Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ribić - 27148/12 - Izlaganje o činjenicama

Ribić - 27148/12 - Izlaganje o činjenicama

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2014

pdf

text

original

 
 
EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVAPRVI ODJEL
Zahtjev br. 27148/12
Zdenko RIBIĆ protiv Hrvatske
  podnesen 6. travnja 2012.godine
IZLAGANJE O
ČINJENICA
MA 
Podnositelj, g. Zdenko Ribić, hrvatski je državljanin rođen 1954. godine iživi u Zagrebu. Pred Sudom ga zastupa gđa I. Bojić, odvjetnica iz Zagreba.
 
A. Okolnosti predmeta
 
Činjenično stanje predmeta, kako ga je iznio podnositelj, može se sažeti
kako slijedi.Dana 25. travnja 1992. godine podnositelj je sklopio brak sa Z.J.Dana 9. listopada 1993. godine Z.J. je rodila njihovog sina I.R.-a.Dva mjeseca kasnije Z.J. se s njihovim sinom iselila iz stana u kojem je
živjela s podnositeljem.
 
1. Građanski postupak za razvod i povjeravanje djeteta na čuvanje i odgoj
 Godine 1996. Z.J. je
Općinskom sudu u Zagrebu podnijela građanskutužbu protiv podnositelja, zahtijevajući razvod braka, povjeravanje djeteta načuvanje i odgoj samo njoj te uzdržavanje njihovog sina. Na ročištu održanom 22. svibnja 1998. godine i u svom pisanom podnesku od 9. ožujka 1999. godine podnositelj je zahtijevao od suda
izdavanje privremene mjere kojom bi se privremeno uredili njegovi kontakti
sa sinom. Međutim, sud nikada nije odlučio o podno
siteljevim zahtjevima.
Dana 26. listopada 2001. godine Općinski sud je donio presudu kojom je:(a) razveo brak između podnositelja i Z.J., (b) povjerio njihovog sina načuvanje i odgoj samo Z.J., (c) podnositelju odobrio susrete i druženje sa
sinom i (d
) naložio podnositelju da redovito plaća određen iznos novca zauzdržavanje svog sina.
 
 
RIBIĆ protiv HRVATSKE
- IZLAGANJE O
ČINJENICA
MA I PITANJA 2
 Nakon
što su obje stranke uložile žalbe, 12. veljače 2002. godineŽupanijski sud u Zagrebu ukinuo je prvostupanjsku presudu u dijelu koji seodnosi na pravo na susrete i druženje kao i uzdržavanje te vratio predmet na
 ponovljeni postupak. Istovremeno je potvrdio pobijanu presudu u dijelu koji
se odnosi na razvod i povjeravanje djeteta na čuvanje i odgoj.U ponovljenom je postupku 23. srpnja 2004. godine Općinski sud u
Zagrebu donio presudu kojom je podnositelju ponovno odobrio susrete i
druženje s djetetom te d
onio podroban raspored posjeta.
Dana 12. travnja 2005. godine Županijski sud u Zagrebu odbio je žalbu
Z.J. i potvrdio prvostupanjsku presudu. Prvostupanjska presuda od 23. srpnja
2004. godine postala je pravomoćna kad je drugostupanjska presuda od 12.
travnja 2005. godine dostavljena objema strankama, tj. 29. lipnja 2005.godine.
2. Ovršni postupak 
 
(a) Prvi ovršni postupak 
 
Budući da je Z.J. odbila postupiti prema gore navedenoj presudi od 23.srpnja 2004. godine i omogućiti podnositelju ostvarivanje
 prava na susrete i
druženje, on je 12. svibnja 2005. godine podnio prijedlog za ovrhu te presudeOpćinskom sudu u Zagrebu.
 
Dana 25. kolovoza 2005. godine taj je sud donio rješenj
e o ovrsi kojim je
naložio Z.J., pod prijetnjom novčane kazne od
3.000 hrvatskih kuna (HRK),
da dopusti podnositelju ostvarivanje prava na susrete i druženje s djetetom.
 
Dana 8. studenog 2005. godine Županijski sud u Zagrebu odbio je Z.J.
-
inu žalbu i potvrdio rješenje o ovrsi.
 
