Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
802

802

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 464 |Likes:
Published by freeebooks444

More info:

Published by: freeebooks444 on Feb 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

3
CAPITOLUL 1
MANAGEMENTUL \u2013 CONCEPT, EVOLU\u0162IE
\u015eI FUNC\u0162II
1.1.Definirea conceptului
1.2.Evolu\u0163ia conceptului\u015fi principalele\u015fcoli de
conducere
1.3.Func\u0163iile managementului
1.1.Definirea conceptului

Activitatea de conducere a ap\u0103rut odat\u0103 cu munca \u00een colectiv, odat\u0103 cu primele forme de organizare social\u0103 \u015fi este un proces ce evolueaz\u0103 \u00een paralel cu dezvoltarea material\u0103\u015fi spiritual\u0103 a societ\u0103\u0163ii. Ac\u0163iune practic\u0103- \u201cveche precum civiliza\u0163ia uman\u0103\u201d- conducerea se reg\u0103se\u015fte peste tot \u00een societate, respectiv \u00een toate domeniile\u015fi pe toate palierele societ\u0103\u0163ii. Ast\u0103zi ea este cunoscut\u0103 sub denumirea de

management, iar speciali\u015ftii implica\u0163i \u00een derularea ei-
manageri.

Termenul \u201cmanagement\u201d s-a impus \u00een sfera economic\u0103 \u00een a doua jum\u0103tate a secolului XX\u015fi putem spune c\u0103 s-a cristalizat ca\u015ftiin\u0163\u0103, relativ recent, prin eforturile depuse de un num\u0103r mare de speciali\u015fti de pe \u00eentreg mapamondul.

Literatura de specialitate- extrem de bogat\u0103- prezint\u0103 o serie de abord\u0103ri ale managementului, din mai multe puncte de vedere, care adesea se deosebesc substan\u0163ial \u00eentre ele. Deasemenea trebuie s\u0103 men\u0163ion\u0103m multiplele

dimensiuni ale acestui concept\u015fi prin urmare multiplele
sale accep\u0163iuni care cel mai adesea se completeaz\u0103 unele pe
altele :
!
Cuv\u00e2ntul
management
deriv\u0103
din latinescul
\u201cmanus\u201d(m\u00e2n\u0103)
\u015fi
reprezint\u0103 ca expresie
literar\u0103

\u201cmanevrare\u201d, \u201cpilotare\u201d. Managerul este cel care se ocup\u0103 cu pilotarea, cu conducerea, care particip\u0103 nemijlocit la efectuarea ac\u0163iunii. De la latinescul \u201cmanus\u201d s-a format

\u00een

italian\u0103 \u201cmannegio\u201d\u015fi \u00een francez\u0103 \u201cmanege\u201d. Din aceste limbi a fost \u00eemprumutat \u00een limba englez\u0103 sub forma verbului \u201cto manage\u201d, care \u00eenseamn\u0103 a administra, a conduce. De aici au ap\u0103rut cuvintele

derivate
\u201cmanager\u201d
\u015fi

\u201cmanagement\u201d, ceea ce \u00eenseamn\u0103 conduc\u0103tor\u015fi conducere. [1]

4"Managementul este o art\u0103 \u2013 argumentele principale care

sus\u0163in acest punct de vedere sunt rezultatele extrem de diferite ob\u0163inute de conduc\u0103tori care au la dispozi\u0163ie metode, instrumente\u015fi principii identice precum\u015fi resurse similare. Sus\u0163in\u0103torii acestui punct de vedere spun: nu este suficient s\u0103-\u0163i \u00eensu\u015fe\u015fti\u015ftiin\u0163a conducerii, ci trebuie s\u0103 ai\u015fi talent.

"Managementul este o\u015ftiin\u0163\u0103 \u2013 adic\u0103 un corp sistematizat

de legi, principii\u015fi teorii, instrumente\u015fi cerin\u0163e ce trebuie s\u0103 fie respectate \u00een procesul conducerii efective a activit\u0103\u0163ii organiza\u0163iei sau \u00eentreprinderii care au sau nu ca scop final profitul.

"Managementul este o categorie social \u2013 adic\u0103 poate fi

privit\u015fi drept un grup de oameni (manageri) ale c\u0103ror caracteristici de comportament\u015fi stil de via\u0163\u0103 sunt similare at\u00e2t \u00een timpul serviciului c\u00e2t\u015fi \u00een afara lui.

"Managementul este o profesie, o meserie-similar\u0103 cu

toate celelalte care presupune un cod etic, obiective, practici de comportament prestabilite pentru a c\u0103ror aplicare trebuie acumulate cuno\u015ftin\u0163e\u015fi \u00eendem\u00e2n\u0103ri \u00een perioada de preg\u0103tire pentru profesia de conduc\u0103tor (curs specific de management)

"Managementul este un proces \u2013 este o dimensiune

potrivit c\u0103reia un grup de oameni (cadrele de conducere) direc\u0163ioneaz\u0103 ac\u0163iunile colaboratorilor lor, de fapt ale tuturor celorlal\u0163i angaja\u0163i din \u00eentreprinderea respectiv\u0103 \u00een vederea atingerii unor obiective comune. \u00cen acest scop procesul presupune parcurgerea unei serii coordonate de ac\u0163iuni, de pa\u015fi.

