Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Portofoliu Managementul riscurilor în afaceri SA CahulPan

Portofoliu Managementul riscurilor în afaceri SA CahulPan

Ratings: (0)|Views: 783 |Likes:
Published by Ion Bragaru

More info:

Published by: Ion Bragaru on Feb 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2014

pdf

text

original

 
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
 
UNIVERSITATEA DE STAT “BOGDAN PETRICEICU HAJDEU” DIN CAHUL
 
FACULTATEA DE ECONOMIE, INFORMATICA ŞI MATEMATICĂ
 
CATEDRA ANTREPRENORIAT ŞI ADMINISTRAREA AFACERII
 
Portofoliu
la disciplina
Managementul riscurilor în afaceri
S.A. „CahulPan”
 
A efectuat:masterandgr. MAAA - 1101Coordonator:Lector universitar
Călugăreanu Irina
 
Cahul 2012
 
1
Cuprins
I.
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII S.A. „CAHULPAN”
........................................ 2
1.1. Caracteristica generală a întreprinderii
.............................................................................................. 2
II. ANALIZA SWOT ................................................................................................................................. 5III.
RISCURILE ASOCIATE ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII S.A. „CAHULPAN”
.................. 7IV
. ANALIZA CONCURENŢEI
............................................................................................................ 10
4
.1. Analiza concurenților principali care produc și realizează produse similare sau desubstituție
.............................................................................................................................................. 10
4
.2. Părțile slabe și tari ale concurenților 
......................................................................................... 13
CONCLUZII .............................................................................................................................................. 15BIBLIOGRAFIE ....................................................................................................................................... 16
 
2
I.
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII S.A. „CAHULPAN”
 1.1.
Caracteristica generală a întreprinderii
 
Scurt istoric
În anul 1946
, pe baza unei mici brutării locale a fost organizată fabrica de pâine cu unsingur cuptor, a că
rei capacit
ate era de 10 tone pe zi. La sfârș
itul anului 1946 a fost instalatprimul cuptor de marca FIL-2. În primul semestru al anului 1947 a fost instalat al doilea cuptor
de aceeași marcă
.
Astfel, fabrica mărindu
-
și capacitatea de producț
ie devine combinat,
în baza hotărâ
riiMinisterului Industriei Alimentare al RSSM, pe data de 9 iunie 1947.În august 1950 cambinatul trece într-
o nouă clă
dire. La acel moment combinatul de
 panificaț
ie din Cahul, era considerat un
ul dintre cele mai modernizate și mecanizate combinate
 în acest domeniu.În decembrie 1977 a fost dat în exploatare, i
ar din 1978 a început să funcționeze fabrica
 într-
o așa structură cum o găsim și astăzi, cu o capacitate de producț
ie de 32 tone pe zi.
Din momentul punerii în exploatare și până î
n presen
t fabrica a trecut 5 reconstrucț
ii.Actualmente S.A.
CahulPan
este
o întreprindere unica în ramura dată
,
amplasată î
n regiuneade sud a Moldovei, un mare pr
oducator de produse de panificație, franzelărie, covrigă
rie,pesmeti, patisserie, paste fainoase etc.
Ca Societate pe Acțiuni este înfinţată la 28 februarie 1995, pri
n reorganizarea întreprinderii
de arendă Combinatul de panificaţie din Cahul, şi a fost înregistrată de către Camera înregistrăriide Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei a Republicii Moldova.
 
Caracteristica generala a S.A. ,,CahulPan”
 
Întreprinderea
S.A. „CahulPan” a fost fondată în anul 1946, şi este o societate de tipdeschisă. Conform statutului juridic, societatea este o persoană juridică care îşi desfăsoarăactivitatea sa în temeiul legii Republicii Moldova „Cu privire la societaţile pe acţiuni”, și a altor 
acte legislative.
S.A. „CahulPan” este o instituţie care îşi desfăşoară activitatea pe principiul autofinanţării,este creată şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi Statutul societăţii.S.A. „CahulPan” este fondată în scopul sporirii eficacităţii activităţii economice,comerciale şi de producţie în domeniul industriei alimentare şi alte activităţi de antreprenoriatîndreptate spre satisfacerea cît mai deplină a necesităţilor tuturor persoanelor juridice şi acetăţenilor 
Republicii Moldova.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ion Bragaru liked this
Ion Bragaru liked this
Ion Bragaru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->