, c\u00eet\u0103 vreme zeul Baal va fi sl\u0103vit \u00een Israel, spuse, cer\u00eendu-\u015fi parc\u0103
iertare pentru c\u0103 ascultase vorbele \u00eengerului. Dar Dumnezeu nu se gr\u0103be\u015fte. P\u00een\u0103
s\u0103 vin\u0103 seceta, Izabela \u00eei va fi ucis pe to\u0163i \u00eenchin\u0103torii Domnului.

Levitul r\u0103mase pe g\u00eenduri. Se \u00eentreba dac\u0103 trebuia s\u0103 se lase convertit la
Baal, sau s\u0103 moar\u0103 \u00een numele Domnului.
- Cine este Dumnezeu? Se \u00eentreb\u0103 Ilie. El e acela care\u0163ine sabia soldatului c\u00eend \u00eei
ucide pe cei care nu-\u015fi p\u0103r\u0103sesc credin\u0163a str\u0103mo\u015feasc\u0103? El e cel ce a a\u015fezat pe
tronul\u0163\u0103rii o prin\u0163es\u0103 str\u0103in\u0103, aduc\u00eend neamului nostru toate aceste nenorociri?
Dumnezeu \u00eei omoar\u0103 pe credincio\u015fi, pe nevinova\u0163i, pe cei ce tr\u0103iesc \u00een legea lui
Moise?

Levitul se hot\u0103r\u00ee: era mai bine s\u0103 moar\u0103: Izbucni \u00een r\u00ees c\u0103ci ideea mor\u0163ii

nu-l mai \u00eengrozea. Se \u00eentoarse c\u0103tre t\u00een\u0103rul proroc\u015fi \u00eencerc\u0103 s\u0103-l lini\u015fteasc\u0103.
- Dac\u0103 te \u00eendoie\u015fti, \u00eentreab\u0103-l chiar pe Domnul despre poruncile Sale, \u00eei spuse. Eu
unul mi-am acceptat destinul.
- Dumnezeu nu poate s\u0103 vrea s\u0103 fim omor\u00ee\u0163i f\u0103r\u0103 mil\u0103, st\u0103rui Ilie.
- Dumnezeu poate orice. Dac\u0103 n-ar face dec\u00eet ceea ce numim noi Binele, nu L-am
mai socoti Atotputernic. Ar st\u0103p\u00eeni numai o parte din Univers\u015fi altcineva, mai
puternic dec\u00eet El, i-ar controla\u015fi judeca lucr\u0103rile. Atunci l-a\u015f sl\u0103vi pe acel cineva

mai puternic.

- Dac\u0103 totul st\u0103 \u00een puterea Lui, de ce nu-i ap\u0103r\u0103 de suferin\u0163\u0103 pe cei care \u00cel iubesc?
De ce nu ne salveaz\u0103, \u00een loc s\u0103 le dea putere\u015fi glorie du\u015fmanilor S\u0103i?
- Nu\u015ftiu, r\u0103spunse levitul. \u00cens\u0103 exist\u0103 un motiv\u015fi sper s\u0103-l aflu cur\u00eend.
- Nu cuno\u015fti r\u0103spunsul la aceast\u0103 \u00eentrebare.
- A\u015fa este.

T\u0103cur\u0103 am\u00eendoi. Pe Ilie \u00eel trecur\u0103 fiorii.
- Tu e\u015fti \u00eensp\u0103im\u00eentat, dar eu m-am \u00eemp\u0103cat cu soarta, spuse levitul. Voi ie\u015fi afar\u0103
\u015fi voi pune cap\u0103t acestei agonii. De c\u00eete ori aud un \u0163ip\u0103t, m\u0103 \u00eenfior la g\u00eendul c\u0103-mi
va veni\u015fi mie r\u00eendul. De c\u00eend st\u0103m ascun\u015fi aici, am murit de o sut\u0103 de ori\u015fi nu
mai avem dec\u00eet o moarte. Dac\u0103 e s\u0103 mi se taie capul, s\u0103 se \u00eent\u00eemple mai cur\u00eend.