Dana 22. prosinca 2005. godine Općinski sud u Zagrebu do
nio je odluku
kojom je Z.J. izrekao novčanu kaznu od 3.000 HRK jer nije postupila premarješenju o ovrsi te joj je ponovno naložio, pod prijetnjom novčane kazne od
6.000 HRK, da podnositelju dopusti ostvarivanje njegovih prava na susrete i
druženje. Z.J. se žalila, ali je Županijski sud odbio njezinu žalbu 21.
studenog 2006. godine.
Dana 30. studenog 2006. godine Općinski sud u Zagrebu prihvatio je podnositeljev zahtjev i izdao novo rješenje o ovrsi kojim je naložio ovršiteljuda uz pomoć socijalnog radnika i policijskog službenika oduzme podnositeljevog sina Z.J. ili trećoj osobi svaki put kad podnositelj premarasporedu posjeta može ostvariti svoje pravo na posjete i druženje, te da joj
ga nakon toga vrati.
Dana 14. veljače 2007. godine Općinski sud
u Zagrebu
odlučio jeobustaviti ovršni postupak jer podnositelj nije uplatio predujam troškovaovrhe. Podnositelj se prvo 7. ožujka 2007. godine žalio protiv te odluke, ali je 29. ožujka 2007. godine povukao tu žalbu i konačno, 23. studenog 2007.
godine povukao svoj prijedlog za ovrhu od 12. svibnja 2005. godine.
Stoga je Općinski sud u Zagrebu dana 4. prosinca 2007. godine obustavioovršni postupak.
 
 
RIBIĆ protiv HRVATSKE
- IZLAGANJE O
ČINJENICA
MA I PITANJA 3
(b)
Drugi ovršni postupak 
 
(i)
Ovršni postupak 
 
Podnositelj je u međuvremenu, 23. travnja 2007. godine, ponovnozatražio ovrhu navedene presude od 23. srpnja 2004. godine pred Općinskim
sudom u Zagrebu.
Dana 6. prosinca 2007. godine taj sud je donio rješenje o ovrsi kojim jenaložio ovršitelju da uz pomoć socijalnog radnika i policijskog službenika,oduzme podnositeljevog sina Z.J. ili trećoj osobi svaki put kad podnositelj prema rasporedu posjeta može ostvariti svoje pravo na posjete i druženje, te
da joj ga nakon toga vrati.Dana 24.
 prosinca 2007. godine Z.J. se žalila protiv tog rješenja iistovremeno zatražila odgodu ovrhe.Dana 6. veljače 2008. godine Općinski sud u Zagrebu odbio je Z.J.
-in
zahtjev za odgodu ovrhe. Dana 25. veljače 2008. godine podnositeljica sežalila protiv te
odluke.
Dana 28. siječnja 2001. godine Općinski sud proslijedio je Z.J.
-
ine žalbeod 24. prosinca 2007. i 25. veljače 2008. godine Županijskom sudu uZagrebu na odlučivanje.Dopisom od 19. travnja 2011. godine Županijski sud vratio je spis
 predmeta
Općinskom sudu zatraživši ispravljanje određenih pogrešaka u
 prvostupanjskom postupku.
(ii) Postupak po podnositeljevom zahtjevu za zaštitu prava na suđenje u
razumnom roku.
 
Podnositelj je u međuvremenu 10. lipnja 2009. godine podnio zahtjev zazaštitu prava na suđenje u razumnom roku Vrhovnom sudu RepublikeHrvatske prigovorivši duljini naprijed navedenog ovršnog postupka.
 Dana 26. rujna 2011. godine Vrhovni sud utvrdio je povredu
 podnositeljevog prava na suđenje u razumnom roku i:
(a) dosudio mu 5.000H
RK na ime naknade, (b) naložio Općinskom sudu u Zagrebu da ispravi pogreške navedene u dopisu Županijskog suda u Zagrebu od 19. travnja
 
2011. u roku od mjesec dana i (c) naložio Županijskom sudu u Zagrebu daodluči o Z.J.
-
inim žalbama od 24. prosinca 2007.
 
i 25. veljače 2008. godine uroku od tri mjeseca od primitka spisa predmeta od Općinskog suda.Dana 9. listopada 2011. godine podnositeljev sin navršio je osamnaest
godina i postao odrasla osoba.
Stoga je navedeni ovršni postupak postao
 bespredmetan.
3. Upravni postupak pred centrom za socijalnu skrb
 
U međuvremenu, 20. ožujka 2003. godine, Centar za socijalnu skrb
Zagreb
 je po službenoj dužnosti
donio odluku kojom je privremeno dodijelio
 podnositelju pravo na susrete i druženje do pravomoćnosti presude unavedenom građanskom postupku. Uz to je donio i raspored susreta.Međutim, nakon Z.J.
-
ine žalbe nadležno je ministarstvo dana 22.
rujna2003. godine, kao drugostupanjsko upravno tijelo, ukinulo odluku Centra ivratilo predmet na ponovljeni postupak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->