#
\u015etiin\u0163a conducerii se
afl\u0103 \u00een plin\u0103 expansiune,
ea
\u00ee\u015fi
descoper\u0103
permanent

noi preocup\u0103ri, noi domenii de interes, noi direc\u0163ii de dezvoltare. \u00cen plus, datorit\u0103

extraordinarei
complexit\u0103\u0163i
a
activit\u0103\u0163ilor
de
conducere,

suntem nevoi\u0163i s\u0103 \u201c\u00eenghesuim\u201d totul \u00eentr-un concept, niciodat\u0103 suficient de \u00eenc\u0103p\u0103tor.

\u00cen acest spirit, g\u0103sim o explica\u0163ie extrem de plastic\u0103 \u00een \u201cParabola orbilor\u015fi a elefantului\u201d:

\u201cUn club al orbilor a organizat o vizit\u0103 la o gr\u0103din\u0103

zoologic\u0103.\u00cen
cursul
acesteia

au \u201cv\u0103zut\u201d doar acele animale care puteau fi v\u0103zute de un orb, prin pip\u0103it.La

urm\u0103toarea \u00eent\u00e2lnire c\u00e2nd au \u00eenceput s\u0103-\u015fi depene impresiile, discu\u0163iile au degenerat, la un moment dat, \u00eentr-o adev\u0103rat\u0103 ceart\u0103. C\u00e2nd? Atunci c\u00e2nd au \u00eenceput s\u0103-\u015fi povesteasc\u0103 ce este elefantul.

Imaginea acestuia era at\u00e2t de diferit\u0103 \u00een mintea

5

Pentru a deslu\u015fi sensul conceptului de management, va trebui s\u0103 trecem \u00een revist\u0103 o parte a defini\u0163iilor date de speciali\u015fti. \u00cent\u00e2lnim astfel \u00een lucr\u0103rile nord-americane, predominant defini\u0163ii de ordin pragmatic ale managementului, de pe pozi\u0163ia managerului (Reece\u015fi O Grady; Longenecker\u015fi Pringle); alte abord\u0103ri trateaz\u0103 managementul ca pe o\u015ftiin\u0163\u0103 ( publica\u0163ia francez\u0103 Larousse sau profesorii ru\u015fi Popova\u015fi Krasnopoiasa). Pentru a avea \u00eens\u0103, o imagine c\u00e2t mai complet\u0103 asupra managementului, asupra \u00eentregului, trecem \u00een revist\u0103 c\u00e2teva dintre cele mai semnificative defini\u0163ii asupra rolului\u015fi esen\u0163ei conducerii :

Reece\u015fi O Grady \u2013 \u201cprocesul de coordonare
aresurselor umane, informa\u0163ionale, fizice\u015fi financiare \u00een
vederea organiz\u0103rii scopurilor organiza\u0163iei\u201d
Longenecker\u015fi Pringle \u2013 \u201cprocesul de ob\u0163inere\u015fi

combinare a resurselor umane, financiare\u015fi fizice \u00een vederea \u00eendeplinirii scopului primar al organiza\u0163iei- ob\u0163inerea de produse\u015fi servicii dorite de un anumit segment al societ\u0103\u0163ii\u201d

Larousse \u2013 define\u015fte managementul ca \u201c\u015ftiin\u0163a
tehnicilor de conducere a \u00eentreprinderii\u201d
Mary Parker Follet \u2013 anii \u201820-\u201930: esen\u0163a actului de
conducere o reprezint\u0103 coordonarea colaboratorilor\u015fi a
activit\u0103\u0163ilor desf\u0103\u015furate de ace\u015ftia.
Frederick Taylor \u2013un manager trebuie s\u0103 fie capabil
s\u0103 creeze\u015fi s\u0103 aplice metode\u015ftiin\u0163ifice de conducere.
Henry Fayol \u2013 un cadru de conducere trebuie s\u0103 pun\u0103
\u00een aplicare func\u0163iile sau atribu\u0163iile managementului
Frank Gilberth \u2013 rolul esen\u0163ial al cadrelor de
conducere este acela de a descoperi prin studii\u015fi analize cel
mai bun mod de a face ceva, de a-I face meseria.
vizitatorilor lui, \u00eenc\u00e2t nu
mai \u00een\u0163elegeau nimic.

Unul din ei pusese m\u00e2na pe filde\u015ful elefantului\u015fi sus\u0163inea p\u00e2n\u0103 \u00een p\u00e2nzele albe c\u0103 elefantul este un animal de forma unei suli\u0163e, a unei l\u0103nci; acesta era puternic comb\u0103tut de cel care pusese m\u00e2na pe picior\u015fi care sus\u0163inea c\u0103 elefantul este ca un pom; cel care pusese m\u00e2na pe tromp\u0103 spunea c\u0103 este ca un\u015farpe, \u00een vreme ce cel care pip\u0103ise trunchiul spunea c\u0103

este un perete;to\u0163i ace\u015ftia erau stra\u015fnic comb\u0103tu\u0163i de cel care-l tr\u0103sese de coad\u0103, foarte g\u0103l\u0103gios de altfel, care spunea extrem de conving\u0103tor, c\u0103 elefantul este de fapt o funie\u015fi nu-I \u00een\u0163elege deloc pe cei care sus\u0163in altfel.\u201d

Morala imediat\u0103

a parabolei este evident\u0103: nu po\u0163i

defini

ceva, examin\u00e2nd doar p\u0103r\u0163i ale \u00eentregului.

Precum elefantul pentru orbi, managementul are multiple dimensiuni\u015fi, prin

urmare,

multe accep\u0163iuni- care, cel mai adesea, se completeaz\u0103 unele pe altele. De aceea consider\u0103m

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ionut Copil liked this
Dan liked this
Dan liked this
Catalin Burdusa liked this
Georgeta Stefan liked this
vyorel19 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->