Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Krant Van Gouda, 28 Februari 2013

De Krant Van Gouda, 28 Februari 2013

Ratings: (0)|Views: 558|Likes:
Published by goudamediagroep
De Krant Van Gouda, 28 Februari 2013
De Krant Van Gouda, 28 Februari 2013

More info:

Published by: goudamediagroep on Feb 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2014

pdf

text

original

 
WEKELIJKS NIEUWS UIT GOUDA, WADDINXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKENVERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS |
69.000
EXEMPLAREN
Jaargang 9 - nummer 9 - 28 februari 2013
03 05 09
Een droom komt uit met GoudaFMOp zoek naar imkersGouda kleurt rood
Gouda bij Kaarslicht verhuist naar vrijdag
Vanaf dit jaar verhuist Gouda bij Kaarslichtvan dinsdag naar vrijdag. Dit is in goed over-leg tussen de Stichting Gouda bij Kaarslicht,Grand Canyon als organisator van de winter-evenementen en de gemeente Gouda beslo-ten. De vrijdag biedt zowel meer mogelijk-heden voor bezoekers als voor uitbreiding vanhet programma. In 2013 vindt Kaarsjesavondplaats op vrijdag 13 december.
Gebleken is dat veel amateurgroepen op vrijdagmakkelijker beschikbaar zijn dan op een dagmidden in de week gevolgd door een werkdag.Voor bezoekers geldt hetzelfde. De vrijdag biedt deze groep nu de mogelijkheid langer in de stad te blijven en hun bezoek met eenovernachting uit te breiden. Ook is de Stich-ting ervan overtuigd dat op vrijdag een breder  publiek dit grote Goudse feest kan mee maken.De gemeente Gouda is van mening dat dezestap perfect aansluit bij de ambitie te groeiennaar een miljoen bezoekers per jaar.Tijdens de landelijke Opschoondag op9 maart, kan iedereen zijn eigen straat of  buurt opruimen. De gemeente Gouda onder-steunt buurtacties die hierbij aansluiten,deze kunnen tot 4 maart worden aangemeld via goudaschoontop@gouda.nl. De GoudseKabouters doen ook mee. Deze ploeg gaatonder meer van 10.30 tot 12.00 uur aan deslag in het Groenhovenpark en eventueelook op de Winterdijk. Iedereen is welkommet grijpers, zakken, prikkers en handschoe-nen. Aanmelden bij Goudse Kabouters viawww.goudabruist.nl.
 



  
                   
                                                                                              
 
 
 

 
 
 

 
 
  
              
Grote schoonmaak in buurten
Voor amateurgroepen en bezoekers is vrijdagavond een betere avond om Gouda bij Kaarslicht tebezoeken (archieffoto Gouda bij Kaarslicht 2012).
KANAAL
(De Krant van) GoudaTV & GoudaFM
BusYness
Uitneembare bijlage
Second Wavegeslaagd
Arjan Kasius, uitvoerend teamchef van politie-team Gouda, verzorgde dinsdag 26 februaride presentatie van het project ‘Second Wave’.
‘Second Wave’, een project van My City RealWorld uit Engeland, heeft als doel het onder-linge begrip en vertrouwen tussen de politieen jongeren te vergroten. Het afgelopen jaar heeft de politie Gouda, samen met jongeren-werk Gouda en enkele Marokkaanse jongeren, proefgedraaid met dit project. De politie kijktterug op een geslaagd project en er zijn plannenom het project voort te zetten.
 