Avea dreptate.\u015ei el tres\u0103rise la fiecare\u0163ip\u0103t\u015fi suferise peste puterile sale.
- Merg\u015fi eu cu tine. Am ostenit s\u0103 m\u0103 lupt pentru c\u00eeteva ceasuri de via\u0163\u0103 \u00een plus.
Se ridic\u0103\u015fi deschise u\u015fa grajdului, l\u0103s\u00eend soarele s\u0103 p\u0103trund\u0103 \u00een ascunzi\u015ful

lor.
Levitul \u00eel apuc\u0103 de bra\u0163\u015fi pornir\u0103 la drum. De n-ar fi fost\u0163ipetele, ar fi
putut p\u0103rea o zi obi\u015fnuit\u0103\u015fi un ora\u015f ca oricare altul \u2013 un soare bl\u00eend\u015fi adierea

care venea de departe dinspre ocean, m\u00eeng\u00eeindu-i fa\u0163a, str\u0103zile colbuite, casele din
chirpici amestecat cu paie.
- Sufletele noastre s\u00eent cuprinse de spaima mor\u0163ii, \u00eentr-o zi splendid\u0103 ca aceasta,
zise levitul... Alt\u0103dat\u0103, c\u00eend m\u0103 sim\u0163eam \u00eemp\u0103cat cu Dumnezeu\u015fi cu oamenii, era
o c\u0103ldur\u0103 oribil\u0103, iar v\u00eentul de\u015fertului st\u00eernea nisipul care \u00eemi intra \u00een ochi, de nu
mai vedeam la un pas \u00een fa\u0163a mea. Nu \u00eentotdeauna voin\u0163a Lui se potrive\u015fte cu ceea
ce s\u00eentem sau sim\u0163im; te asigur \u00eens\u0103 c\u0103 exist\u0103 o ra\u0163iune \u00een tot ce face EL.
- Te admir pentru credin\u0163a ta.

Levitul \u00ee\u015fi ridic\u0103 ochii spre cer, medit\u00eend o clip\u0103,\u015fi apoi se \u00eentoarse spre
Ilie:
- S\u0103 nu admiri\u015fi s\u0103 nu crezi totul: e vorba de un pariu pe care l-am f\u0103cut cu mine
\u00eensumi. Am pariat c\u0103 Dumnezeu exist\u0103.
- E\u015fti un proroc, \u00eei r\u0103spunse Ilie.\u015ei tu auzi glasuri\u015fi\u015ftii c\u0103 exist\u0103 o alt\u0103 lume
dincolo de noi.
- Poate c\u0103 nu e dec\u00eet \u00eenchipuirea mea.
- Dumnezeu\u0163i-a trimis semnele Lui, insist\u0103 Ilie, nelini\u015ftit de comentariile
tovar\u0103\u015fului s\u0103u.
- Poate c\u0103 nu e dec\u00eet \u00eenchipuirea mea, repet\u0103 el. De fapt, singura mea certitudine
este pariul pe care l-am f\u0103cut: s\u00eent \u00eencredin\u0163at c\u0103 totul se petrece din voia Celui de
Sus.

Strada era pustie. Oamenii st\u0103teau \u00eenchi\u015fi \u00een cas\u0103 a\u015ftept\u00eend s\u0103 soseasc\u0103
solda\u0163ii lui Ahab, s\u0103 \u00eendeplineacs\u0103 porunca primit\u0103 de la prin\u0163esa str\u0103in\u0103: s\u0103-i
omoare pe prorocii din Israel. Ilie mergea al\u0103turi de levit, sim\u0163ind parc\u0103 \u00een spatele
fiec\u0103rei ferestre sau u\u015fi prezen\u0163a cuiva care-l privea cu repro\u015f, \u00eenvinuindu-l pentru
toat\u0103 nenorocirea.
- Nu eu am vrut s\u0103 fiu proroc. Poate c\u0103 totul nu e dec\u00eet rodul imagina\u0163iei mele, \u00ee\u015fi
spunea Ilie.

