Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Metodica predarii informaticii

Metodica predarii informaticii

Ratings:
(0)
|Views: 620|Likes:
Published by Olteanu Iulia

More info:

Published by: Olteanu Iulia on Feb 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2014

pdf

text

original

 
Capitolul 1.Noţiuni de bază
Capitolul este destinat în principal prezentării unor elemente introductive, absolutnecesare pentru păstrarea caracterului de sine stătător al lucrării, în Liceu anumite noţiunideosebit de importante fiind predate destul de diferit.
1. Noţiuni de bază în Informatică
Începem cu o scurtă trecere în revistă a câtorva concepte care vor fi utilizate intensivîn carte în special ca suport teoretic pentru exemplele alese. Pentru detalii se mai pot consulta<2>, <3>, <10>, <19>, <20>, <31>, <36>, <38>.
1.1. Predarea unor noţiuni fundamentale
Temele şi domeniile abordate în tratarea disciplinelor de Informatică sunt desigur stabilite prin
obiectivele cadru şi de referinţă
specifice. Dar, aşa cum nu putem aborda nici undomeniu al matematicii (de exemplu), fără cunoaşterea unor noţiuni fundamentale (cum ar ficele privind teoria mulţimilor, teoria numerelor etc.), nici în Informatică nu ne putem dispensade conceptul de
algoritm
.
 Prin algoritm
imperativ
 ) se înţelege ansamblul de transformări(metode) ce se aplică asupra unui set de date de
intrare
şi care determină obţinerea într-untimp finit şi după o succesiune precisă de paşi, a unui set de date de
ieşire
 
(<14>, <23>,<24>). Aceasta nu este o definiţie, ci o descriere a unui concept
de bază
. Spre deosebire dematematica clasică (în care noţiunile de bază, nedefinite ci doar descrise, sunt relativ simple:
mulţime, punct, plan
etc.), noţiunile informatice similare sunt mult mai complicate (în afarăde
algoritm
, mai amintim:
bază de date, program concurent 
,
 site
,
cip
, etc.). Un accentdeosebit trebuie pus pe caracteristicile algoritmilor:
 generalitatea (universalitatea),determinismul şi finitudinea, eficacitatea
(<23>, <32>). Să precizăm totuşi că introducereaoricărei noţiuni (chiar nefundamentale), ar trebui să urmeze următoarele etape:
 Etapa de elaborare şi motivaţie
(iniţială). Fundamentată şi eficient integratăîntr-un sistem, o noţiune
cere
noi domenii de aplicare. Prin urmare atrage după sine1
 
(motivează) introducerea unor noi noţiuni sau furnizarea unor noi rezultate, până cândaria de extindere se îngustează.
 Etapa de formare
a noţiunii. Ilustrată prin exemple, argumentată teoretic şi, de dorit,
demonstrată
matematic, o noţiune se constituie ca un util şi puternic mijloc de
 producţie
pentru domeniul pentru care a fost elaborată. Rămâne doar să-l
exploatăm
adecvat. Didactic, acest aspect cuprinde argumentarea ştiinţifică a noţiunii introduse şireliefarea unor noi, posibile domenii de aplicabilitate.
 Etapa de consolidare,
prin operare cu noţiunea. O noţiune poate fi consideraasimilată dacă ea devine şi instrument de dobândire a unor cunoştinţe şi dacă elevii potopera cu această noţiune în situaţii noi.De exemplu, în privinţa reprezentării algoritmilor, optăm pentru folosirea pseudocodului sau aaltor tipuri de „diagrame”. Nici un efort metodic nu este prea mare pentru a avea o reuşitădeplină în înţelegerea şi abordarea noţiunilor de algoritm şi de reprezentare a acesteia. Noţiunile ulterior introduse vor apare în mod firesc, căpătând caracteristicile unor înlănţuiricauzale. De aceea este necesar ca în mintea elevilor să existe o
ordonare
a noţiunilor, ocorelare firească a lor, o motivaţie, pentru că numai peste cunoştinţe bine asimilate se potaşterne în mod eficient cunoştinţe noi. Pentru a-l cita pe Domnul profesor I. Maxim, elevultrebuie să înţeleagă că ordinea în care se predau noţiunile nu este întâmplătoare şi că el trebuiesă facă un efort de asimilare, care va fi răsplătit prin reuşite viitoare. Unele teme de predare pot fi organizate în
 spirală
(ceea ce presupune o reîntoarcere la acelaşi conţinut, dar pe unnivel superior). Acest mod de planificare corespunde sistemului
concentric propriu-zis
(
concentric calitativ)
şi sistemului
concentric cantitativ
(
concentric liniar)
.
Sistemul concentric calitativ
desemneamodul de organizare a cunoştinţelor în programele deînvăţământ, manuale şi lecţii, în aşa fel încât noţiunile (cunoştinţele) se însuşesc prin reluări,restructurări, reinterpretări, până la formarea lor completă.
Sistemul concentric cantitativ
estemodul de organizare a cunoştinţelor în programele şcolare, manuale şi lecţii (inclusiv pe
INTERNET
), constând în reluarea adăugită şi detaliată a materiei parcurse anterior, reluarereclamată nu atât de dificultatea înţelegerii noţiunilor, cât mai ales de nevoia lărgiriicunoştinţelor în succesiunea claselor şi treptelor şcolare. Trebuie astfel făcută diferenţa dintrenoţiunea de
variabilă
, aşa cum este ea cunoscută din matematica clasică şi cea de variabilă însensul limbajelor de programare imperative (D. Barron, <7>), noţiune care poate fireprezentată ca (de unde poate rezulta şi interpretarea corectă a asignării) (?????de reparat):2
valoar e
 