3
GEMEENTE / ACTUEEL
Muziek draaien, jingles mixen, interviews af-nemen. Alles komt bij elkaar in het radiovak.Jarenlang deed Garro Wiersema dit als hobby,maar sinds een jaar is het zijn werk. Vorig jaar stopte hij als zelfstandig projectmanageren startte hij de radiozender GoudaFM. Metsucces. Het nieuwe commerciële radiostationvoor Gouda en omgeving groeit dagelijks.
Sinds zijn veertiende is radio en media de passie van Wiersema. Hij won talentenjachten, behaalde zijn diploma stemacteur en hij werkte bij radiostations door heel Nederland. “Hetwas toen de tijd van de piraten en overal dokenradiozenders op. Tot mijn zevenentwintigsteheb ik bijna dagelijks radio gemaakt. Op eengegeven moment was het niet meer te combi-neren met mijn werk. Ik maakte lange dagenmet mijn eigen automatiseringsbedrijf en daar-naast had ik mijn gezin.” Maar het bloed kruiptwaar het niet gaan kan. “Ik kwam op een puntwaarop ik merkte dat mijn werk me steedsminder voldoening gaf. Ik werkte aan gewel-dige projecten, maar toch was dit niet wat ik totmijn pensioen wilde doen. Daarom besloot ik mijn hart te volgen en mijn droom waar te gaanmaken. Je leeft tenslotte maar één keer.”
Versterken
Even werkte Wiersema bij Radio Gouwestad,maar daar kon hij zijn creativiteit niet kwijt. “Ik werkte mijn plannen verder uit. Ik wilde eennieuw en professioneel geluid zijn voor dezeregio. Met elke dag het laatste nieuws en delekkerste muziek. De kracht van lokale mediazit hem in de samenwerking tussen verschil-lende mediakanalen. Om die reden ging ik in gesprek met de Gouda Media Groep. MetGoudaFM, internet, GoudaTV en De Krant vanGouda kunnen we elkaar versterken. Ik ben eenzelfstandige redactie maar mag gebruik makenvan de infrastructuur van Gouda Media Groep.”Sindskort heeft hij een collega in dienst ge-nomen. “We groeien elke dag en krijgen veel positieve reacties van luisteraars en adverteer-ders. Met een nieuwe format creëren we eensound die nog nergens was. Het is een mix vanmuziek uit de jaren tachtig tot nu.” Wiersemagelooft in een mooie toekomst. “Je moet de juis-te mix zien te vinden tussen goede muziek ensocial media. Radio op je mobiel wordt de toe-komst. Met onze GoudaFM app is onze zender nu overal te beluisteren.” GoudaFM is gelijk-tijdig te ontvangen via verschillende kanalen.Zo is de zender wereldwijd te ontvangen viade radiostream op www.dekrantvangouda.nlen www.gouda.fm, op de kabel via 99MHz, alsgeluid onder de kabelkrant van GoudaTV envia de app GoudaFM.
Door Bonnie van DoornGarro Wiersema is dagelijks te horen tussen 17.00 en 18.00 uur met de radioshow GoudaActueel op GoudaFM.
‘Een droom komt uitmet GoudaFM’
Bewoonster verjaagt inbrekersMohandis betreedt kansel
Een bewoonster van de Rentmeesterslag inGouda heeft in de vroege morgen van maan-dag 25 februari twee inbrekers verjaagd.
De vrouw werd rond 04.45 uur wakker vangebonk. Toen ze naar buiten keek, zag ze dattwee mannen probeerden een raam open te breken. De inbrekers renden weg in de richtingvan de Waarsmanslag toen de bewoonster hard op een ruit klopte. De politie heeft in de omge-ving nog gezocht naar de mannen, maar heeftniemand meer aangetroffen. Het gaat om twee jonge mannen van ongeveer 1.75 meter lang.Ze droegen grote, donkere jassen en haddenallebei een muts op hun hoofd. De politieis op zoek naar getuigen die in de nacht vanzondag 24 op maandag 25 februari iets opval-lends hebben gezien op of in de buurt van deRentmeesterslag. Iedereen met informatie diekan helpen bij het vinden van de daders kan bellen met de politie in Gouda via 0900-8844.Wie liever anoniem wil blijven belt met meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.
Tijdens de derde Goudse lekenpreek betreedtMohammed Mohandis de kansel in deSt. Joostkapel. Op zondag 10 maart zal hijvanuit zijn persoonlijke bevlogenheid dezedienst invullen.
Mohammed Mohandis is sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamerfractie van dePvdA. Hij was voorzitter van de Jonge Socia-listen en lid van de gemeenteraad in Gouda.Voor de Goudse Preek van de Leek betreden bekende Gouwenaars - uit de wereld van kunsten cultuur, politiek, sport of het bedrijfsleven -de preekstoel. Binnen het format van eenkerkdienst preken ze over wat hen inspireert.Eerdere prekers waren museumdirecteur Gerard de Kleijn en mezzosopraan Tania Kross.De Goudse Preek van de Leek begint om 16.00uur in de St. Joostkapel (Lage Gouwe 134). Netals bij een normale kerkdienst is reserveren nietmogelijk. Zie voor meer informatie facebook.com/goudsepreekvandeleek.Contant geld is niet meer van deze tijd enmag overal ver vangen worden door digitaal betalen.
Toelichting
In Leiden zijn de grote banken een proef gestart met betalen in winkels via hetmobieltje. De banken verwachten op termijndat contant geld vrijwel verdwijnt.
Geef uw mening op:www.dekrantvangouda.nlDe stelling van vorige week luidde:
 Nederland is zo klein dat het niet uitmaaktwelke provincies samen fuseren.
Stelling van de Week 
Nummer 9, 28 februari 2013Oplage: 69.000 exemplaren
 