Dup\u0103 cele petrecute la t\u00eempl\u0103rie \u00eens\u0103,\u015ftia c\u0103 nu e a\u015fa.

Din copil\u0103rie auzea voci\u015fi vorbea cu \u00eengerii. Dar totul a \u00eenceput c\u00eend
p\u0103rin\u0163ii \u00eel \u00eendemnaser\u0103 s\u0103 se duc\u0103 la un preot din Israel, care \u2013 dup\u0103 ce \u00eei pusese
mai multe \u00eentreb\u0103ri \u2013 hot\u0103r\u00eese c\u0103 este un nabi, un profet, un \u201eom d\u0103ruit cu duh\u201d,

din cei ce \u201epot auzi glasul Domnului\u201d.
Dup\u0103 ce a stat de vorb\u0103 cu el c\u00eeteva ore, preotul le-a spus p\u0103rin\u0163ilor ca, pe
viitor, s\u0103 ia bine aminte la tot ce va spune copilul.

Pe drum p\u0103rin\u0163ii \u00eei poruncir\u0103 lui Ilie s\u0103 nu mai povesteasc\u0103 nim\u0103nui ce va vedea ori va auzi, c\u0103ci a fi proroc presupunea leg\u0103turi cu st\u0103p\u00eenirea\u015fi a\u015fa ceva nu poate aduce dec\u00eet necazuri.

Oricum, lui Ilie nu i se mai ar\u0103t\u0103 nimic care i-ar fi putut interesa pe preo\u0163i
\u015fi pe regi. Vorbea doar cu \u00eengerul lui p\u0103zitor, care-l pov\u0103\u0163uia ce s\u0103fa c\u0103; din c\u00eend

\u00een c\u00eend avea viziuni, pe care nu reu\u015fea s\u0103 le \u00een\u0163eleag\u0103, - oceane \u00eendep\u0103rtate, mun\u0163i
b\u00eentui\u0163i de fiin\u0163e stranii, ro\u0163i cu aripi\u015fi ochi. Dup\u0103 ce disp\u0103reau viziunile, \u00ee\u015fi
aducea aminte de vorbele p\u0103rin\u0163ilor\u015fi f\u0103cea tot posibilul s\u0103\u015fi le\u015ftearg\u0103 din minte.

De aceea, vocile\u015fi viziunile ap\u0103rur\u0103 tot mai rar. P\u0103rin\u0163ii lui erau mul\u0163umi\u0163i
\u015fi nu mai pomeneau nimic despre cele \u00eent\u00eemplate. C\u00eend se f\u0103cu destul de mare ca
s\u0103-\u015fi poarte singur de grij\u0103, p\u0103rin\u0163ii \u00eemprumutar\u0103 ni\u015fte bani\u015fi \u00eei \u00eencropir\u0103 un mic
atelier de t\u00eempl\u0103rie.

Din c\u00eend \u00een c\u00eend, \u00eei privea cu respect pe ceilal\u0163i proroci, care str\u0103b\u0103teau
str\u0103zile Galaadului, \u00eenve\u015fm\u00eenta\u0163i \u00een mantii de blan\u0103\u015fi br\u00eeie de piele\u015fi spun\u00eend c\u0103
Domnul \u00eei alesese pentru a \u00eendruma poporul ales. El nu era f\u0103cut pentru asta; nu
era \u00een stare s\u0103-\u015fi induc\u0103 starea de trans\u0103 prin dansuri\u015fi autoflagelare, o practic\u0103
obi\u015fnuit\u0103 printre cei \u201ece pot auzi glasul Domnului\u201d, pentru c\u0103 se temea de durere.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Gabriel Tolea liked this
alinette liked this
silvy_kiss20 liked this
timshel liked this
Zu Alex liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->