 NumeAtributeReferinţăIntuitiv vorbind, pentru a parcurge drumul de la realitatea de modelat laimplementarea pe calculator, trebuie înţelese, cel puţin la nivelul descriptiv, şi alte noţiuni,cum ar fi cele de
 problemă, complexitate, corectitudine/verificare
, etc. O
problemă
este unconcept caracterizat prin
enunţ 
, mulţime de informaţii de intrare (
instanţe
ale problemei),mulţime de informaţii de ieşire (
răspunsuri
ale problemei). Ca urmare, rezolvarea unei probleme înseamnă pentru fiecare instanţă trebuie se furnizeze (într-un timp finit) unanumit răspuns. Dacă acest răspuns este doar de tipul
 DA
sau
 NU 
, atunci avem de-a face cu o
problemă de decizie
. Soluţia adoptată pentru această a treia cale de descriere a unei mulţimiare avantajul de a avea şi o caracteristică de natură
(semi)algoritmică
. Acceptăm astfel
 paradigma imperativă
propusă de D. Knuth (<23>),
  Algoritm = Date + Operaţii
. Mai exact, un
algoritm
 
(imperativ)
reprezintă o secvenţă finităde paşi (instrucţiuni), care descriu operaţii precise asupra unor informaţii (date) iniţiale (deintrare) sau intermediare (de lucru, temporare), în vederea obţinerii unor informaţii(rezultate) finale (de ieşire)
. Paşii
se execută
(operaţiile se efectuează în mod concret) înordinea scrierii lor în secvenţă
. Un algoritm
calculează o funcţie
sau
rezolvă o problemă
.Intuitiv, datele de intrare reprezintă elemente din domeniul de definiţie al funcţiei de calculat(sau
informaţiile iniţiale
din realitatea în care îşi are originea problema pe care vrem să orezolvăm), iar datele de ieşire sunt elemente din codomeniul funcţiei (respectiv,
 soluţiile
 problemei). Un algoritm
se termină
 
 pentru toate intrările admise, prin urmare
existăîntotdeauna un ultim pas
 , a cărui execuţie marchează de obicei şi obţinerea rezultatelor deieşire
. Din motive tehnice, vom lua uneori în considerare şi
algoritmi care nu se termină pentru toate intrările
, pe care-i vom numi
semialgoritmi (proceduri)
. Un (semi)algoritm poate fi descris sub mai multe forme, printre care se numără şi
pseudocodul
(limbajintermediar între limbajul natural şi un limbaj de programare comercial). Prin urmare,
algoritmul
 Alg 
rezolvă problema P,
dacă având la intrare orice instanţă a problemei, acestase termină având ca rezultat un element din mulţimea de răspuns. Există şi
problemesemirezolvabile
. Diferenţa faţă de problemele rezolvabile este aceea că algoritmul care lerezolvă poate să nu se termine pentru fiecare instanţă. Există de asemenea şi
problemenerezolvabile (nedecidabile)
, cu alte cuvinte probleme pentru care nu există algoritmi care săle rezolve. În limbajul curent a intrat şi termenul de
problemă netratabilă
, pentru a desemna3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->