Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hogy mondjuk németül

Hogy mondjuk németül

Ratings: (0)|Views: 27 |Likes:
Published by profinemet
Szituációs könyv az alapfokú nyelvvizsgákra készülőknek. A párbeszédek különböző témakörökben vannak megadva és a német szöveggel párhuzamosan a másik oldalon olvasható a magyar megfelelője.
Szituációs könyv az alapfokú nyelvvizsgákra készülőknek. A párbeszédek különböző témakörökben vannak megadva és a német szöveggel párhuzamosan a másik oldalon olvasható a magyar megfelelője.

More info:

Published by: profinemet on Feb 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2014

pdf

text

original

 
NYEI0EHH'!*^{ogl
mondiuk-
n6metiill
 
AntalM6ria-Heller Anna-Tam6ssyn6Bir6 Magda
Hogy mondjuk n6mettl ?
(Egyszerfibbesz6dhelyzetek)
Hatodikkiadds
Tankonyvkiadd,BudapestL991-
 
Szerkesztette:JUHASZCYULABir6lta:nR.neANcYORGYAnyanyelvilektor:
onAxselpnuN
El6sz6
Az 6letnapmint napszfmtalanolyan egyszerfihelyzetetteremt,amelybenaz embernekmagyar6zkodnia,k6rdeznie,v6laszolnia,m6ltatlankodnia, dics6rnieegysz6valkom-munik6lnia kell. Azegyszerrihelyzet srdgt0nbonyolul-tabbnaktfinik azonban,ha idegennyelvi kdzeg veszkOriilminket, idegennyelven kella dolgokrareagilni.Az iskoldsm6don megtanultdegennyelvianyagakkorleszsz6munkraigazflnhasznos, a k6pesek esziinkv6ratlanhelyzetekbensmegfelel6degennyelvi viselkeddsre.z a k0nyv azok sz6-m6ra k6sziilt,akikvalamit mfr foglalkoztakanyelwel, 6smostamegszerzettud6sukat a mindennapi6let, anapigya-korlat szempontj6b6l zeretn6kdkeletesiteni.Ugy v6ljtk,sz6lesorri igEnytel6gitUnk i. 1980-t6l ez-d6d6en, ami6ta alapfokri 6llami nyelvvizsgitislehettenni,6s evizsgadszekdntjelciltnekin.szitudci6s6rbesz6detkellproduk6lnia,mind tObben g6nylik,hogy ilyenellegfifeladatgyfijtem6nytkaphassanak6zbe.A feladatrijszerfi-s6ge6rthet6enelkeltette mind a vizsgirak6sztil6k, mindpediga szakemberek6rdekl6d6sdt. R0videsenkideriilt,hogyezekafeladatokj6lehet6s6getdnakamegtanultnyelvianyagaktivizillfusdra.Mint6tjelentenekarra,hogy az6letbengyakranel6fordul6 helyzetekmilyen nyelvi viselke-d6si formikatJ<ivinnakmeg. Ilyen m6donavizsg6t6l tig-getleniil6sazonflmen6en,segits6getelentenekmindazok-nak,akikp6ld6uluristafton, idegenorsz6gban ett l6toga-t6skor,kUlfOldivend6g fogad6sakor vagykiktildet6sbenhaszn5lj6kazdegennyelvet.Ezakcitet290 in. egyszerribbesz6dszitu6ci6ttartalmaz,
rsBN96318 41480

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->