36,7 % Eens50 % Oneens13,3 % Geen mening
 Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.Crabethstraat 38 D, 2801 AN GoudaT (0182) 322 456F (0182) 322 466E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.T (0182) 322 456E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nlredactie@dekrantvanbodegraven.nlredactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan-huis in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen,Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwerbrug en Driebruggen enop verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x),Bodegraven (1x) en Gouda (5x).www.dekrantvangouda.nl
 Bezorgklachten:
 bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456(werk dagen).
Volg ons via:
Mohammed Mohandis is de derde lekenpreker.
Aanhouding naachtervolgingDoorgereden naaanrijding
De politie heeft op zondag 24 februari om01.30 uur een achttienjarige Gouwenaaraangehouden na een achtervolging. De manwordt verdacht van diefstal danwel helingvan een gestolen auto.
De politie had omstreeks 00.20 uur de meldinggekregen van een inbraak in een woning aande Vrijheidslaan. Bij de inbraak was ook deauto van de bewoners gestolen. De auto metvier inzittenden werd op een gegeven momentgezien op de Sportlaan. De bestuurder is plot-seling weggereden, en na korte achtervolgingvluchtten de vier daders te voet. Drie daderswisten te ontkomen en na een uitgebreidezoekactie, waarbij een politiehelikopter en politiehonden zijn ingezet, werd de verdachteaangehouden inde buurt. De politie doet verder onderzoek.
De politie zoekt getuigen van een aanrijdingtussen een auto en een vijftienjarige fiet-ser op de Goudse Houtsingel op maandag25 februari.
Rond 17.30 uur stak een fietser ter hoogte vande rotonde bij de Platteweg de Goudse Hout-singel over. Vanaf de Breevaartbrug kwameen kleine blauwe Opel die de fietser aanreed en daarna door reed. Toen de politie arriveer-de, bleek dat de jongen in zijn eentje op eenambulance wachtte. Hij is met nekklachtennaar het ziekenhuis gebracht. Er was niemand gestopt, terwijl er vermoedelijk wel getuigenvan de aanrijding zijn geweest. De politievraagt getuigen van de aanrijding, mensen dieweten wie de bestuurder was van de blauweOpel is, of mensen die andere informatie diekan helpen bij het onderzoek te bellen metde politie in Gouda via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.
)

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
goudamediagroep liked this
liveclive304393 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->