Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Geofizica- Cap 10.3

Geofizica- Cap 10.3

Ratings: (0)|Views: 90|Likes:
Published by Oana Dârmon
Geofizica de Sonda/ Malureanu
Geofizica de Sonda/ Malureanu

More info:

Published by: Oana Dârmon on Feb 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2013

pdf

text

original

 
CAROTAJUL ACUSTIC
328
10.3.3. LUCRAREA NR. 8Determinarea porozit
ăŃ
ii prin metode singulare. Carotajul neutronic,carotajul de densitate gama-gama, carotajul acustic de vitez
ă
 
Porozitatea este proprietatea rocilor colectoare de a prezenta spa
Ń
iigoale (pori). Aceast
ă
proprietate permite rocilor acumularea fluidelor înspa
Ń
iul poros-permeabil, respectiv în spa
Ń
iul dintre granulele minerale dincare este alc
ă
tuit
ă
roca.Cantitativ, aceast
ă
proprietate, m este definit
ă
ca fiind raportul dintrevolumul spa
Ń
iului poros, V
p
ş
i volumul total al rocii, V
t
 
ş
i se exprimat
ă
înfrac
Ń
iuni zecimale sau procente.Determinarea porozit
ăŃ
ii din diagrafia geofizic
ă
se poate face utilizândurm
ă
toarele metode:
- metode indirecte
, prin care parametrul porozitate este dedus pe bazainterdependen
Ń
ei de parametrul rezistivitate, ob
Ń
inut ca r
ă
spuns al acestora;
- metode directe
, prin care parametrul porozitate este dedus direct pebaza r
ă
spunsului metodei respective, func
Ń
ie de acest parametru, respectiv:- carotajul neutronic – CN;- carotajul de densitate gama-gama - CD- carotaj acustic de vitez
ă
–CA.Metodele directe la rândul lor pot fi:- metode singulare, caz în care se folose
ş
te diagrafia unui singurcarotaj: CN, CD, CA;- metode duale, caz în care se utilizeaz
ă
câte doua diagrafii de carotaj:CN-CD, CN-CA, CD-CA.
I. Carotajul neutronic
Curbe înregistrate în carotajul neutronic compensat 
Diagrafia de carotaj neutronic compensat cuprinde dou
ă
curbe
ş
ianume:- curba de porozitate neutronic
ă
, pe trasa din stânga a diagrafiei,exprimat
ă
în procente;- curba gama natural pe trasa din dreapta a diagrafiei, în u.A.P.I.
 Aplica
 Ń 
iile carotajului neutronic
 
CAROTAJUL ACUSTIC
329
- determinarea porozit
ăŃ
ii rocilor;- plasarea limitei ap
ă
-petrol, petrol-gaze
ş
i ap
ă
-gaze;- identificarea litologic
ă
în combina
Ń
ie cu alte carotaje.
 Mod de lucru
- se separ
ă
stratele poroase-permeabile;- se cite
ş
te indicele de porozitatea aparent
ă
pentru calcare în dreptulstratelor analizate -
φ 
NCa
(Anexa nr. 23);- se separ
ă
un strat impermeabil pe curba neutronic
ă
 
ş
i se cite
ş
te îndreptul lui indicele de porozitate neutronic
ă
-
φ 
arg
;- se face corec
Ń
ia cu litologia a valorilor de porozitate citite în dreptulstratelor analizate astfel:- pentru gresii:
φ 
N
=
 
φ 
Ca
+
4- pentru dolomite:
φ 
N
=
 
φ 
Ca
– 6- pentru calcare:
φ 
N
=
 
φ 
Ca
Se calculeaz
ă
porozitatea efectiv
ă
, deoarece porozitatea aparent
ă
 determinat
ă
din carotajul neutronic este afectat
ă
de prezen
Ń
a apei dincompozi
Ń
ia mineralului argilos, astfel c
ă
valorile ob
Ń
inute sunt mai mari decâtcele reale. De aceea, porozitatea corectat
ă
fa
Ńă
de efectul argilei, respectivporozitatea efectiv
ă
este:
φ 
efN
=
 
φ 
N
-V
arg
*
φ 
arg
 unde V
arg
este volumul de argil
ă
ce se poate determina prin metoda prezentat
ă
  în lucrarea nr. 8.
II. Carotajul de densitate gamma-gamma
Curbe înregistrate:
 Diagrafia de carotaj de densitate se prezint
ă
sub forma a dou
ă
curbe
ş
ianume:- curba de varia
Ń
ie a densit
ăŃ
ii,
δ 
pe trasa din dreapta în g/cm
3
;- curba de corec
Ń
ie,
δ 
cor
pe aceea
ş
i tras
ă
în g/cm
3
.
 Aplica
 Ń 
ii carotajului de denistate gamma-gamma:
- determinarea porozit
ăŃ
ii forma
Ń
iunilor, fiind una din cele mai bunemetode detrminare a acestui parametru;- separarea litologic
ă
a forma
Ń
iunilor;- corelarea forma
Ń
iunilor;
 
CAROTAJUL ACUSTIC
330
- interpretarea cât mai corect
ă
a lucr
ă
rilor geofizice de prospec
Ń
iune(gravimetrice
ş
i seismice)
 Mod de lucru:
- se separ
ă
stratele poroase-permeabile;- se cite
ş
te valoarea de densitate în dreptul stratelor analizate,
δ 
(Anexanr. 23);- se stabile
ş
te densitatea fluidului de foraj,
δ 
fl
(1,0 – pentru noroaiedulci
ş
i 1,1 – pentru noroaie s
ă
rate);- se determin
ă
densitatea matricei,
δ 
mat
func
Ń
ie de litologie din graficulde dependen
Ńă
rezistivitate real
ă
– densitatea forma
Ń
iunii (Anexanr.25);- se calculeaz
ă
volumul de argil
ă
V
arg
, prin metodele prezentate înlaboratorul anterior;- se determin
ă
porozitatea cu ajutorul rela
Ń
iilor:
-
pentru strate curate, f 
ă
r
ă
con
Ń
inut în argil
ă
:
flmamaD
δδδδ=φ
 
- pentru strate ce con
Ń
in argile:
argflmaargmaflmamaefD
V
δδδδδδδδ=φ
 III. Carotajul acustic de vitez
ă
 
Curbe înregistrate
 Diagrafia acustic
ă
de vitez
ă
con
Ń
ine dou
ă
curbe
ş
i anume:- curba t, care reprezint
ă
timpul de parcurs unitar prin forma
Ń
iuni, petrasa din dreapta în
 µ 
s/ft;- curba
t, care reprezint
ă
timpul unitar de parcurs între cei doireceptori.
 Aplica
 Ń 
iile carotajului acustic de vitez
ă
 
- corelarea profilelor de sond
ă
(în special corelarea la distan
Ń
e mari);interpretarea datelor prospec
Ń
iunii seismice;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->