Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Diabetes

Diabetes

Ratings:

4.63

(1)
|Views: 1,441|Likes:
Published by egahmulia
Panduan untuk pesakit Diabetes
Panduan untuk pesakit Diabetes

More info:

Published by: egahmulia on Feb 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2012

 
KEMENTERIANKESIHATANMALAYSIA
Nama·
Disediakanoleh:PerkhidmatanDietetik
&
SajianHospitalSultanahNurZahirah
2007
 
PENGENALAN
'ANDU~
!!lUi.IlJNrrIIJK;
Pr-ES.AKJTDIABEliES
Apakhabar?DiharapandayangrnenqidapDiabetessentiasadap.at
-
"_-
menjagakesihatanpadatehapyangoptima.
Rawatan
dietadalahsalahsatubentukrawatanyangperluandapatuhldisampingsenamanberkaladanubatanyangdisyorkanolehdoktoranda,KepentinganperaturandietyangbetuladalahdiakuisepenuhnyabagimengawalkeadaanpenyakitDiabetes.
TUJUANKAWALAN
DIET:,
1.Mengawalarasgu'laIgluikosdarahsupayaberada
pads
parasnormaldanmengelakkamgulatenbuangmelaluiurln(airI<encing).2.Mendapatkanmakananseimbang,enakdan
bolehdlterirnaoleh
individu.3.Mencapaiberatbadanrnernuaskan.Penting'keranaobesiti
I
kegemukanbolehrnernbahayakankesihatan.4.Memenuhikeperluankalori/tenaqabagiaktivitinormal.1.Pemakananuntukpesakitdiabetesadalahsamasepertiindividunormalhanyadikecualikandaripadamengambilgularingkasdanmakananyangdiperbuatdaripadagula.2.Andatidakdibenarkanmengambilsebarangmakanan,kuih-muihdanminumanmaniskeranaianyamengandungigularingkasdanpengambilannyaakanmenyebabkanparasguladarahnaikdengancepat.3.Makanan/minumankhasdiabetestidakdigalakkankecualiatassebab-sebabtertentusetelahdibenarkan.4.Disyorkanmengambilmakananyangberkanjiatauberkarbohidratkomplekskeranaianyadihadamsecaraperlahandankenaikanparasguladalamdarahjugaadalahperlahan.5.Makananyangtinggikarbohidratkompleksadalahbijiran,kekacang,sayuranberkanji/berubi.Makananyangmengandungikarbohidrat
".
~
 
sederhanapulaadalahbuah-buahan.
Saywran
berdeunmengandungiamatsedikitkarbohidratkompleks,6.Kumpulanmakananyangbebasdimakantanpasukatanialahulam-ulaman,sayur-sayuranberdaun,rempah-ratusdanminumantanpagula.7.Jikaberatbadanandaberlebihan,kurangkankuantitirnakanandiambil.8.Dietyangdiambilmestilahseimbangdancukupzat-zatyan9diperlukansepertiprotein,vitamindangalian.Kurangkanlemakdanlebihkankarbohidratdanserat..9.Andadigalakkanmakanlebihmakananberserattinggi.10.Utamakanmakananyangmempunyaiindeksglisemikrendahdansederhana.(silarujukjadualyangdisertakanbersamabukupanduanini)11.BagipesakitDiabeteswajibmakanpadawaktuyangtetap,manakalabagipesakityangbergantungkepadarawataninsulindinasihatkanmakanmakananringan(snek)diantarawaktumakanutama.
KUMPUlANl
JenismakananyangPERLUDIELAKKANkecualisetelahdisahkanolehdoktor
I
dieticiankeranamengandungibanyakgularingkas.
Gulaputih/merahMinumanringanJem/marmeledGula-gulaKayaHalwaKordialBuahdalamtin/keringCoklatSemuamakanan/minumanBiskut/kuihmanisbergulaSusiiPekatManisJerukMaduGlukosSirap(semuajenis)Gulamelaka

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
egahmulia liked this
egahmulia liked this
egahmulia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->