Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Geofizica- Cap 8

Geofizica- Cap 8

Ratings: (0)|Views: 15 |Likes:
Published by Oana Dârmon
Geofizica de Sonda/ Malureanu
Geofizica de Sonda/ Malureanu

More info:

Published by: Oana Dârmon on Feb 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2014

pdf

text

original

 
 
8
CAROTAJUL INDUCTIV8.1. Scurt istoric
Introducerea metodei geofizice de investiga
Ń
ie cu ajutorul curen
Ń
ilorindu
ş
i în mediul înconjur
ă
tor a fost impus
ă
de necesitatea de a se asigurainvestigarea sondelor forate cu fluide de foraj neconductive, pe baz
ă
de
Ń
i
Ń
eisau emulsii inverse, precum
ş
i în sonde forate cu aer sau cu gaze. Acestefluide nu asigur
ă
un contact electric între dispozitivul de investiga
Ń
ie
ş
iforma
Ń
iunile geologice traversate de sond
ă
. Din aceast
ă
cauz
ă
nu se potutiliza metodele de investiga
Ń
ie prezentate anterior. Carotajul inductiv nunecesit
ă
un contact direct al dispozitivului cu rocile investigate prinintermediul noroiului de foraj. În prezent metoda este generalizat
ă
 
ş
i pentruinvestigarea sondelor forate cu noroaie dulci, care traverseaz
ă
forma
Ń
iunislab sau mediu consolidate.Carotajul inductiv a fost introdus în anul 1949 de c
ă
tre firmaSchlumberger, bazele metodei
ş
i principiile de func
Ń
ionare ale aparaturiifiind elaborate de H.G. Doll.Dispozitivul de carotaj inductiv este un dispozitiv focalizat - în planvertical
ş
i selectiv - pe direc
Ń
ie radial
ă
, putându-se defini dou
ă
caracteristicide investigare - în plan vertical
ş
i pe direc
Ń
ie radial
ă
(în plan orizontal).Cel mai simplu tip de dispozitiv de investigare pentru carotajulinductiv este cel cu dou
ă
bobine: una emi
Ńă
toare
ş
i una receptoare. Acestdispozitiv are o caracteristic
ă
de investigare bun
ă
în plan vertical, elimi-nând în suficient
ă
m
ă
sur
ă
influen
Ń
a stratelor adiacente, în schimbcaracteristica radial
ă
este nesatisf 
ă
c
ă
toare , întrucât contribu
Ń
ia principal
ă
ar
ă
spunsului este dat
ă
de o zon
ă
corespunz
ă
toare zonei de invazie.Pentru eliminarea acestor inconveniente au fost introduse dispoziti-vele focalizate (cu mai multe bobine).În ultimul timp au fost elaborate dispozitive combinate de tip dualinduc
Ń
ie - laterolog, care sunt constituite din dou
ă
dispozitive de induc
Ń
ie,de investigare adânc
ă
 
ş
i medie
ş
i un dispozitiv laterolog de investigaresuperficial
ă
.
 
CAROTAJUL INDUCTIV
210 
8.2. Fundamentarea teoretic
ă
 pe baza induc
Ń
iei electromagnetice
Dispozitivul de investiga
Ń
ie este compus din bobina emi
Ńă
toare E
ş
ibobina receptoare R dispuse pe un suport cilindric dintr-un materialelectroizolant, la distan
Ń
a
 L
una de cealalt
ă
.În figura 8.1 este reprezentat
ă
schema dispozitivului de investiga
Ń
iecu dou
ă
bobine
ş
i forma câmpurilor electrice
ş
i magnetice produse dedispozitiv în mediul înconjur
ă
tor, aflat într-un mediu omogen.Bobina emi
Ńă
toare E este alimentat
ă
prin intermediul unui generatorelectronic GEN cu un curent alternativ, de frecven
Ńă
relativ înalt
ă
, 20 kHz.Acest curent induce în lungul axei bobinei un câmp magneticalternativ, denumit câmp magnetic primar sau direct. Acest câmp magnetic,care se propag
ă
prin mediul înconjur
ă
tor, induce în el o serie de curen
Ń
ielectrici de form
ă
circular
ă
, în plane perpendiculare pe axa dispozitivului,constituind a
ş
a numi
Ń
ii "curen
Ń
i turbionari" sau curen
Ń
i Foucault, a c
ă
rorintensitate este propor
Ń
ional
ă
cu conductivitatea mediului. Ace
ş
tia produc,la rândul lor, un câmp magnetic secundar, de-a lungul axei dispozitivului,care induce în spirele bobinei receptoare R o tensiune electromotoare deasemenea propor
Ń
ional
ă
cu conductivitatea mediului.Aceast
ă
tensiune electromotoare este preluat
ă
de receptorul electro-nic REC
ş
i, dup
ă
selectarea componentei în faz
ă
cu, curentul emi
Ńă
torului,se transmite la suprafa
Ńă
un semnal propor
Ń
ional, într-o prim
ă
aproxima
Ń
ie,cu conductivitatea rocilor înconjur
ă
toare.M
ă
rimea
G
 D
reprezint
ă
factorul geometric "factorul Doll" [27] sauparametrul spa
Ń
ial (Dahnov)
ş
i este determinat de pozi
Ń
ia reciproc
ă
dintreelementul de mediu
(
,
 z
)
ş
i dispozitivul traductor de lungime
 L
:
232223223
222
    
+
    
++=
 z L z L LG
 D
(8.1)Conform ecua
Ń
iei (8.1), amplitudinea tensiunii electromotoareinduse în solenoidul receptor ca urmare a unui element de mediu (spir
ă
 elementar
ă
) este propor
Ń
ional
ă
cu conductivitatea
σ  
a acestui element
ş
i cu
 
CAROTAJUL INDUCTIV
211factorul geometric
G
 D
(r,
z
)
, factorul de propor
Ń
ionalitate fiind
 I 
 
- constantadispozitivului.
Fig.8.1. Schema dispozitivului de carotaj inductiv cu dou
ă
bobine.
Pentru mediul omogen de conductivitate
σ  
 
, compus dintr-oinfinitate de elemente de mediu (spire elementare), expresia (8.1) trebuieintegrat
ă
pe întreg spa
Ń
iul. Amplitudinea tensiunii electromotoare induseglobale va fi:
( )
 z zG E 
 D I  R
dd,
0max,
σ=
+∞
(8.2)În modul acesta, pentru mediul omogen1d
=
 AG
(8.3)iar
σ=
 I  R
 E 
max,
(8.4)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->