Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Temel İlk Yardım

Temel İlk Yardım

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by erimerve

More info:

Published by: erimerve on Feb 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2014

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
DEN
İ
ZC
İ
L
İ
TEMEL
İ
LK YARDIM
720S00001
Ankara- 2011
 
Bu modül, mesleki ve teknik e
ğ
itim okul/kurumla
ı
nda uygulanan ÇerçeveÖ
ğ
retim Programlar 
ı
nda yer alan yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik olarak ö
ğ
rencilere rehberlik etmek amac
ı
yla haz
ı
rlanm
ış
bireysel ö
ğ
renmemateryalidir.
Millî E
ğ
itim Bakanl
ığı
nca ücretsiz olarak verilmi
ş
tir.
PARA
İ
LE SATILMAZ.
 
i
AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................ivG
İ
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 – 1...................................................................................................31. KAZAZEDEYE MÜDAHALEDE ÖN TEDB
İ
R ALMAK ................................................31.1. Müdahale Yapma Görev ve Yetkisi..............................................................................31.2. Kazazede Bulundu
ğ
unda Hareket Tarz
ı
ve Ön Tedbirler.............................................4UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
................................................................................................6ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ......................................................................................7Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 – 2...................................................................................................92. DURUM TE
Ş
H
İ
S
İ
YAPMAK.............................................................................................92.1. Durum Te
ş
hisi ve Kontrolde Öncelik...........................................................................92.2. Harici Kanama Kontrolü.............................................................................................102.3. Kalp Durmas
ı
Kontrolü...............................................................................................102.4. Solunum Durmas
ı
Kontrolü........................................................................................112.5.
İ
ç Kanama Kontrolü....................................................................................................122.6.
Ş
uur Kontrolü..............................................................................................................122.7.
Ş
ok Kontrolü...............................................................................................................122.8.
İ
kinci Derece Hasar Kontrolü.....................................................................................132.9. Ölüme Hüküm Vermek...............................................................................................13UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................14ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................16Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 – 3.................................................................................................183.
Şİ
DDETL
İ
HAR 
İ
C
İ
KANAMAYA MÜDAHALE ETMEK............................................183.1.
Ş
iddetli Harici Kanaman
ı
n Kesilme Yöntemleri ........................................................183.2. Do
ğ
rudan Yara Üzerine Bas
ı
..................................................................................193.3. Yükseltme...................................................................................................................203.4. Bask 
ı
Noktalar 
ı
na Bas
ı
............................................................................................213.5. Turnike........................................................................................................................223.6. Farkl
ı
Yerlerdeki A
şı
ı
Kanamalara Müdahale...........................................................23UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................25ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................26Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 – 4.................................................................................................284. SOLUNUM HAVA YOLUNU AÇMAK..........................................................................284.1. Solunum Hava Yolu....................................................................................................284.2. Akci
ğ
erdeki Suyun Ç
ı
kart
ı
lmas
ı
.................................................................................284.3. Solunum Hava Yolunun aç
ı
lmas
ı
................................................................................29UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................31ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................32Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 – 5.................................................................................................345. A
Ğ
IZ
İ
LE SUN
İ
SOLUNUM YAPMAK..........................................................................345.1. Suni Solunum..............................................................................................................345.2. A
ğı
zdan A
ğ
za ve A
ğı
zdan Buruna Suni Solunum......................................................35UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................36ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................37Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 – 6.................................................................................................39
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->