Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
78. - 17.c

78. - 17.c

Ratings: (0)|Views: 18 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2013

pdf

text

original

 
Prijedlog
Na temelju
č
lanka 7. stavka 4. Zakona o kriterijima za sudjelovanje utripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje (Narodne novine, br.82/2012 i 88/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __________2013.godine donijela
O D L U K Uo izmjeni Odluke o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopunaGranskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financirajuiz državnog prora
č
una i imenovanju pregovara
č
kog odbora Vlade Republike HrvatskeI.
U Odluci o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Granskogkolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnogprora
č
una i imenovanju pregovara
č
kog odbora Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine,broj 99/2012), u to
č
ki II. alineja 4. mijenja se i glasi:"- Tajana Drakuli
ć
, predstavnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.".
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
ć
e se u Narodnimnovinama.Klasa:Urbroj:Zagreb,PREDSJEDNIKZoran Milanovi
ć
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->