Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

Cuvânt înainte
DIDACTICA - ùTIIN A EDUCA IEI
1. 1. Didactica - teorie general a procesului de înv mânt
1. 2. Obiectul de studiu al didacticii
1. 2. 1. Definirea úi caracteristicile procesului de înv mânt
1. 2. 2. Abordarea sistemic a procesului de înv mânt
1. 3. Leg tura didacticii cu metodicile pred rii disciplinelor tehnice
1. 4. Locul úi rolul disciplinelor tehnice în înv mântul preuniversitar
2. 1. Defini ii úi concep ii despre curriculum. Tipologia curricular
2. 2. Tipologia Curriculumului Na ional
2. 3. Curriculum la decizia úcolii - CDS
2. 4. Ciclurile curriculare ale înv mântului profesional úi tehnic
2. 5. Documentele úcolare
2. 5. 1. Planul de înv mânt
2. 5. 2. Planul-cadru de înv mânt
2. 5. 3. Programa úcolar
2. 5. 4. Manualul úcolar
OBIECTIVELE EDUCA IONALE ÎN PROCESUL DE INSTRUIRE
3. 2. Func iile obiectivelor educa ionale
3. 3. Obiective cadru, obiective de referin , obiective opera ionale
3. 4. Competen e generale, competen e specifice, con inuturi
METODE DE ÎNV MÂNT
4. 3. Prezentarea metodelor de înv mânt
4. 3. 1. 1. Descrierea
4. 3. 1. 2. Explica ia
4. 3. 1. 3. Povestirea didactic
4. 3. 1. 4. Prelegerea
4. 3. 2. 1. Conversa ia
4. 3. 2. 2. Problematizarea
4. 3. 3. Metode de înv are prin comunicare scris
4. 3. 3. 1. Lectura - studiul textului scris
4. 3. 4. Metode de înv are prin explorarea realit ii
4. 3. 4. 1. 1. Observarea sistematic
4. 3. 4. 1. 2. Experimentul
4. 3. 4. 2. 1. Demonstra ia
4. 3. 4. 2. 2. Modelarea
4. 3. 5. Metode de înv are bazate pe ac iune
4. 3. 5. 1. Metode de înv are bazate pe ac iunea real
4. 3. 5. 1. 1. Exerci iul
4. 3. 5. 1. 2. Studiul de caz
4. 3. 5. 1. 3. Lucr rile practice
4. 3. 5. 1. 4. Proiectul
4. 3. 5. 2. Metode de înv are bazate pe ac iunea fictiv
4. 3. 5. 2. 1. Înv area cu simulatoare didactice
4. 3. 5. 2. 2. Jocul de rol
4. 3. 6. Metode de ra ionalizare a înv rii úi pred rii
4. 3. 6. 1. Metoda activit ii cu fiúele
4. 3. 6. 2. Metode algoritmice de instruire
4. 3. 6. 3. Instruirea programat
4. 3. 6. 4. Instruirea asistat de calculator
5. 2. Func iile didactice ale mijloacelor de înv mânt
5. 3. Clasificarea mijloacelor de înv mânt. Caracteristici
5. 4. Mediul de instruire
5. 5. Cerin e în organizarea mediului de instruire
6. 3. 1. Definirea lec iei
6. 3. 2. Caracteristicile structurale ale lec iei
6. 3. 3. Evenimentele lec iei
6. 4. Tipuri si variante de lec ii
6. 5. Activit i extradidactice
EVALUAREA ÎN PROCESUL DE ÎNV MÂNT
7. 1. Definire, terminologie úi importan a evalu rii
7. 2. Func iile evalu rii
7. 3. Formele evalu rii. Caracteristici
7. 4. Metode úi instrumente de evaluare. Clasificare
7. 4. 1. Metode úi instrumente tradi ionale de evaluare
7. 4. 1. 1. Evaluarea oral
7. 4. 1. 2. Evaluarea scris
7. 4. 1. 3. Evaluarea practic
7. 4. 2. Metode de evaluare alternative úi complementare
7. 4. 2. 1. Portofoliul
7. 4. 2. 2. H r ile conceptuale
7. 4. 2. 3. Jurnalul reflexiv
7. 4. 2. 4. Tehnica 3 - 2 - 1
7. 4. 2. 10. Interviul
7. 4. 2. 12. Autoevaluarea
7. 4. 2. 13. Fiúa pentru activitatea personal a elevului
7. 4. 2. 14. Prezent rile
7. 4. 2. 15. Jocul de rol
7. 4. 2. 17. Scalele de atitudini (sc rile de apreciere)
7. 4. 2. 16. Chestionarul de opinii
7. 4. 2. 18. Referatul
7. 5. Testul docimologic
7. 5. 1. Tipologia itemilor
7. 6. Calit ile instrumentelor de evaluare
7. 7. Procesul de notare. Factorii perturbatori ai aprecierii úi not rii
PROIECTAREA DEMERSULUI DIDACTIC
8. 1. Perspective de definire úi abordare a proiect rii didactice
8. 2. Algoritmul proiect rii didactice
8. 3. Studiul programelor úcolare
8. 4. Planificarea calendaristic orientativ
8. 5. Proiectarea unit ii de înv are
8. 6. Proiectarea lec iei
8. 7. Proiectarea demersului didactic - exemplific ri
TEHNICI ùI METODE PENTRU STIMULAREA CREATIVIT II
9. 1. Problematica creativit ii
9. 2. Metode úi tehnici pentru stimularea creativit ii
9. 2. 1. Asocierea consonant
9. 2. 2. Analogia úi extrapolarea
9. 2. 3. Inversia
9. 2. 4. Empatia
9. 2. 5. Combinarea
9. 2. 8. Sinectica (Metoda Gordon)
9. 2. 9. Metoda Philips 6-6
9. 2. 10. Metoda 6 – 3 – 5
9. 2. 11. Metoda Frisco
9. 2. 12. Discu ia Panel
Bibliografie
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
didactica disciplinelor tehnice.pdf

didactica disciplinelor tehnice.pdf

Ratings: (0)|Views: 169|Likes:
Published by Rus Angela
Un material util pentru colegi.
Un material util pentru colegi.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Rus Angela on Feb 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 7 to 213 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 220 to 230 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 238 to 287 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 294 to 306 are not shown in this preview.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
doina_gaby9380 liked this
Brett Walker liked this
Brett Walker liked this
sinziana liked this
Rus Angela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->